نوشته‌ها

مجوز نصب دوربین مداربسته

در این مقاله موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل قصد دارد ، نصب دوربین مداربسته در اماکن مختلف را به لحاظ حقوقی مورد تحلیل و بررسی قرار داده و راهکارهای دریافت مجوز در این زمینه را مورد واکاوی قرار دهیم .

در قوانین ایران قانونی که به صورت خاص موضوع مجوز نصب دوربین را در دستور کار قرار داده باشد و به جزئیات آن وارد شده باشد وجود ندارد ، با این حال مشکلات حقوقی که در رابطه با  مجوز نصب دوربین به وجود آمده باعث شده که متولیان امر با نگاهی حقوقی و فنی به موضوع دریافت مجوز را در دستور قرار دادن اصول کلی حقوقی ، عرف و قوانین صنفی موجود، مقرراتی در این زمینه را شکل دهند .

با توجه به اینکه در سال های اخیر به دلایل مختلف ، از جمله عوامل اجتماعی ، استفاده از دوربین های مداربسته در محیط های عمومی و خصوصی گسترش یافته ، موضوع مجوز نصب دوربین و بسیار حائز اهمیت است که بتوان نحوه استفاده از این تکنولوژی را به لحاظ حقوقی و دریافت مجوز نصب دوربین مدیریت کرد تا عامل بروز بی قانونی و عدم نظارت نگردد ، به همین سبب ذیلا مواردی را ارائه می نماییم که به واسطه فراگیر بودن در سطح جامعه بسیار موثر خواهد بود . با اریکه عدل همراه باشید تا به طور کامل موضوع را بررسی نماییم .

نصب دوربین مداربسته در محیط های عمومی

در رابطه با نصب دوربین مداربسته در محیط های عمومی در حال حاضر هیچ گونه منع قانونی وجود ندارد ، اما منع قانونی در صورتی به وجود می آید که این محیط در اطراف مکان های حساس مانند پادگان ها ، پایگاه های هوایی و … باشد که در این صورت نیاز به دریافت مجوز می باشد  .

نصب دوربین مداربسته در محیط مشاعات

در رابطه با نصب دوربین مداربسته در مشاعات مانند حیات ساختمان ، پارکینگ ، راه پله و … نیاز به تائید کتبی از اعضای مجمع ساختمان خواهد بود . در صورت تایید مجمع بر بر نصب دوربین مداربسته این نظر بر نظر ساکنین ساختمان ارجحیت دارد .

نصب دوربین مداربسته در محیط های خصوصی

به طور کلی نصب دوربین های مداربسته در محیط های خصوصی دارای بیشترین حساسیت است ، محیط های خصوصی شامل محیط هایی خواهد شد که به حریم شخصی افراد مربوط می شود ؛مانند محیط داخلی منزل ، اتاق خواب افراد ، رختکن مجموعه های ورزشی و …  ، با این حال نصب دوربین مداربسته در اماکن خصوصی ،  صرفا با کسب مجوز رسمی امکان پذیر خواهد بود .

نصب دوربین مداربسته مخفی

نصب دوربین مداربسته مخفی به هر نحو (در محیط های مشاع یا خصوصی) نیازمند اخذ مجوز خاص است ، چرا که در صورت شکایت به واسطه نصب دوربین مخفی ، حتی در منزل خود فرد این موضوع می تواند به پرداخت جریمه سنگین یا تعقیب قضایی منجر شود .

چگونگی دریافت مجوز نصب دوربین در محیط های شخصی

برای دریافت مجوز جهت نصب دوربین مداربسته در محیط های غیر مجاز ، پس از ارائه شکایت به واسطه تخریب ، تهدید یا خطرات امنیتی و با مطرح نمودن ضرورت نصب دوربین مداربسته به نیروی انتظامی یا مراجع قضایی می توانید در رابطه با اخذ مجوز نصب دوربین مداربسته در محل اقدام فرمائید .

پس از این توضیحات باید عنوان داشت که فایل ضبط شده تصاویر را بدون مجوز های لازم به هیچ وجه نباید در اختیار اشخاص ثالث قرار داد چرا که امکان سوءاستفاده های احتمالی از تصاویر فرآهم است ، و این موضوع را نباید فراموش کرد که صرفا مامورین انتظامی و ضابطین قضایی در صورت همراه داشتن دستور قضایی می توانند از تصاویر ضبط شده دیدن کنند و یا از آن نسخه تهیه کنند .