نوشته‌ها

مراحل گشایش ال سی یا اعتبار اسنادی

در این مقاله به بیان مراحل گشایش الی سی یا مراحل گشایش اعتبار اسنادی می پردازیم. سوال این است که الی سی چگونه باز می شود ؟ ،  ال سی یا اعتبار اسنادی یکی از روش های پرداخت بین المللی است که بواسطه آن وارد کننده و صادر کننده کالا شرایط پرداخت ایمن را مهیا می کنند . برای آشنایی با مراحل گشایش ال سی با اریکه عدل همراه باشید.

مراحل گشایش ال سی

ما مراحل گشایش الی سی را در ۸ مرحله توضیح داده ایم:

۱- در اولین مرحله مراحل گشایش الی سی ، طرفین ال سی ( وارد کننده و صادر کننده ) پس از اتمام مذاکرات فی مابین  قرارداد بین المللی را با در نظر گرفتن تمامی شرایط منعقد می نمایند.

۲- وارد کننده به بانک خود مراجلعه کرده و درخواست گشایش ال سی ( گشایش اعتبار اسنادی ) یا همان LC را می نماید.

۳- بانک وارد کننده از طرف وارد کننده به بانک مورد تاییدش در کشور صادرکننده متعهد به پرداخت مبلغ کل کالا طبق قرارداد شده ( اعتبار اسنادی ) و بانک ذی نفع از طرف صادر کننده تحویل اسناد رسمی را تضمین می نماید.

۴- بانک صادر کننده ، اعتبار اسنادی را به ذی نفع خود ( کسی که قرار است وجه معامله را دریافت کند)  اطلاع رسانی می کند.

۵- فروشنده یا صادر کننده اسناد تحویل یا حمل کالا را به بانک خود تحویل می دهد .

۶- بانک فروشنده ( صادر کننده ) مدارک را به بانک وارد کننده یا خریدار می رساند.

۷- بانک مربوطه پس از اینکه خریدار حساب خود را تسویه و LC  مربوطه را از حالت نقدی آزاد نمود مدارک حمل را پشت نویسی می کند و تحویل خریدار می دهد.

۸- خریدار با مدارک ظهرنویسی شده و دیگر مدارک لازم به گمرک مراجعه نموده و پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مالای خود را ترخیص می نماید.

توصیه گمرکی در خصوص اعتبار اسنادی

زمانی که مبلغ معامله توسط گشایش ال سی اتفاق می افتد هم خریدار یا وارد کننده باید حواسش باشد که حتما ثبت سفارش گمرکی را انجام دهد . اگر کالایی ثبت سفارش نشده باشد ترخیص آن از گمرک مشکل و حتی ممکن است مرجوع گردد و تقریبا شبیه کالای قاچاق با آن رفتار می شود.

بنابر این هر وارداتی باید ثبت سفارش گردد حتی اگر بدون انتقال ارز و گشایش LC  باشد.