نوشته‌ها

ما در ماه مبارک رمضان دستور جلب نمی دهیم !

هزار بار پیاده طواف کعبه کنی

قبول حق نشود گر دلی بیازاری!

با عنایت به این موضوع که در ماه مبارک رمضان ، ماه میهمانی خدا قرار داریم ، متاسفانه بعضی از قضات دادگستری از صدور دستور جلب یا تمدید آن در این ماه خودداری می نمایند ! استدلال آنها نیز این است که باید از حقوق الناس حمایت کرد.

این سوال باید از آنها پرسیده شود که آیا کسی که مطابق با موازین قانونی محکوم علیه قرار گرفته و حکم وی نیز به صورت قانونی ، قطعی و لازم الاجرا گردیده است ، باید مشمول این حمایت قرار گیرد؟ در اجرای حکم محکومیت های مالی ، اغلب محکوم له مال باخته محسوب می گردد ، به عبارت دیگر حقوق وی تضییع گشته است و با مراجعه به مراجع قضایی دست به دامان قانون گشته تا جبران مافات نماید . حال اگر قضات محترم ، به دلیل حلول ماه مبارک رمضان این حکم را اجرا ننمایند ، آیا موجبات تضییع حقوق الناس را فراهم نمی آورند ؟!

این موضوع زمانی برجسته می گردد که محکوم علیه از محکومیت خود آگاهی یافته و در صدد متواری شدن است ، در این مرحله زمان نقش حیاتی به عهده داشته و ممکن است هر ساعتی که می گذرد در احقاق حق شخص مال باخته تاثیر داشته باشد. قضات محترم دادگستری باید بدانند با عدم صدور دستور جلب یا تمدید آن در این ماه مبارک فی الواقع از کسانی حمایت می کنند که حق الناس بر گردنشان مستقر می باشد . این کار مصداق ایجاد مانع در سر راه اجرای احکام دادگستری و مخالف قانون است که نباید در مراجع قضایی دیده شود.

محمد مسعودی – وکیل دادگستری و مشاور حقوقی