نوشته‌ها

آیا در تعیین مهریه محدودیت وجود دارد ؟

 از جمله سوالاتی که به دفعات در سامانه مشاوره حقوقی آنلاین مطرح می شود ، این است که آیا در تعیین مهریه محدودیت وجود دارد ؟  من چقدر می توانم مهریه تعیین کنم ؟ آیا مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه قابل مطالبه نیست ؟ ماجرای ۱۱۰ سکه در مهریه چیست ؟ به دنبال این سوالات دپارتمان خانواده اریکه عدل بر این شد تا در مقاله ای به اینموضوع بپردازد و ضمن بررسی محدودیتهای تعیین مهریه به سوالات فوق پاسخ دهد . برای افزایش دانش حقوقی خود در این خصوص با وکلای خانواده اریکه عدل همراه باشید.

آیا در تعیین مهریه محدودیت وجود دارد ؟

در پاسخ به سوال « آیا در تعیین مهریه محدودیت وجود دارد » باید گفت خیر. در مقام بررسی محدودیتهای تعیین مهریه باید گفت که مطابق ماده ۲۲ قانون جدید حمایت از خانواده در صورتیکه مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل باشد، اگر زوج تا ۱۱۰ سکه را پرداخت نکند با نظر قاضی مطابق با ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی عمل شده و زوج تا پرداخت این تعداد بازداشت می‌شود . بر این اساس، اگر به فرض مردی ۱۰۰۰ سکه باید مهریه بدهد، در صورت مطالبه مهر از جانب همسرش اگر ۱۱۰ سکه را یکجا بپردازد، بابت ۸۹۰ سکه باقیمانده زندانی نمی‌شود و اگر نتواند ۱۱۰ سکه را بدهد باید به زندان برود.

 به موجب ماده ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳ :

«اگر استیفای محکومٌ به (در اینجا: مهریه) از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکومٌ علیه (در اینجا: زوج) به تقاضای محکومٌ له (در اینجا: زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له (در اینجا: زوجه) حبس می شود.»

همانطور که مشاهده می فرمایید محدودیتهای تعیین مهریه در خصوص میزان آن نیست بلکه در خصوص مقدار قابل وصول آن از طریق زندانی کردن زوج است .

آیا زوج می تواند درخواست اعسار بدهد ؟

زوج می‌تواند بعد از صدور حکم محکومیت، دادخواست اعسار یا تقسیط مهریه را بدهد،  در صورت اثبات اعسار یا تقسیط مهریه و نهایتا اجرای آن زوج بازداشت نمی‌شود اما چناچه مهریه بیش از ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد نسبت به این تعداد سکه صرفا ملاعت زوج ( توانایی مالی )  ملاک پرداخت بوده و زوج از بابت این مازاد بازداشت نمی‌شود و در این شرایط زوجه تنها می‌بایست نسبت به معرفی و توقیف اموال زوج به غیر از مستثنیات دین اقدام کند.