نوشته‌ها

لیست جدید مجتمع های قضایی خانواده تهران

در این پست به یاری دپارتمان تخصصی خانواده موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل به درج لیست کامل دادگاههای خانواده تهران  ( مجتمع های قضایی خانواده تهران ) خواهیم پرداخت . جهت سهولت و تسریع در دسترسی ، یک لیست دسترسی سریع نیز برای دادگاههای خانواده تهران نیز تهیه شده است . امیدواریم حاصل تلاشهای عوامل واحد رایانه موسسه اریکه عدل مورد استفاده هموطنان عزیز و گرامی قرار گیرد . در این پست مطالعه می کنید :  نشانی مجتمع های قضایی خانواده تهران ،  نشانی دادگاههای خانواده تهران ،  آدرس دادگاههای خانواده تهران و لیست جدید مجتمع های قضایی خانواده تهران و ...

لیست جدید مجتمع های قضایی خانواده تهران

دادگاههای خانواده تهران ، نشانی دادگاههای خانواده تهران ، آدرس دادگاه خانواده تهران

 

◊ دسترسی سریع : 

 

مجتمع قضایی خانواده

دادگاههای خانواده ، آن دسته از مراجع قضایی هستند که به شکل اختصاصی به دعاوی خانواده رسیدگی می نمایند ، دعاوی خانواده ، عبارت است از درخواستهای حقوقی و قضایی عموم مردم جامعه مرتبط با حقوق خانواده. درخواست مهریه ، اجرت المثل ، طلاق و ... نمونه این دعاوی می باشند . ذیلا لیست مجتمع های قضایی خانواده تهران با حوزه صلاحیت و شماره تماس آنها درج می گردد . اطلاعات با وبسایت قوه قضاییه انطباق و به روز شده است. 

♦ مجتمع قضایی خانواده ۱ ( نبرد جنوبی )

مناطق تحت پوشش دادگاه خانواده ( حوزه صلاحیت ) :  مناطق ۱۰ -۱۱ -۱۲ -۱۴ -۱۵ -۱۶ -۱۷ -۱۸ - ۱۹

دعاوی نکاح ، طلاق ، مهریه ، نفقه ، حضانت و ....

نشانی: اتوبان شهید محلاتی، نبرد جنوبی، جنب آتش نشانی و شهرداری- تلفن: ۸- ۳۳۰۰۹۱۱۳ و۳۳۰۰۹۱۲۹

 

دادگاههای خانواده تهران ، نشانی دادگاههای خانواده تهران ، دادگاه طلاق تهران ، دادگاه مهریه تهران ، دادگاه نفقه تهران ، دادگاه خانواده محلاتی ، دادگاه خانواده نبرد ، دادگاه خانواده ونک ، مجتمع قضایی خانواده تهران ، آدرس دادگاههای خانواده تهران ، تلفن دادگاههای خانواده تهران ، صلاحیت دادگاههای خانواده تهران  نشانی مجتمع های قضایی خانواده تهران

 

♦ مجتمع قضایی خانواده ۲ ( ونک )

مناطق تحت پوشش دادگاه خانواده ( حوزه صلاحیت ) : مناطق ۱-۲-۳-۶

دعاوی نکاح ، طلاق ، مهریه ، نفقه ، حضانت و ....

نشانی: ضلع شمال شرقی میدان ونک- تلفن: ۸۸۷۷۳۶۲۴ و ۸۸۷۷۳۶۲۱ 

 

دادگاههای خانواده تهران ، نشانی دادگاههای خانواده تهران ، دادگاه طلاق تهران ، دادگاه مهریه تهران ، دادگاه نفقه تهران ، دادگاه خانواده محلاتی ، دادگاه خانواده نبرد ، دادگاه خانواده ونک ، مجتمع قضایی خانواده تهران ، آدرس دادگاههای خانواده تهران ، تلفن دادگاههای خانواده تهران ، صلاحیت دادگاههای خانواده تهران  نشانی مجتمع های قضایی خانواده تهران

 

♦ مجتمع قضایی شهید صدر

مناطق تحت پوشش دادگاه خانواده ( حوزه صلاحیت ) : منطقه ۷

دعاوی نکاح ، طلاق ، مهریه ، نفقه ، حضانت و ....

نشانی: تهران – خیابان مطهری – خیابان میرعماد – مجتمع قضائی شهید صدر

شماره های تماس: ۹ -۸۸۷۵۰۰۲۱- ۸۸۷۵۹۷۸۱

 

دادگاههای خانواده تهران ، نشانی دادگاههای خانواده تهران ، دادگاه طلاق تهران ، دادگاه مهریه تهران ، دادگاه نفقه تهران ، دادگاه خانواده محلاتی ، دادگاه خانواده نبرد ، دادگاه خانواده ونک ، مجتمع قضایی خانواده تهران ، آدرس دادگاههای خانواده تهران ، تلفن دادگاههای خانواده تهران ، صلاحیت دادگاههای خانواده تهران  نشانی مجتمع های قضایی خانواده تهران

♦ مجتمع قضایی شهید باهنر

مناطق تحت پوشش دادگاه خانواده ( حوزه صلاحیت )  : مناطق ۴ -۸ - ۱۳

دعاوی نکاح ، طلاق ، مهریه ، نفقه ، حضانت و ....

واقع در تهران – فلکه چهارم تهرانپارس – میدان قنات کوثر – بلوار وفادار – مجتمع قضائی باهنر

تلفن تماس : ۹-۷۷۰۵۵۶۳۰- ۷۷۰۵۵۶۴۴-۷۷۰۵۵۶۴۱ 

 

دادگاههای خانواده تهران ، نشانی دادگاههای خانواده تهران ، دادگاه طلاق تهران ، دادگاه مهریه تهران ، دادگاه نفقه تهران ، دادگاه خانواده محلاتی ، دادگاه خانواده نبرد ، دادگاه خانواده ونک ، مجتمع قضایی خانواده تهران ، آدرس دادگاههای خانواده تهران ، تلفن دادگاههای خانواده تهران ، صلاحیت دادگاههای خانواده تهران نشانی مجتمع های قضایی خانواده تهران

♦ مجتمع قضایی شهید مفتح

مناطق تحت پوشش دادگاه خانواده ( حوزه صلاحیت ) : مناطق  ۵-۹-۲۱-۲۲

دعاوی نکاح ، طلاق ، مهریه ، نفقه ، حضانت و ....

شهر زیبا، خ مخابرات، میدان الغدیر، پشت کانون اصلاح و تربیت

تلفن تماس : ۴۴۳۳۹۶۳۰ - ۵ الی ۴۴۳۳۹۷۰۰ 

 

دادگاههای خانواده تهران ، نشانی دادگاههای خانواده تهران ، دادگاه طلاق تهران ، دادگاه مهریه تهران ، دادگاه نفقه تهران ، دادگاه خانواده محلاتی ، دادگاه خانواده نبرد ، دادگاه خانواده ونک ، مجتمع قضایی خانواده تهران ، آدرس دادگاههای خانواده تهران ، تلفن دادگاههای خانواده تهران ، صلاحیت دادگاههای خانواده تهران  ، نشانی مجتمع های قضایی خانواده تهران

 

♦ مجتمع قضایی شهید مطهری

مناطق تحت پوشش دادگاه خانواده ( حوزه صلاحیت ) : منطقه ۱۸

دعاوی نکاح ، طلاق ، مهریه ، نفقه ، حضانت و ....

یافت آباد، م معلم، جنب خ حیدری شمالی

تلفن تماس : ۷ الی ۸۸۸۹۸۰۰۵

 

نشانی مجتمع های قضایی خانواده تهران دادگاههای خانواده تهران ، نشانی دادگاههای خانواده تهران ، دادگاه طلاق تهران ، دادگاه مهریه تهران ، دادگاه نفقه تهران ، دادگاه خانواده محلاتی ، دادگاه خانواده نبرد ، دادگاه خانواده ونک ، مجتمع قضایی خانواده تهران ، آدرس دادگاههای خانواده تهران ، تلفن دادگاههای خانواده تهران ، صلاحیت دادگاههای خانواده تهران