نوشته‌ها

روش اجرائی تفکیک آپارتمان ها

در مورد آپارتمان ها به جای نقشه تفکیکی ، برگ خاتمه بنا یا پایان کار ساختمانی شهرداری ارائه می گردد و عمل تفکیک بر اساس قانون آپارتمان ها انجام می پذیرد و مالک یا مالکین می توانند بر اساس کاربردهای ذکر شده در صورت مجلس تفکیکی یعنی انتقال قطعات تفکیکی، صدور اسناد مالکیت قطعات و تنظیم تقسیم نامه اقدام نمایند.

مالکیت در آپارتمان ها

مالکیت در آپارتمان ها از دو بخش تشکیل می شود:

  • قسمت اختصاصی
  • قسمت های مشترکات
  • قسمت های اختصاصی: آن قسمت از آپارتمان است که عرفا مالک یا مالکین و یا قائم مقام آن ها حق استفاده از آن ها حق استفاده از آن را دارند. محاسبه ارزش آپارتمان معمولا بر اساس مساحت این قسمت تعیین می شود. قسمت اختصاصی ممکن است مجزا و حدود جداگانه داشته باشد، مانند: انباری، بعضا اختصاصی را مفید می گویند.
  • قسمت های مشترکات: قسمت هایی از آپارتمان است که حق استفاده از آن به کلیه ی مالکین مجموعه آپارتمانی به نسبت قسمت های اختصاصی ( به قدرالسهم) منظور می شود.

مشترکات عبارتند از:

  • زمین زیر بنا، خواه متصل به بنا باشد باشد یا بنا به وسیله ی پایه روی آن قرار گرفته باشد.
  • تاسیسات قسمت های مشترک ساختمان از قبیل چاه آب، پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، رخت شوی خانه، تابلو های برق، کنتورها، تلفن مرکزی، انبار عمومی ساختمان، اطاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن، برق، تلفن، حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، گاز، نفت، هواکش ها، لوله های بخاری، گذرگاه های زباله و محل جمع آن و غیره.
  • اسکلت ساختمان، درها و پنجره ها، راهرو ها، پله ها، پاگردها که خارج از قسمت های اختصاصی قرار گرفته است.
  • تاسیسات مربوط به راه پله از قبیل وسایل تامین کننده ی روشنایی، تلفن عمومی، شیرهای آتش نشانی، آسانسور ها و محل آن، محل اختتام پله و ورود به بام و پله های ایمنی
  • بام و کلیه ی تاسیساتی که برای استفاده عموم شرکا و حفظ بنا در آن احداث گردیده است.
  • نمای خارجی ساختمان، محوطه ساختمان، باغ و پارک ها که جنبه استفاده عمومی دارد و در قسمت های اختصاصی سند، ثبت نشده باشد.

در صورت مجلس تفکیکی حدود و مساحت قسمت اختصاصی و همچنین مشترکات قید می گردد و دارندگان مالکیت اختصاصی به قدر سهم خود از مشترکات، مالکیت مشاعی خواهند داشت.

تغییر در وضع ساختمان آپارتمان ها با موافقت کلیه ی مالکین انجام می پذیرد، زیرا کلیه ی مالکین آپارتمان ها در مشترکات، مالکیت مشاعی خواهند داشت.

ممکن است بخشی از آپارتمان را تعدادی از مالکین حق استفاده داشته باشند، مانند مجموعه آپارتمان که ده واحد است ولی دارای گنجایش چهار ماشین می باشند و فقط چهار واحد حق استفاده از آن را دارند.

در مورد تفکیک آپارتمان ها دستورالعمل تفکیک تهیه و به ادارات ثبت ابلاغ شده که عینا این دستورالعمل در قسمت ضمائم این کتاب آمده است.

مالکیت تحتانی و فوقانی

ساخت و ساز به صورت مجتمع آپارتمانی به دلیل تراکم جمعیت و استفاده از حداکثر ارتفاع به منظور سهولت استقرار امنیت و امکان ارائه خدمات بهینه در کشورهای صنعتی رایج شد و به تدریج در شهرهای بزرگ بلوک شرق متداول گردید، ولی قبلا در عرف جامعه ما، نوعی مالکیت به صورت تحتانی، فوقانی مرسوم بود که در حال حاضر هم این نوع مالکیت وجود دارد، به طوری که دو خانه در مجاور هم، ممکن است قسمت فوقانی یکی از بخش های آن ها متعلق به یک مالک و تحتانی آن متعلق به مالک دیگر باشد که در این صورت حدود و حقوق هر یک از مالکین تعیین می شود و حدود به صورت فوقانی و تحتانی تعریف می گردد و حتی مالکیت سقف ساختمان تحتانی که برای قسمت فوقانی کف محسوب است، در اسناد مالکیت ذکر می گردد.

مالکیت مفروز البنا و مشاع الفضا

در گذشته این شیوه مالکیت بیشتر بر مبنای واحد اجتماعی خانواده پی ریزی شده و وقتی فرزندی درصدد تشکیل خانواده و استقلال بود، پدر خانواده قسمتی از خانه را که معمولا زمین آن وسعت داشت به او واگذار می کرد تا فرزند با احداث یک یا چند اطاق در آن سکونت نماید ولی از امکانات عمومی مثل فضای حیاط یا آشپزخانه و غیره استفاده می کرد. در نتیجه اطاق یا اطاق هایی که زمین آن به وی منتقل شده و خود در آن احداث بنا کرده بود، به صورت اختصاصی مالک می شد و نسبت به سایر امکانات به صورت عمومی حق استفاده و مالکیت داشته که در نتیجه مبنای مالکیت، بنای مفروز و فضای مشاع می گردید، این نوع مالکیت به دلیل مشکلات حقوقی و تغییر ساختار جامعه منسوخ شده و عموما مالکین سعی می نمایند با تنظیم سند رسمی و یا انتقالات، این نوع مالکیت را تغییر دهند.

تاثیر تفکیک در وضع ملک از لحاظ اشاعه یا افرازی

صورت مجلس تفکیکی پس از انجام و پرداخت هزینه های قانونی و صدور آن مادامی که نسبت به سه کاربرد آن (انتقال قطعات مفروزی، تنظیم تقسیم نامه و ثبت دفتر املاک و صدور اسناد مالکیت قطعات مفروزی) اقدام نشده باشد، حالت مشاعی خود را حفظ می نماید و مالک می تواند از عمل بر اساس صورت مجلس تفکیکی خودداری نموده و مبادرت به انتقال مشاعی ملک نماید و یا درخواست نماید به نحو دیگری ملک خود را تفکیک کند و ادارات ثبت نیز حق دارند در مورد رفع اشتباهات صورت مجلس تفکیکی اقدام نمایند.

بهترین وکیل آپارتمان ها ، بهترین وکیل آپارتمانها ، بهترین مشاور حقوقی آپارتمان ، امور حقوقی آپارتمانها ، حقوق آپارتمانهای تهران ، آپارتمانها و حقوق مالکین ، حقوق مالکین آپارتمانها ، سند آپارتمان ، تفکیک آپارتمان ، تقسیم کردن آپارتمان ، امور ثبتی اپارتمانها ، وکیل اپارتمانها ، بهترین وکلای اپارتمانها ، تفکیک سند آپارتمانها ، پایان کار اپارتمان ، پایان کار آپارتمانها ، پایان کار آپارتمان ، وکیل تفکیک آپارتمانها ، افراز آپارتمان ، روش اجرایی تفکیک آپارتمان ، نحوه اجرایی تفکیک آپارتمانها ، تفکیک املاک مشاع ، تفکیک مشاعات ، مالکیت در آپارتمان ها، قسمت های اختصاصی آپارتمان ، قسمت های مشترکات آپارتمان ، قسمت های اشتراکی آپارتمان ، مالکیت تحتانی و فوقانی آپارتمان ، مالکیت مفروز البنا و مشاع الفضا در آپارتمان ها ، تاثیر تفکیک در وضع ملک از لحاظ اشاعه یا افرازی ، وکیل تفکیک و افراز آپارتمان ، وکیل متخصص آپارتمان ، وکیل باسابقه آپارتمانها ، وکیل آپارتمانی ، وکلای آپارتمان ، مشاور آپارتمان ، وکیل مجتمع مسکونی ، اساسنامه مجتمع های مسکونی ،

الهام گرفته از :

کتاب حقوق ثبت املاک / محمود تفکریان