نوشته‌ها

لیست جدید مراجع دادگستری کرمانشاه

در این پست به درج لیست جدید مراجع دادگستری کرمانشاه یا همان آدرس دادگاههای کرمانشاه ( مجتمع های قضائی استان کرمانشاه ) می پردازیم . اگر به دنبال نشانی دادگاههای کرمانشاه  از جمله دادسرای کرمانشاه ، دادگاه تجدید نظر کرمانشاه ، دادگستری سر ذهاب ، دادگستری دالاهو ، دادگستری اسلام آباد غرب ، دادگستری پاوه ، دادگاه قصر شیرین ، دادگاه گیلان غرب  و … هستید با اریکه عدل در ادامه همراه باشید .

لیست جدید مراجع دادگستری کرمانشاه ، آدرس دادگاههای کرمانشاه ، نشانی دادسرای کرمانشاه ، آدرس دادگاههای کرمانشاه

 لیست جدید مراجع دادگستری کرمانشاه ، آدرس دادگاههای کرمانشاه ، نشانی دادسرای کرمانشاه ، آدرس دادگاههای کرمانشاه ، لیست جدید مراجع دادگستری کرمانشاه ، آدرس دادگاههای کرمانشاه ، نشانی دادسرای کرمانشاه ، آدرس دادگاههای کرمانشاه ، لیست جدید مراجع دادگستری کرمانشاه ، آدرس دادگاههای کرمانشاه ، نشانی دادسرای کرمانشاه ، آدرس دادگاههای کرمانشاه

دادگستری استان کرمانشاه

نشانی دادگاه : چهاراه بسیج-خ بنت الهدی-روبروی دیوان محاسبات
تلفن : ۰۸۳۱۸۲۲۰۸۴۱

دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه

نشانی دادگاه : کوچه ثبت – دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه
تلفن : ۰۸۳۱۷۲۲۲۸۱۹

دادگاههای تجدیدنظرکرمانشاه

نشانی : چهاراه بسیج-خ بنت الهدی-روبروی دیوان محاسبات
تلفن : ۰۸۳۱۸۲۵۴۱۸۷

اداره روابط عمومی دادگستری کل استان کرمانشاه

تلفن : ۰۸۳۱۸۲۲۰۸۵۸  فکس : ۰۸۳۱۸۲۲۰۸۵۸

سازمان قضائی نیروهای مسلح کرمانشاه

نشانی سازمان : کرمانشاه ، خیابان لشگر ، سازمان قضائی نیروهای مسلح
تلفن : ۰۸۳۱۷۲۹۲۴۷۳

اداره کل تعزیرات حکومتی کرمانشاه

نشانی اداره : کرمانشاه ، ۲۲ بهمن ، سی متری دوم ، اداره کل تعزیرات حکومتی
تلفن : ۰۸۳۱۸۳۵۱۱۲۳   فکس:  ۰۸۳۱۸۳۵۱۱۲۳

سازمان زندانهای کرمانشاه

نشانی سازمان : کرمانشاه-دیزل آباد –خ اول –سازمان زندانها
تلفن: ۰۸۳۱۸۲۶۰۷۶۹  فکس: ۰۸۳۱۸۲۶۶۵۱۷

سازمان بازرسی کرمانشاه

نشانی : کرمانشاه-میدان گلستان-بلوار گلسرخ-سازمان بازرسی
تلفن : ۰۸۳۱۸۳۸۰۰۶۱    فکس: ۰۸۳۱۸۳۸۰۰۶۱
  لیست جدید مراجع دادگستری کرمانشاه ،نشانی دادسرای کرمانشاه ،لیست جدید مراجع دادگستری کرمانشاه ، نشانی دادسرای کرمانشاه ،لیست جدید مراجع دادگستری کرمانشاه ، آدرس دادگاههای کرمانشاه ، نشانی دادسرای کرمانشاه ، آدرس دادگاههای کرمانشاه

مراجع دادگستری شهرستان های استان کرمانشاه

در این بخش مراجع دادگستری شهرستانهای استان کرمانشاه را درج می نماییم .

دادگستری سر ذهاب

دادگستری شهرستان سرپل ذهاب
تلفن-۰۸۳۴۲۲۲۶۰۵۰

دادگستری دالاهو

دادگستری دالاهو
تلفن-۰۸۳۵۳۷۲۲۹۴۲

دادگستری اسلام آباد غرب

دادگستری اسلام آباد غرب
تلفن-۰۸۳۲۵۲۲۵۴۴۰

دادگستری پاوه

دادگستری پاوه
تلفن-۰۸۳۲۷۲۱۳۴۷۴

دادگستری قصرشیرین

دادگستری قصرشیرین
تلفن-۰۸۳۵۴۲۲۴۳۲۲

دادگستری گیلان غرب

دادگستری گیلان غرب
تلفن-۰۸۳۵۳۲۲۰۹۷

دادسرای اسلام آباد غرب

دادسرای عمومی و انقلاب اسلام آباد غرب
تلفن-۰۸۳۲۵۲۲۳۰۰۳

دادگستری صحنه

دادگستری صحنه
تلفن -۰۸۳۸۳۲۲۶۶۰۶۰

دادگستری هرسین

دادگستری هرسین
تلفن-۰۸۳۲۳۷۲۶۶۴۴

دادگستری سنقروکلیایی

دادگستری سنقروکلیایی
تلفن : ۰۸۳۸۴۲۲۲۰۴۰

  لیست جدید مراجع دادگستری کرمانشاه ، آدرس دادگاههای کرمانشاه ، نشانی دادسرای کرمانشاه ،لیست جدید مراجع دادگستری کرمانشاه ، نشانی دادسرای کرمانشاه ، لیست جدید مراجع دادگستری کرمانشاه ، نشانی دادسرای کرمانشاه