نوشته‌ها

رانندگی در مه غلیظ

زندگی کردن بدون هدف شبیه رانندگی در مه غلیظ است . موتور اتومبیلتان هر قدر قوی و قدرتمند باشد ، شما به آرامی رانندگی میکنید ، مردد هستید و حتی روی جاده صاف حرکت به جلو اندک دارید .


آرمان سازی و آینده نگری

 

وقتی آرمان سازی و آینده نگری را تمرین می کنید ، نباید با رویاها و آرزوهایتان مصالحه کنید .نباید به هدف های کوچک تری برسید . به جای آن ،رویاهای بزرگ در سر بپرورانید و بعد چنان به آینده نظر کنید که قدرتمند ترین انسان عالم هستی هستید .

موفق ها و ناموفق ها

تفاوت عمده میان موفق ها و ناموفق ها ، “عمل گرا بودن” موفق هاست .زنان ومردانی که در زندگی کارهای عظیم می کنند به شدت عملگرا هستند ،آنها پیوسته در حال حرکتند .همیشه سرشان شلوغ است .اگر ایده ای به ذهنشان خطور کند ، بلافاصله برای به عمل در آوردن آن دست به کار می شوند.

لحظه های فوق العاده و بی نقص

برخی مواقع زندگی آن طور که ما میخواهیم نمی گذرد ،ولی ما به بهترین نحو زندگی می کنیم ،زندگی فوق العاده و بی نقص وجود ندارد ولی ما میتوانیم زندگی را مملو از لحظه های فوق العاده و بی نقص کنیم.

محمد مسعودی