نوشته‌ها

ازدواج ایرانیان خارج از کشور

وکلای متخصص موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل در این پست قصد دارند تا با هدف اطلاع رسانی صحیح در حوزه حقوق ایرانیان خارج از کشور ، چگونگی ثبت ازدواج خارجی از ایران را مورد بررسی قرار دهند چرا که یکی از موضوعات مهمی که تبعات حقوقی فراوانی در ایران دارد ، موضوع ثبت ازدواج خارجی و چگونگی اعتبار آن از نظر قوانین است ، با این حال در این پست قصد داریم تا با تشریح موارد قانونی در این زمینه و مدارک و مراحل مورد نیاز از بروز مشکلات جدی برای ایرانیان خارج از کشور در آینده جلوگیری نماییم.

قوانین مربوط به ثبت ازدواج خارجی

 

در قانون مدنی ایران توصیفات متعددی در رابطه با موضوع ثبت ازدواج خارجی و پاسپورت دوم وجود دارد از جمله آنان می توان موضوع دریافت پاسپورت دوم بر اثر ازدواج را مطرح نمود ، در این رابطه در مواد ۹۸۶ و ۹۸۷ مواردی مطرح شده که کسب تابعیت ایرانی و پاسپورت دوم خانم خارجی به سبب ازدواج با مرد ایرانی و همچنین باقی ماندن زن ایرانی به تابعیت خود در صورت مزاوجت با تبعه خارجی را مطرح نموده ؛ با در نظر گرفتن موارد فوق و بررسی قوانین و قواعد مشابه ، مشاهده می شود که اتباع ایرانی (چه مرد و چه زن ) به جز در موارد خاص ، در صورت ثبت ازدواج خارجی به تابعیت ایرانی خود باقی خواهند ماند ؛ اما ثبت رسمی واقعه ازدواج در ایران شرایط و ضوابطی دارد که باید به منظور پشتیبانی قانونی به طور کامل رعایت شود .به همین دلیل شرایط پیش گفته در سه حالت متصور است که شامل ثبت ازدواج خارجی مرد و زن ایرانی در خارج از کشور ، ثبت ازدواج خارجی زن ایرانی و مرد خارجی و مرد ایرانی و زن خارجی میگردد ، ذیلا مراحل و مدارک لازم در هر سه حالت به حضورتان ارائه می شود .

مدارک و مراحل ثبت ازدواج خارجی مرد و زن ایرانی در نمایندگی کنسولی ایران 

 

۱-تکمیل فرم درخواست ثبت ازدواج خارجی برای ایرانیان خارج از کشور (مرد و زن)

۲-ارائه اصل شناسنامه ایرانی زوجین، ضمنآ درصورتیکه شناسنامه ها المثنی می باشد، باید قبلآ نسبت به اخذ گواهی تجرد از ایران اقدام شود.

۳-ارائه اصل گذرنامه زوجین و دو نسخه فتوکپی از صفحات مشخصات آنها

۴-ارائه اصل مدرک اقامتی معتبر زوجین (خانم و آقا) و دو نسخه فتوکپی آن ها

۵-گواهی نامه بهداشتی مبنی بر سلامتی جسمی و روحی و نداشتن هرگونه بیماری واگیردار و یک نسخه فتوکپی آن

۶-ارائه اصل عقدنامه شرعی ایرانیان خارج از کشور صادره از مراکز و موسسات اسلامی مورد تآیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، بانضمام دو نسخه فتوکپی از آن

۷-ارائه اصل عقدنامه محلی ایرانیان خارج از کشور (Marriage Certification ) و دو نسخه فتوکپی از آن

۸-سه قطعه عکس جدید ۴*۳ تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی، برای هریک از زوجین

۹-اصل رضایتنامه پدر زوجه در اولین ازدواج، چنانچه ولی زوجه مقیم خارج از کشور باشد می تواند با مراجعه به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت خود، نسبت به تنظیم سند اجازه نامه اقدام و چنانچه ولی مقیم ایران می باشد، با مراجعه به دفاتر رسمی نسبت به تنظیم سند اجازه نامه اقدام نماید.

۱۰-درصورت فوت ولی زوجه، ارائه اصل خلاصه رونوشت فوت صادره از سازمان ثبت احوال کشور ضروری است.

۱۱-چنانچه ایرانیان خارج از کشور دارای سابقه طلاق در شناسنامه خود می باشند، ارائه اصل طلاقنامه الزامی است.

۱۲-ارائه رسید پرداخت هزینه ثبت ازدواج براساس جدول هزینه های خدمات کنسولی

۱۳-فتوکپی کارت شناسائی ایرانیان خارج از کشور

مدارک و مراحل ثبت ازدواج خارجی مرد غیر ایرانی و زن ایرانی در نمایندگی کنسولی ایران

 

۱- تکمیل فرم درخواست مبنی بر صدور پروانه زناشوئی و ثبت ازدواج خارجی برای ایرانیان خارج از کشور (خانم ایرانی) و آقای غیر ایرانی  و دو نسخه فتوکپی از آن

۲- ارائه اصل شناسنامه ایرانی زوجه (خانم)، ضمناً درصورتیکه شناسنامه المثنی می باشد، باید قبلاً نسبت به اخذ گواهی تجرد از ایران اقدام شود .

۳- ارائه اصل گذرنامه زوجین و سه نسخه فتوکپی از صفحات مشخصات آنها

۴- ارائه اصل مدرک اقامتی معتبر عکس دار ایرانیان خارج از کشور (خانم ایرانی) و سه نسخه فتوکپی آن ها

۵- گواهی نامه بهداشتی مبنی بر سلامتی جسمی و روحی و نداشتن هرگونه بیماری واگیردار و یک نسخه فتوکپی آن

۶- اصل گواهی تشرف (آقا غیر ایرانی) به دین مبین اسلام و سه نسخه فتوکپی آن

۷- ارائه اصل عقدنامه شرعی صادره از مراکز و موسسات اسلامی مورد تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، بانضمام سه نسخه فتوکپی از آن

۸- ارائه اصل عقدنامه محلی و سه نسخه فتوکپی از آن و چنانچه ازدواج در کشور دیگری انجام شده باشد، ابتدا می‌بایست نسبت به تأیید و دریافت گواهی از سوی مقامات رسمی دولت محل اقامت اقدام گردد(در مواردی با توجه به قوانین کشور ها ، امکان دریافت پاسپورت دوم از این طریق وجود دارد )

۹- ارائه تعداد ۹ قطعه عکس جدید ۴*۳ تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده (برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی)، برای هریک از زوجین

۱۰- اصل گواهی تولد بین المللی زوج (آقا) ارائه این مدرک ضروری بوده و اعاده نمی شود و دو نسخه فتوکپی از آن

۱۱-ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری زوج (آقا) و دو نسخه فتوکپی از آن

درصورت رضایت زوجه(خانم) مبنی بر عدم ارائه گواهی عدم سوء پیشینه، مراتب باید کتباً توسط وی به نمایندگی اعلام گردد

۱۲-ارائه اصل گواهی اشتغال بکار زوج (آقا) و دو نسخه کپی از آن

۱۳-تعهد نامه رسمی زوج مبنی بر پرداخت نفقه و هزینه بلیط بازگشت به ایران زوجه(خانم)

درصورت رضایت زوجه مبنی بر عدم اخذ تعهد مذکور، مراتب باید کتباً توسط وی به نمایندگی اعلام گردد

۱۴- اصل اجازه نامه پدر زوجه(خانم) به منظور ثبت ازدواج خارجی در اولین ازدواج، چنانچه ولی زوجه مقیم خارج از کشور باشد با مراجعه به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در بخش خدمات کنسولی در محل اقامت خود نسبت به تنظیم سند اجازه نامه اقدام و چنانچه ولی زوجه مقیم ایران می باشد، با مراجعه به دفاتر رسمی نسبت به تنظیم سند اجازه نامه برای ثبت ازدواج خارجی اقدام نماید

۱۵- درصورت فوت وی، ارائه اصل خلاصه رونوشت فوت صادره از سازمان ثبت احوال کشور ضروری است

۱۶- چنانچه زوجه دارای سابقه طلاق در شناسنامه خود می باشد، ارائه اصل طلاقنامه برای ثبت ازدواج خارجی الزامی است

۱۷- ارائه رسید پرداخت هزینه ثبت ازدواج براساس جدول هزینه های خدمات کنسولی

۱۸-فتوکپی کارت شناسائی

توجه: حضور زوجین برای امضاء اسناد و دفاتر و دریافت خدمات کنسولی در محل نمایندگی الزامی است

مدارک و مراحل ثبت ازدواج خارجی مرد ایرانی و زن غیر ایرانی در نمایندگی کنسولی ایران

 

۱-    تکمیل فرم درخواست ثبت ازدواج خارجی برای خانم غیر ایرانی و آقای ایرانی

۲-    ارائه اصل شناسنامه ایرانی ایرانیان خارج از کشور (مرد ایرانی) ، ضمناً درصورتیکه شناسنامه المثنی می باشد، باید قبلاً نسبت به اخذ گواهی تجرد از ایران اقدام نمائید.

۳-    ارائه اصل گذرنامه زوجین و دو نسخه فتوکپی از صفحات مشخصات آنها

۴-    ارائه اصل مدرک اقامتی معتبر زوج (آقا) و دو نسخه فتوکپی آن

۵-    گواهی نامه بهداشتی مبنی بر سلامتی جسمی و روحی و نداشتن هرگونه بیماری واگیردار و یک نسخه فتوکپی آن

۶-     اصل گواهی تشرف زوجه به دین مبین اسلام و دو نسخه فتوکپی آن برای ثبت ازدواج خارجی ضروری است.

۷-    ارائه اصل عقدنامه شرعی صادره از مراکز و موسسات اسلامی مورد تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت ایرانیان خارج از کشور ، بانضمام دو نسخه فتوکپی از آن

۸-    ارائه اصل عقدنامه محلی و دو نسخه فتوکپی از آن (چنانچه ازدواج در کشور دیگری انجام شده باشد، ابتدا می بایست نسبت به تأیید و دریافت گواهی از سوی مقامات رسمی دولت محل اقامت ایرانیان خارج از کشور اقدام گردد.)

۹- سه قطعه عکس جدید ۴*۳ تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده زوج و هفت قطعه عکس جدید ۴*۳ تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده با رعایت حجاب کامل اسلامی زوجه

۱۰-اصل گواهی تولد بین المللی زوجه به منظور ثبت ازدواج خارجی ، ارائه این مدرک ضروری بوده و اعاده نمی شود، (چنانچه زوجه متولد کشور محل اقامت نباشد، لازم است قبل از ارائه درخواست، گواهی تولد خود را جهت انجام مراحل اداری به نمایندگی محل اقامت ایرانیان خارج از کشور جهت ارائه خدمات کنسولی تحویل نماید)

۱۱-چنانچه زوجه خواهان نام خانوادگی زوج می باشد، فرم ویژه استفاده از نام خانوادگی زوج  تکمیل گردد.

۱۲- فتوکپی کارت شناسائی ایرانیان خارج از کشور