نوشته‌ها

مالیات در شرکت های دانش بنیان

در این پست قصد داریم تا با همکاری وکلای متخصص موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل در دپارتمان مالکیت معنوی ، موضوع مهم پرداخت مالیات در شرکت دانش بنیان را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم چرا که امروزه فعالیت شرکت دانش بنیان در کشور در حال گسترش است و موضوع پرداخت مالیات و معافیت مالیاتی در این شرکت ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است .

چه شرکت هایی دانش بنیان تلقی می شوند 

در ابتدا باید این موضوع را در نظر گرفت که چه شرکت هایی دانش بنیان تلقی می شوند و ارائه چه نوع خدمات و محصول در زمره فعالیت های شرکت دانش بنیان تلقی میشود.

همانطور که در پست های پیشین در ارتباط با موضوع شرکت دانش بنیان سخن به میان آمده ، می دانیم که شرکت های دانش بنیان خدمات و محصولاتی را که رنگ و بوی نوآوری و خلاقیت دارند ارائه می کنند و در همین راستا شرایط و ضوابطی نیز تعیین شده که باید مورد توجه و دقت نظر واقع شود .

با این حال تعریف شرکت های دانش بنیان بدین شرح است :

شرکت ها و موسساتی که در زمینه گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کالا و خدمات در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده بالا فعال باشند دانش بنیان محسوب می شوند .

یکی از موارد اساسی و مهمی که در رابطه با ارائه کالا ها و خدمات دانش بنیان باید مد نظر قرار بگیرد این است که محصول یا خدمت ارائه شده در کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان تائید شده باشد و مصادیق فعالیت های دانش بنیان در آنها لحاظ شده باشد چرا که در غیر این صورت شرکت مذکور در زمره شرکت دانش بنیان قرار نخواهد گرفت و به همین ترتیب از مزایای آن نیز برخوردار نخواهد بود .

 

مزیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان 

پس از اینکه یک شرکت به عنوان شرکت دانش بنیان شناخته می شود ، که البته باید گفت مسیر سخت و دشواری نیز پیش رو خواهد بود ، مزایا و امتیاز های متعددی به آن تعلق خواهد گرفت که یک یاز آن ها معافیت مالیاتی است که در نظر گرفته شده .

در این مسیر کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان پس از تائید فعالیت های دانش بنیان شرکت ها لیستی از شرکت ها را به منظور اعمال معافیت مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارسال می کند ، با این حال صرف وجود نام شرکت در آن لیست ، دلیلی بر بهره مندی از معافیت مالیاتی نیست ، چرا که شرط بهره جستن از معافیت مالیاتی شرکت دانش بنیان ، داشتن دفاتر قانونی و همچنین تنظیم و ارسال اظهارنامه های مالیاتی است ، مطابق با قانون مالیات های مستقیم در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی و دفاتر مالی امکان استفاده از هیچ معافیت مالیاتی وجود ندارد .

بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم در آمد های مشمول مالیات شرکت ها و موسسات دانش بنیان ناشی از قرارداد ها و فعالیت های تحقیق و توسعه ، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان به مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات معاف می باشند .

شرکت های دانش بنیان از چه زمانی معافیت مالیاتی دارند 

باید به این نکته توجه بسیاری شود که شرکت دانش بنیان از تاریخ تائید در کارگروه ارزیابی می توانند از معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده استفاده نماید ، بنابر این اگر بخشی از فروش کالا و خدمات دانش بنیان قبل از تاریخ تایید کارگروه محقق شده باشد ، نمی توانند برای آن کالا ها و خدمات به خصوص معافیت مالیاتی تقاضا نمایند .

با این حال باید عنوان داشت که چنانچه شرکت ها در مراحل تکمیل اظهارنامه مالیاتی خود به فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان و تاریخ تائید شرکت توسط کارگروه توجه ننمایند ممکن است در مسیر رسیدگی پرونده های مالیاتی توسط ممیزان ادارات امور مالیاتی ، اشکالاتی پیش آمده و ضمن عدم استفاده از معافیتها ، مشمول برخی جرائم مالیاتی نیز بشوند .