نوشته‌ها

وکالت و روانشناسی

یک وکیل خوب ، قبل از هر چیز باید روانشناس خوبی باشد ، اگر کمی جامعه شناسی و اقتصاد هم بداند و آنرا با فن سخن رانی تلفیق نماید وقدرت و اعتماد به نفس را هم نیز به عنوان چاشنی کار در کف داشته باشد ،خورشید در سرزمین زندگی او غروب نخواهد کرد !

کار در خانه برای موکل

در راستای مشارکت دادن موکل در سیر اقامه دعوی و آغاز رسیدگی ماهوی و مراحل بعدی دادرسی چنان که در بحث های پیشین مطرح گردید یکی از بهترین راهها این است که برای موکل “کار در خانه ” تجویز کنید بدین نحو که به او بیاموزید که خودش اسناد و مدارک را در دسته های مرتبط طبقه بندی کند و سیر منطقی ادعا یا ادعاهای خود را به صورت منظم به رشته ی تحریر در آورد ، مطمئنا در جلسه آشنایی و در حالی که هیجانات و احساسات موکل در سطح بالایی قرار دارد، از او نباید انتظار همکاری مطلوبی را داشت اما باید با صبر و حوصله او را به راه درست رهنمون کرد و با ساز و کار ” کار در خانه ” آشنا نمود.

شغل وکالت و تعهدات وکیل

از زمانی که حق ایجاد شده و بصورت عرف و عادت محلی و یا قانونی در آمده است وجود شخصی که بتواند حق مظلوم را از متجاوز استیفا نماید ، محسوس گردیده است . چون ستمدیده و شکست خورده در خود احساس ضعف و ناتوانی می کند و نیاز به کسی دارد که در پیشگاه عدالت احقاق حق او را بنماید . او در خود حس می کند که محتاج به یاری و کمک شخصی است که قادر باشد حق او را استیفا نماید.

خدمت وکالت درتمام ادوار تاریخ و پیش همه ملت ها ، از نقطه نظراجتماعی در ردیف نجیب ترین و شریف ترین وپراهمیت ترین خدمات به شمار آمده است . وکیل برای استقرار عدالت با دستگاه قضایی همکاری داشته و تمام نیروی فعاله ، معلومات و دانش حقوقی ، نبوغ وهنر خود را دراختیار کسانی قرار می دهد که شرف ، خانواده ، دارایی و زندگی آنان مورد مخاطره قرار گرفته است.

بازوان توانمند عدالت

وکیل دادگستری یکی از بازوان توانمند و یکی از دو عنصر عدالت به شمار می رود چون درصورت عدم دخالت وکیل احتمال تضیع حق در نزد دادرس وجود دارد بدین صورت که صاحب حق بواسطه بی اطلاعی از قوانین و نیز عجز و ضعف در اقامه دلائل نمی تواند حقیقت را در نزد قاضی مکشوف سازد و ممکن است قاضی بدون درک حقیقت حکمی دهد که بالنتیجه عدالت را پایمال وحق صاحب حق را تضییع نماید .

هدایت افکار قاضی و خارج کردن او از جهل

یک وکیل شایسته در مقام احقاق حق مظلوم را می توان مشعل هدایت افکار قاضی دانست که او را از تاریکی جهل به موضوع رهائی بخشیده و حق را در پیشگاه عدالت روشن می سازد .

بقول سیسرون “وکیل مرد صالح و درستی است که دارای اطلاعات قضائی بوده و با سلاست بیان می تواند قضایا را طرح نموده و در سایه مشاوره و تنظیم لوایح کتبی و اظهارات خود حقوق مراجعه کنندگان را حفظ و یا آنکه راسا دعاوی طرفین را خود شخصا رسیدگی نموده مانند یک نفر قاضی اختلاف آنها را قطع وفصل نماید.

به عنایت به مراتب فوق وکیل خوب کسی است که با این دید وارد دادگاه شود که قاضی به کل نسبت به ماجرا جاهل است و این وظیفه وکیل است که ذهن قاضی را با حقیقت امور همسو کند و پرونده را به احقاق حق نزدیک نماید .

سیستم پاسخگوی تلفنی

به منظور شکل گیری انتظارات واقع بینانه در ذهن موکتان ، در صورت امکان یک سیستم پاسخگوی خودکار تلفنی فراهم کنید و برنامه کاری هر روزتان را در آن ضبط کنید . بگذارید موکل بداند شما چه میکنید و چه زمانی باید انتظار تماس شما را داشته باشد.

از روانشناسان بهره ببرید

در آن دسته از دعاوی که عادتا رسیدگی به اختلاف زمان بر می باشد ، مانند پرونده های مربوط به حضانت طفل ،موکل را برای مشاوره همزمان و هماهنگ با دادرسی به یک روانشناس کاردان معرفی کنید، از جمله مزایای این کار این است که اولا موکل یک فرد متخصص آموزش دیده و حرفه ای را در مواجهه با فشارهای روانی جانکاه مراحل دادرسی در کنار خود خواهد داشت تا به او یاری برساند و بدین سان شما نیز با خیال راحت تر و فراغ بال می توانید ترتیب مدیریت مسائل حقوقی و قانونی را بدهید و ثانیا همانطور که قبلا گفته شد این مسئله کمک میکند که موکل سفره دل خود را باز کند و اطلاعات مفید تر و منسجم تری در اختیار شما قرار دهد.

تزریق آرامش به موکل

زمانی که موکل شما ، با مسئله بزرگی مواجه است که بیشتر از اینکه قانونی باشد جنبه احساسی و هیجانی آن غلبه دارد، سعی کنید در صحبت هایتان با او از عبارت ” حل و فصل این پرونده کار بسیار مشکلی است ” استفاده کنید. به عنوان مثال زمانی که موکل بسیار نگران نتایج عدم انجام تعهد طرف مقابل است ( تشویش روانی) یا اینکه طرف دعوا چه صحبت هایی پشت سر او بر زبان می آورد (بحث آبرو) ، استفاده از این عبارت سبب میشود تا او هم همانند شما به جنبه قانونی و حقوقی ماجرا توجه بیشتری مبذول دارد و در نتیجه از دلمشغولی های روانی و حاشیه ای به دور بماند و بگذارد که شما به کارتان برسید . تجربه بارها و بارها ثابت کرده است که این عبارت معجزه می کند البته اگر در جای خود استفاده گردد.

فعالیت حقوقی خود را با طبعتان سازگار کنید

تلاش کنید که فعالیت وکالتی تان را با خودتان و طبعتان سازگار کنید نه خودتان را با آن ، به هنجار ها و چارچوب های خود پایبند باشید و از اینکه خود را با میل موکل و برای سازگاری با خواست او تغییر دهید بپرهیزید . تعداد موکلین بسیار است . برخی به شما می خورند و برخی نه ، بگذارید به موکلینی که به دفتر شما تعلق ندارند وکلای دیگر کمک کنند.