نوشته‌ها

رای وحدت رویه شماره ۱۱۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

[cq_vc_colorblock image=”1571″ imageposition=”right”]

رأی وحدت رویه اداری شماره ۱۱۱۶

با موضوع ابطال مصوبه شماره ۳۴۵۴/۹۳/۴ش ـ ۱۳۹۳/۴/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد از تاریخ تصویب

۲۴آذرماه ۱۳۹۴

[/cq_vc_colorblock]

مطابق تبصره ۱بند ۲ماده ۵۵قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴مقرر شده است: « سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند.» به موجب ماده ۱۲قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹نیز توقف در محلهای غیرمجاز از جمله پیاده‌روها تخلف محسوب شده و برای آن جریمه تعیین شده است.

بنا به مراتب فوق‌الذکر و از آنجا که استفاده از پیاده‌رو برای پارک خودرو از مصادیق سد معبر تلقی می‌شود، اجازه استفاده از پیاده‌روها برای توقف خودروها ارائه خدمت توسط شهرداری محسوب نمی‌شود تا شورای اسلامی شهر بتواند مستند به ماده ۷۱قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵و اصلاحیه‌های بعدی بهای آن خدمت را مطالبه کند. در نتیجه مصوبه شماره ۳۴۵۴/۹۳/۴ش ـ ۱۱/۴/۱۳۹۳شورای اسلامی شهر مشهد که به موجب آن شورای اسلامی شهر برای پارک هر خودرو در پیاده‌رو بهای خدمات تعیین کرده، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج می‌باشد و به استناد بند ۱ماده ۱۲و مواد ۱۳و ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

شما عزیزان می توانید به متن کامل رای وحدت رویه فوق و با امکان دانلود  فایل پی دی اف آن در این صفحه دسترسی داشته باشید .

دانلود در قالب فایل پی دی اف

[cq_vc_ribbon label=”دانلود” position=”right”]

متن کامل + دانلود PDF

شما عزیزان میتوانید به نسخه کامل متن قانونی فوق با امکان دانلود آن در قالب فایل پی دی اف، در صفحه زیر دسترسی داشته باشید

iedl

[/cq_vc_ribbon]

لیست مطالب مفید سایتهای وابسته

[cq_vc_animationfw icon=”rss-square” size=”4x” animation=”pulse” color=”#8224e3″ float=”pull-right”]

وبسایت اریکه عدل

لیست آخرین مطالب منتشر شده

[/cq_vc_animationfw]

[cq_vc_animationfw icon=”rss-square” size=”4x” animation=”pulse” color=”#8224e3″ float=”pull-right”]

وبسایت ایران اکتز

لیست آخرین مطالب منتشر شده

[/cq_vc_animationfw]