نوشته‌ها

انواع اظهارنامه مالیاتی

در این پست قصد داریم به وسیله دپارتمان کیفری موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل به موضوع اظهارنامه های مالیاتی و مواعد تکمیل و ارسال آن ها بپردازیم ، چرا که یکی از موضوعات مهم در پروسه پرداخت دقیق مالیات ، چگونگی ارسال اظهارنامه ها و دقت در تاریخ تنظیم و ارسال آنها است ، با این حال ذیلا لیستی کاربردی از انواع اظهارنامه ها ، مهلت ارسال آنها و جرائم عدم ارسال آنها ارائه شده و به حضور مخاطبیم محترم ارائه می شود :

 

نوع اظهارنامه (اظهارنامه عملکرد)

موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم

مهلت ارسال 

۴ ماه پس از پایان سال مالی یا مالیاتی

جرائم عدم ارسال 

۳۰ درصد مالیات تعلق گرفته

 

نوع اظهارنامه (اظهارنامه انحلال)

موضوع ماده ۱۱۴ قانون مالیات های مستقیم

مهلت ارسال 

زمان تصمیم به انحلال توسط مجمع

جرائم عدم ارسال 

دو درصد ، و یک درصد سرمایه پرداخت شده در صورتی که اظهارنامه بر خلاف واقع ارائه شده باشد

 

نوع اظهارنامه (اظهارنامه شرکت های منحله )

موضوع ماده ۱۱۶ قانون مالیات های مستقیم

مهلت ارسال 

تا شش ماه پس از تاریخ ثبت انحلال

جرائم عدم ارسال 

دو درصد ، و یک درصد سرمایه پرداخت شده در صورتی که اظهارنامه بر خلاف واقع ارائه شده باشد

 

 نوع اظهارنامه (اظهارنامه اصلاحی عملکرد )

موضوع ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم

مهلت ارسال 

یک ماه پس از مهلت تسلیم اظهارنامه اصلی

جرائم عدم ارسال 

-

 

نوع اظهارنامه (اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده)

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

مهلت ارسال 

۱۵ روز از هردوره ارزش افزوده

جرائم عدم ارسال 

۵۰ درصد مالیات تعلق گرفته

 

نوع اظهارنامه (اظهارنامه مشاغل)

موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

مهلت ارسال 

تا خرداد ماه سال بعد

جرائم عدم ارسال 

۳۰درصد مالیات تعلق گرفته

 

 نوع اظهارنامه (اظهارنامه درآمد اجاره)

موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم

مهلت ارسال 

تا آخر تیر ماه

جرائم عدم ارسال

 ۱۰درصد مالیات تعلق گرفته

 

 نوع اظهارنامه (اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک و سرقفلی)

ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم

مهلت ارسال 

تا آخر تیر ماه و سرقفلی تا ۳۰ روز

جرائم عدم ارسال 

۱۰ درصد مالیات تعلق گرفته

 

 نوع اظهارنامه (اظهارنامه ارث)

موضوع ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم

مهلت ارسال 

یک سال پس از تاریخ فوت

جرائم عدم ارسال 

عدم بهره بری از مطالبات و بدهی ها و هزینه های کفن و دفن

 

 نوع اظهارنامه (اظهارنامه مالیات بر درآمد اتفاقی) 

موضوع ماده ۱۲۶ قانون مالیات های مستقیم

مهلت ارسال 

۳۰روز از تاریخ تحصیل درآمد

جرائم عدم ارسال 

۱۰ درصد مالیات تعلق گرفته

 

 

اظهارنامه چیست و چه کاربردی دارد

وکلای موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل در این مقاله قصد دارند تا موضوع ارسال اظهارنامه و تنظیم اظهار نامه را مورد بررسی قرار دهند و در ادامه کاربرد اظهارنامه را بازگو نمایند و در باب ارسال بهترین اظهارنامه ها راهکار موثر پیشنهاد دهند  ؛

وقتی می خواهیم چیزی را به صورت رسمی به کسی بگوییم به نحوی که بعدا بتوانیم ثابت کنیم که متن مورد نظر را به او گفته ایم ، از طریق ارسال اظهارنامه اقدام می کنیم ، کاربرد اظهارنامه در برخی امور حقوقی تاثیر بسیار زیادی دارد ، تا آنجا که گاها ارسال اظهارنامه و تنظیم اظهار نامه به نحو صحیح باعث می شود که روند پرونده تغییر یابد ، که در اینجا کاربرد اظهارنامه بیش از پیش مشخص خواهد شد .

همچنین وقتی می خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آنرا بگیرد ، آنرا از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می نماییم .

 

در چه مواردی ارسال اظهارنامه لازم و ضروری است 

گاهی به موجب قانون ارسال اظهارنامه و تنظیم اظهارنامه به نحو صحیح در بعضی امور لازم است ، مانند حالتی که شما یکی از ظهرنویسان (پشت نویس های ) سفته یا چک هستید و این سند وصول نشده است ، اگر سند تجاری چک باشد پس از مراجعه به بانک ، برای چک گواهی عدم پرداخت صادر می شود و اصطلاحا  برگشت می خورد اما اگر سفته باشد طی تشریفات بانکی گواهی صادر می شود و به دارنده آن تسلیم می شود ، که در اصطلاح حقوقی سفته واخواست می شود ، در این حالت ها کاربرد اظهارنامه کاملا مشهود است و ارسال اظهارنامه باعث جلوگیری از بروز مشکلات بزرگ خواهد شد .

زمانی که شخصی که ما سند را با ظهر نویسی (پشت نویسی) به او داده ایم وجه آن را از ما مطالبه می کند در این حالت ما باید مراتب را به نفر قبل از خودمان از طریق تنظیم اظهارنامه و ارسال اظهارنامه اطلاع دهیم (یعنی کسی که سند را به ما ارائه کرده ) یا وقتی که محلی را به طور امانت به کسی داده ایم و زمانی که می خواهیم پس بگیریم باید از طریق ارسال اظهارنامه این اقدام را باید انجام داد ، چرا که کاربرد اظهارنامه در چنین مواردی به وضوح روشن می گردد .

 

چه زمانی ارسال اظهارنامه ضرورت دارد

یکی از مواردی که کاربرد اظهارنامه در آن بسیار موثر است ، موضوع تصرف عدوانی می باشد ؛ به موجب قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ، در ابتدای فرآیند اقدام قانونی در برابر تصرف عدوانی باید با ارسال اظهارنامه باز پس گیری ملک را از متصرف خواستار شویم و اگر پس از ۱۰ روز این اقدام انجام نشد یک ماه فرصت خواهیم داشت که طرح شکایت تصرف عدوانی نمائیم ، یا وقتی که محل کسب را با سند عادی اجاره داده ایم و مستاجر اجاره نمی پردازد باید اجاره بها را با ارسال اظهارنامه مطالبه نماییم و اگر پرداخت نکرد برای تخلیه دعوی طرح می نمائیم .

 

کاربرد صحیح اظهار نامه 

به هر حال توصیه این است که جز در مواقع واقعا لازم از فرستادن از ارسال اظهارنامه و تنظیم اظهار نامه در شرایط غیر واقعی و موهوم خودداری نمائیم ، چرا که ممکن از کاربرد اظهارنامه جابجا شود و ارسال اظهارنامه موجبات هوشیاری طرف مقابل دعوی شود و او نیز با تزویر آماده مقابله به نفع خود باشد .