نوشته‌ها

تحلیل ام تی (MT) در کد سوئیفت

لفظ سوئیفت که مخفف عبارت Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication می باشد به موسسات مالی و غیر مالی اجازه می دهد تا در بستر یک شبکه کد گذاری شده پیامهای مالی را رد و بدل نمایند .

ام تی در سوئیفت کد که مخفف عبارت message types می باشد به معنای نوع پیام می باشد .

پیام سوئیفت از پنج بخش مختلف تشکیل شده است  ، سه بخش سر برگ ، یک بخش محتوی پیام و بخش نهایی   . ام تی یا نوع پیام نقش به سزایی در شناسایی محتوای پیام سوئیفت ایفا می نماید . همه پیام های سوئیفت شامل " ام تی " ( نوع پیام ) به حروف می باشند . بعد از این حروف به طور معمول  یک عدد ۳ رقمی هم ذکر می گردد . برای درک بهتر به مثالهای زیر که مرتبط  با یک سفارش خرید یا فروش از شخص ثالث است ، توجه بفرمایید :

مثال اول : MT304

عدد اول یعتی ۳ نشانگر طبقه بندی پیام است . طبقه بندی معرف یک ابزار مالی خاص یا خدمات و سرویسهایی مانند فلزات با ارزش (۶) ، بازار خزانه داری (۳) یا چکهای مسافرتی (۸) می باشد . در مثال حاضر پیام ما مرتبط با بازار خزانه داری می باشد .

عدد دوم نماینده گروهی از بخشهای چرخه معاملاتی است ، عدد صفر معرف گروه موسسات مالی و اعتباری می باشد .

عدد آخر نیز نماینده  و نشاندهنده نوع پیام است ، هزاران نوع پیام وجود دارد که نوع آن با استفاده از همین عدد آخر مشخص می گردد . در مثال حاضر عدد ۴ نشاندهنده نوع اطلاع رسانی می باشد .