نوشته‌ها

صلاحیت دادگاه ، دادگاه صالح چیست

دادگاه صالح چیست ؟ حتما شما هم تا به حال شنیده اید که صلاحیت دادگاه برای مشروعیت رسیدگی واجب است . ما در این مقاله می خواهیم توضیح دهیم که صلاحیت دادگاه چیست . اگر یک وکیل با حکمی مواجه باشد برای نقض آن اولین موضوعی که بررسی می کند این است که آیا دادگاه صادر کننده آن رای ، دادگاه صالح بوده است یا خیر . با ما همراه باشید تا شما را با بحث صلاحیت دادگاه آشنا کنیم و به سوال « دادگاه صالح چیست » پاسخ دهیم.

دادگاه صالح چیست ؟

دادگاه صالح چیست ؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید صلاحیت را تعریف کنیم :

صلاحیت عبارت از اختیاری است که به دادگاه داده شده تا به دعوایی ( پرونده ای ) رسیدگی نماید و حکم آن را صادر کند. این اختیار را قانون به موجب حکم خاص ( در مورد دادگاه های اختصاصی ) و یا به موجب حکم عام ( در مورد دادگاه های عمومی ) می دهد.

صلاحیت دادگاه تکلیف و حقی است که قانون به مراجع قضایی و اداری برای رسیدگی به دعاوی و شکایات و امور خاص داده است. معمولا مراجع اختصاصی با جکم خاص قانون و مراجع عمومی با حکم عام قانون صلاحیت رسیدگی به دعاوی را پیدا می کنند.

صلاحیت دادگاه مهم است

یکی از شرایط صحت رای صادره از دادگاه این است که شرایط و قواعد صلاحیت دادگاه رعایت شده باشد . همانطور که در بالا خاطر نشان شدیم در مواری اگر صلاحیت دادگاه رعایت نشده باشد این موضوع می تواند از موارد نقض رای باشد . پس اگر شما با صلاحیت و انواع آن آشنا باشید ، می توانید رای دادگاه را از منظر یکی از مهم ترین فاکتور ها آنالیز کنید.

ما در مقالات آینده در مورد انواع صلاحیت دادگاه ( صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی ) سخن خواهیم گفت.