نوشته‌ها

حق عضویت سالانه و بهای تمبر وکلای دادگستری

ماده ۹ آئین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری مصوب ۳۰ اسفند ماه ۱۳۵۰ مقرر می داشت:

هیأت مدیره کانون وکلای مرکز می تواند هر پنج (۵) سال یک مرتبه به تصویب «وزیر دادگستری» در میزان حق عضویت وکلا وکارآموزان وکالت تجدید نظر نماید.

آئین نامه مزبور در ۷/۸/۱۳۸۱ اصلاح گردیده و به موجب اصلاحیه مزبور، مدت تجدید نظر در میزان حق عضویت از پنج (۵) سال به سه (۳) سال تقلیل ومقام تصویب نیز از وزیر دادگستری به «رئیس قوه قضائیه» تغییر یافته است .

کانون وکلای دادگستری ، حق عضورت سالانه کانون وکلا

سوابق امر حاکی از آن است که چه در زمان حکومت ماده ۹ آئین نامه سابق که مدت تجدید نظر هر پنج سال یک بار با موافقت وزیر دادگستری پیش بینی شده بود وچه در زمان حکومت ماده ۹ اصلاحی که هرسه سال یک بار و با موافقت رئیس قوه قضائیه پیش بینی گردیده است، عملاً کانون وکلا، افزایش حق عضویت مزبور را در زمان مقرر پیگیری ننموده است. یعنی علیرغم اینکه موجبات تجدید نظر در حق عضویت وکلا و کارآموزان وجود داشته لکن هربار با چند سال تاخیرموضوع افزایش حق عضویت مطرح و مورد تصویب قرارگرفته است.

افزایش حق عضویت در سال ۹۳ با گذشت ۶ سال از آخرین افزایش حق عضویت وکلای پایه یک در سال ۱۳۸۷ و گذشت ۱۲ سال از آخرین افزایش حق عضویت کارآموزان در سال ۸۱ با تصویب هیأت مدیره کانون و موافقت رئیس قوه قضائیه صورت پذیرفته است. قابل ذکر است که حداقل دوبار برای وکلای پایه یک و چهاربار برای کارآموزان موجبات قانونی افزایش فراهم بوده و در سه سال قبل از آن یعنی در سال ۸۴ نیز موجبات درخواست افزایش حق عضویت وکلای پایه یک فراهم بوده است .

تا قبل از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۷۶ وتقسیم وکلا به پایه یکم ، پایه دوم ، پایه سوم وکارگشا پرداخت حق عضویت و نیز بهای تمبر وکلا بسته به پایه وکالت آنان متفاوت بوده است و معمولاً حق عضویت وکلای پایه دوم، نصف وکلای پایه یک وحق عضویت وکلای پایه سه ، نصف پایه دوم و حق عضویت کارگشایان نصف وکلای پایه سوم بوده و بهای تمبر آنان نیز تقریباً به همین نسبت متغیّر بوده است .

بر اساس بند ۱۰ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت (تعرفه خدمات قضائی مصوب کارگروه مصوبات جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۳ مورخ ۹۲/۱۰/۲۴ ) هزینه پروانه پایه یک دادگستری وتمدید آن، مبلغ پانصد هزار تومان تعیین گردیده است .

جدول زیر، حق عضویت سالانه وکلا وکارآموزان وبهای تمبر (هزینه صدور و تمدید پروانه وکالت) از سال ۱۳۵۵ تاکنون را نشان می دهد:

243 حق عضویت سالانه و بهای تمبر وکلای دادگستری حق عضویت سالانه و بهای تمبر وکلای دادگستری

242 حق عضویت سالانه و بهای تمبر وکلای دادگستری حق عضویت سالانه و بهای تمبر وکلای دادگستری

منبع: سایت کانون وکلای دادگستری مرکز

وکالت و روانشناسی

یک وکیل خوب ، قبل از هر چیز باید روانشناس خوبی باشد ، اگر کمی جامعه شناسی و اقتصاد هم بداند و آنرا با فن سخن رانی تلفیق نماید وقدرت و اعتماد به نفس را هم نیز به عنوان چاشنی کار در کف داشته باشد ،خورشید در سرزمین زندگی او غروب نخواهد کرد !

فعالیت حقوقی خود را با طبعتان سازگار کنید

تلاش کنید که فعالیت وکالتی تان را با خودتان و طبعتان سازگار کنید نه خودتان را با آن ، به هنجار ها و چارچوب های خود پایبند باشید و از اینکه خود را با میل موکل و برای سازگاری با خواست او تغییر دهید بپرهیزید . تعداد موکلین بسیار است . برخی به شما می خورند و برخی نه ، بگذارید به موکلینی که به دفتر شما تعلق ندارند وکلای دیگر کمک کنند.