نوشته‌ها

لیست جدید سفارتهای تهران - آدرس و تلفن

در این پست به انتشار لیست جدید سفارتهای تهران می پردازیم. تلاش شده است تا حتی المقدور اطلاعات موجود بروز رسانی شده و اشتباهات و تغییرات اصلاح شوند. با این حال از مخاطبین عزیز خواهشمندیم اگر مغایرتی در این لیست می بینند ، در قسمت نظرات همین صفحه با عوامل اریکه عدل در میان بگذارند .

لیست جدید سفارتهای تهران

در این صفحه شما به آدرس سفارتهای تهران ، شماره تلفن سفارتهای تهران و روز و ساعات کاری سفارتها دسترسی خواهید داشت. همچنین برای دسترسی آسان تر می توانید از فهرست دسترسی سریع استفاده کنید :

دسترسی سریع : 

شما می توانید با کلیک روی پرچم سفارت مورد نظر مشخصات مربوط به سفارت کشور خارجی را مشاهده کنید .

آدرس سفارت آذربایجان ، تلفن سفارت آذربایجان ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت آذربایجان

آدرس سفارت آرژانتین ، تلفن سفارت آرژانتین ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت آرژانتین

آدرس سفارت آفریقای جنوبی ، تلفن سفارت آفریقای جنوبی ، لیست جدید سفارتهای تهران

آفریقای جنوبی

آدرس سفارت آلمان ، تلفن سفارت آلمان ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت آلمان

آدرس سفارت اتریش ، تلفن سفارت اتریش ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت اتریش

آدرس سفارت اتیوپی ، تلفن سفارت اتیوپی ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت اتیوپی

آدرس سفارت اردن ، تلفن سفارت اردن ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت اردن

آدرس سفارت ارمنستان ، تلفن سفارت ارمنستان ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت ارمنستان

آدرس سفارت اروگوئه ، تلفن سفارت اروگوئه ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت اروگوئه

آدرس سفارت ازبکستان ، تلفن سفارت ازبکستان ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت ازبکستان

آدرس سفارت اسپانیا ، تلفن سفارت اسپانیا ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت اسپانیا

آدرس سفارت استرالیا ، تلفن سفارت استرالیا ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت استرالیا

آدرس سفارت اسلوواکی ، تلفن سفارت اسلوواکی ، لیست جدید سفارتهای تهران

اسلوواکی

آدرس سفارت اسلووانی ، تلفن سفارت اسلووانی ، لیست جدید سفارتهای تهران

اسلووانی

آدرس سفارت افغانستان ، تلفن سفارت افغانستان ، لیست جدید سفارتهای تهران

افغانستان

آدرس سفارت اکراین ، تلفن سفارت اکراین ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت اکراین

آدرس سفارت الجزایر ، تلفن سفارت الجزایر ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت الجزایر

آدرس سفارت امارات متحده ‏عربی ،آدرس سفارت دبی ، تلفن سفارت امارات متحده ‏عربی ، تلفن سفارت دبی ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت دبی

آدرس سفارت اندونزی ، تلفن سفارت اندونزی ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت اندونزی

آدرس سفارت انگلیس ، تلفن سفارت انگلیس ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت انگلیس

آدرس سفارت ایتالیا ، تلفن سفارت ایتالیا ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت ایتالیا

آدرس سفارت ایرلند ، تلفن سفارت ایرلند ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت ایرلند

آدرس سفارت بحرین ، تلفن سفارت بحرین ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت بحرین

آدرس سفارت برزیل ، تلفن سفارت برزیل ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت برزیل

آدرس سفارت برونئی دارالسلام ، تلفن سفارت برونئی دارالسلام ، لیست جدید سفارتهای تهران

برونئی دارالسلام

آدرس سفارت بلژیک ، تلفن سفارت بلژیک ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت بلژیک

آدرس سفارت بلغارستان ، تلفن سفارت بلغارستان ، لیست جدید سفارتهای تهران

بلغارستان

آدرس سفارت بنگلادش ، تلفن سفارت بنگلادش ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت بنگلادش

آدرس سفارت بوسنی و ‏هرزگوین ، تلفن سفارت بوسنی و ‏هرزگوین ، لیست جدید سفارتهای تهران

بوسنی ‏هرزگوین

آدرس سفارت بورکینافاسو ، تلفن سفارت بورکینافاسو ، لیست جدید سفارتهای تهران

بورکینافاسو

آدرس سفارت پاکستان ، تلفن سفارت پاکستان ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت پاکستان

آدرس سفارت پرتغال ، تلفن سفارت پرتغال ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت پرتغال

آدرس سفارت تاجیکستان ، تلفن سفارت تاجیکستان ، لیست جدید سفارتهای تهران

تاجیکستان

آدرس سفارت تایلند ، تلفن سفارت تایلند ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت تایلند

آدرس سفارت ترکمنستان ، تلفن سفارت ترکمنستان ، لیست جدید سفارتهای تهران

ترکمنستان

آدرس سفارت ترکیه ، تلفن سفارت ترکیه ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت ترکیه

آدرس سفارت چک ، تلفن سفارت چک ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت چک

آدرس سفارت تونس ، تلفن سفارت تونس ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت تونس

آدرس سفارت چین ، تلفن سفارت چین ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت چین

آدرس سفارت دانمارک ، تلفن سفارت دانمارک ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت دانمارک

آدرس سفارت روسیه ، تلفن سفارت روسیه ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت روسیه

آدرس سفارت رومانی ، تلفن سفارت رومانی ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت رومانی

آدرس سفارت ژاپن ، تلفن سفارت ژاپن ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت ژاپن

آدرس سفارت سریلانکا ، تلفن سفارت سریلانکا ، لیست جدید سفارتهای تهران

سریلانکا

آدرس سفارت سنگال ، تلفن سفارت سنگال ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت سنگال

آدرس سفارت سوئد ، تلفن سفارت سوئد ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت سوئد

آدرس سفارت سوئیس ، تلفن سفارت سوئیس ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت سوئیس

آدرس سفارت سوریه ، تلفن سفارت سوریه ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت سوریه

آدرس سفارت سودان ، تلفن سفارت سودان ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت سودان

آدرس سفارت سومالی ، تلفن سفارت سومالی ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت سومالی

آدرس سفارت صربستان ، تلفن سفارت صربستان ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت صربستان

آدرس سفارت عراق ، تلفن سفارت عراق ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت عراق

آدرس سفارت عربستان ، تلفن سفارت عربستان ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت عربستان

آدرس سفارت عمان ، تلفن سفارت عمان ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت عمان

آدرس سفارت فرانسه ، تلفن سفارت فرانسه ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت فرانسه

آدرس سفارت فلسطین ، تلفن سفارت فلسطین ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت فلسطین

آدرس سفارت فنلاند ، تلفن سفارت فنلاند ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت فنلاند

آدرس سفارت فلیپین ، تلفن سفارت فلیپین ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت فلیپین

آدرس سفارت قبرس ، تلفن سفارت قبرس ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت قبرس

آدرس سفارت قزاقستان ، تلفن سفارت قزاقستان ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت قزاقستان

آدرس سفارت قطر ، تلفن سفارت قطر ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت قطر

آدرس سفارت کانادا ، تلفن سفارت کانادا ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت کانادا

آدرس سفارت کرواسی ، تلفن سفارت کرواسی ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت کرواسی

آدرس سفارت کره جنوبی ، تلفن سفارت کره جنوبی ، لیست جدید سفارتهای تهران

کره جنوبی

آدرس سفارت کره شمالی ، تلفن سفارت کره شمالی ، لیست جدید سفارتهای تهران

کره شمالی

آدرس سفارت کویت ، تلفن سفارت کویت ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت کویت

آدرس سفارت کلمبیا ، تلفن سفارت کلمبیا ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت کلمبیا

آدرس سفارت کنیا ، تلفن سفارت کنیا ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت کنیا

آدرس سفارت کوبا ، تلفن سفارت کوبا ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت کوبا

آدرس سفارت گرجستان ، تلفن سفارت گرجستان ، لیست جدید سفارتهای تهران

گرجستان

آدرس سفارت لبنان ، تلفن سفارت لبنان ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت لبنان

آدرس سفارت لهستان ، تلفن سفارت لهستان ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت لهستان

آدرس سفارت لیبی ، تلفن سفارت لیبی ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت لیبی

آدرس سفارت مالزی ، تلفن سفارت مالزی ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت مالزی

آدرس سفارت مجارستان ، تلفن سفارت مجارستان ، لیست جدید سفارتهای تهران

مجارستان

آدرس سفارت مصر ، تلفن سفارت مصر ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت مصر

آدرس سفارت مراکش ، تلفن سفارت مراکش ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت مراکش

آدرس سفارت مکزیک ، تلفن سفارت مکزیک ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت مکزیک

آدرس سفارت نروژ ، تلفن سفارت نروژ ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت نروژ

آدرس سفارت نیجریه ، تلفن سفارت نیجریه ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت نیجریه

آدرس سفارت نیوزیلند ، تلفن سفارت نیوزیلند ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت نیوزیلند

آدرس سفارت واتیکان ، تلفن سفارت واتیکان ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت واتیکان

آدرس سفارت ونزوئلا ، تلفن سفارت ونزوئلا ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت ونزوئلا

آدرس سفارت هلند ، تلفن سفارت هلند ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت هلند

آدرس سفارت هند ، تلفن سفارت هند ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت هند

آدرس سفارت یمن ، تلفن سفارت یمن ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت یمن

آدرس سفارت یوگوسلاوی ، تلفن سفارت یوگوسلاوی ، لیست جدید سفارتهای تهران

یوگوسلاوی

آدرس سفارت یونان ، تلفن سفارت یونان ، لیست جدید سفارتهای تهران

سفارت یونانآدرس سفارت آذربایجان ، تلفن سفارت آذربایجان ، لیست جدید سفارتهای تهران
 سفارت آذربایجان  (Azerbaijan) 

آدرس سفارت آذربایجان : لواسانی (فرمانیه)-‏ خیابان شهید اندرزگو-‏ کوچه شهید وطن پور- ‏پلاک ۴‏

تلفن سفارت آذربایجان : ۲۲۲۱۲۵۵۴ ، ۲۲۲۱۵۱۹۱

فکس: ۲۲۲۱۷۵۰۴

روز و ساعت کاری سفارت آذربایجان : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۳- ۱۰‏   


 

آدرس سفارت آرژانتین ، تلفن سفارت آرژانتین ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت آرژانتین  (Argentina)

آدرس سفارت آرژانتین : دروس- بلوار شهرزاد- ‏خیابان یارمحمدی- کوچه ‏قو- پلاک ۶‏

تلفن سفارت آرژانتین : ‏۲۲۵۷۷۴۳۳‏، ‏۲۲۵۷۷۹۳۲‏، ‏۲۲۵۷۵۵۵۵‏

فکس: ‏۲۲۵۷۷۴۳۲‏

روز و ساعت کاری سفارت آرژانتین : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴- ۹‏

 


 

آدرس سفارت آفریقای جنوبی ، تلفن سفارت آفریقای جنوبی ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت آفریقای جنوبی  (South Africa)

آدرس سفارت آفریقای جنوبی : میدان تجریش- خیابان ‏ولیعصر- باغ فردوس-‏خیابان یکتا- پلاک ۵‏‎‎

تلفن سفارت آفریقای جنوبی : ‏۲۲۷۰۲۸۶۶-۹

فکس: ‏۲۲۷۱۹۵۱۶‏

روز و ساعت کاری سفارت آفریقای جنوبی : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۸ ، (جهت ویزا) ۱۲- ۹‏

 


 

آدرس سفارت آلمان ، تلفن سفارت آلمان ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت آلمان (Germany)

آدرس سفارت آلمان : خیابان فردوسی-‏ روبروی بانک مرکزی- ‏پلاک ۳۲۰‏‎

تلفن سفارت آلمان : ۳۹۹۹۰۰۰۰، ۳۹۹۱۱۰۲۰

فکس: ‏۳۹۹۹۱۸۹۰‏

روز و ساعت کاری سفارت آلمان : یکشنبه تا پنجشنبه‏

 


آدرس سفارت اتریش ، تلفن سفارت اتریش ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت اتریش  (Austria)

آدرس سفارت اتریش : نیاوران- خ باهنر- خ مقدسی- خ احمدی زمانی- کوچه میرولی- پلاک ۱۱

تلفن سفارت اتریش : ۴۲-۴۰-۲۲۷۵۰۰۳۸

فکس: ‏۲۲۷۰۵۲۶۲‏

روز و ساعت کاری سفارت اتریش : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۸/۳۰‏‏

 


 

آدرس سفارت اتیوپی ، تلفن سفارت اتیوپی ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت اتیوپی  (Ethiopia)

کشور اتیوپی در ایران سفارت ندارد.

 


 

آدرس سفارت اردن ، تلفن سفارت اردن ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت اردن  (Jordan)

آدرس سفارت اردن : زعفرانیه- خیابان شهید فلاحی- خیابان طاهری- خیابان البرز کوه- پلاک ۲۴‏‎

تلفن سفارت اردن : ۲۲۷۵۲۰۰۱، ۲۲۷۵۷۸۲۲

فکس: ‏۲۲۷۵۲۷۶۷‏

روز و ساعت کاری سفارت اردن : شنبه تا چهارشنبه ۱۵- ۸/۳۰‏

 


 

آدرس سفارت ارمنستان ، تلفن سفارت ارمنستان ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت ارمنستان  (Armenia)

آدرس سفارت ارمنستان : خیابان جمهوری- خیابان ‏رازی- خیابان استاد ‏شهریار- پلاک ۱‏

تلفن سفارت ارمنستان : ۶۶۷۰۴۸۳۳، ۶۶۷۰۴۸۳۸

فکس: ‏۶۶۷۰۰۶۵۷‏

روز و ساعت کاری سفارت ارمنستان : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

 


 

آدرس سفارت اروگوئه ، تلفن سفارت اروگوئه ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت اروگوئه  (Uruguay)

آدرس سفارت اروگوئه : آفریقا(جردن)- بلوار ‏مینا- پلاک ۵‏

تلفن سفارت اروگوئه : ‏۸۸۶۷۹۶۹۰‏

روز و ساعت کاری سفارت اروگوئه : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵/۳۰- ۹‏

 


 

آدرس سفارت ازبکستان ، تلفن سفارت ازبکستان ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت ازبکستان (Uzbekistan)

آدرس سفارت ازبکستان : چهارراه فرمانیه- خیابان ‏بوستان- کوچه نسترن- ‏پلاک ۲۱‏

تلفن سفارت ازبکستان : ‏۲۲۸۳۲۰۷۱‏

روز و ساعت کاری سفارت ازبکستان : شنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

 


 

آدرس سفارت اسپانیا ، تلفن سفارت اسپانیا ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت اسپانیا  (Spain)

آدرس سفارت اسپانیا : دروس- بلوار شهرزاد- ‏خیابان شادی

تلفن سفارت اسپانیا : ۴-۲۲۵۶۸۶۸۱

فکس: ۲۲۵۶۸۰۱۶، ۲۲۵۶۸۰۱۵

روز و ساعت کاری سفارت اسپانیا : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۹‏

 


 

آدرس سفارت استرالیا ، تلفن سفارت استرالیا ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت استرالیا  (Australia)

آدرس سفارت استرالیا : خالداسلامبولی(وزرا)- ‏کوچه  ۲۳- پلاک ۲‏

تلفن سفارت استرالیا : ۸۳۸۶۳۶۶۶، ۸-۸۸۷۲۴۴۵۶

روز و ساعت کاری سفارت استرالیا : یکشنبه تا چهارشنبه ۱۵/۳۰- ۷/۳۰ و پنجشنبه ۱۴/۴۵- ۷/۳۰‏

 


 

 آدرس سفارت اسلوواکی ، تلفن سفارت اسلوواکی ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت اسلوواکی   (Slovakia)

آدرس سفارت اسلوواکی : خیابان سرلشگرفلاحی ‏‏(زعفرانیه)- پلاک ۳۴‏

تلفن سفارت اسلوواکی : ۲۲۴۱۱۱۶۴، ۲۲۴۰۶۴۹۵

فکس: ‏۲۲۴۰۹۷۱۹‏

روز و ساعت کاری سفارت اسلوواکی : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۸‏

 


 

آدرس سفارت اسلووانی ، تلفن سفارت اسلووانی ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت اسلووانی (Slovenia)

آدرس سفارت اسلووانی : پاسداران- میدان فرمانیه- ‏نارنجستان هشتم- پلاک ‏‏۲۸‏

تلفن سفارت اسلووانی : ‏۲۲۸۳۶۰۴۲‏

فکس: ‏۲۲۲۹۰۸۵۳‏

روز و ساعت کاری سفارت اسلووانی : یکشنبه تا چهارشنبه ۱۶/۳۰- ۸/۳۰ و پنجشنبه ۱۵- ۸/۳۰‏

 


 

آدرس سفارت افغانستان ، تلفن سفارت افغانستان ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت افغانستان (Afghanistan)

آدرس سفارت افغانستان : بهشتی(عباس آباد)- ‏خیابان  پاکستان- نبش ‏خیابان چهارم

تلفن سفارت افغانستان : ۸۸۷۳۵۰۴۰، ۸۸۷۳۷۵۳۱، ۸۸۷۳۰۸۲۶

فکس: ‏۸۸۷۳۵۶۰۰‏

 


 

آدرس سفارت اکراین ، تلفن سفارت اکراین ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت اکراین (Ukraine)

آدرس سفارت اکراین : ونک- بالاتر از میدان ‏ونک- پلاک ۷۳‏

تلفن سفارت اکراین : ۸۸۰۰۸۵۳۰، ۲-۸۸۶۰۶۱۷۱

فکس: ‏۸۸۰۰۷۱۳۰‏

روز و ساعت کاری سفارت اکراین : دوشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۱۰‏ 

 


 

آدرس سفارت الجزایر ، تلفن سفارت الجزایر ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت الجزایر  (Algeria)

آدرس سفارت الجزایر : شهرک قدس- خیابان مهستان- کوچه ۱۱- پلاک ۲۰‏

تلفن سفارت الجزایر : ۳-۸۸۵۶۱۸۸۲

فکس: ‏۸۸۳۷۷۰۳۱‏

روز و ساعت کاری سفارت الجزایر : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵- ۹‏

 


 

آدرس سفارت امارات متحده ‏عربی ،آدرس سفارت دبی ، تلفن سفارت امارات متحده ‏عربی ، تلفن سفارت دبی ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت دبی ، امارات متحده ‏عربی   (United Arab ‎Emirates , Dubai)

آدرس سفارت دبی : ولیعصر- تقاطع ‏خیابان دستگردی(ظفر)- روبروی ‏رستوران حاتم- پلاک ‏‏۳۳۷‏

تلفن سفارت دبی : ۴-۸۸۷۸۱۳۳۳، ۸۸۷۸۸۵۱۵

فکس: ۸۸۷۸۹۰۸۴، ۸۸۷۸۹۴۷۶

روز و ساعت کاری سفارت دبی : شنبه تا چهارشنبه ۱۴/۳۰- ۸/۳۰‏

 


 

آدرس سفارت اندونزی ، تلفن سفارت اندونزی ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت اندونزی (Indonesia)

آدرس سفارت اندونزی : قائم مقام فراهانی- ‏نرسیده به خیابان بهشتی ‏‏(عباس آباد)- پلاک  ‏‏۱۷۰‏

تلفن سفارت اندونزی : ‏۸۸۷۱۷۲۵۱‏، ‏۸۸۷۱۶۸۶۵‏، ‏۸۸۷۲۶۶۲۷‏

روز و ساعت کاری سفارت اندونزی : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

 


 

آدرس سفارت انگلیس ، تلفن سفارت انگلیس ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت انگلیس  (British)

آدرس سفارت انگلیس : خیابان فردوسی- پلاک ‏‏۱۹۸‏

تلفن سفارت انگلیس : ‏۶۴۰۵۲۰۰۰‏

روز و ساعت کاری سفارت انگلیس : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴/۳۰- ۷/۳۰‏

 


 

آدرس سفارت ایتالیا ، تلفن سفارت ایتالیا ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت ایتالیا (Italy)

آدرس سفارت ایتالیا : انتهای جردن- کوچه ‏مهیار- پلاک ۱۱‏

تلفن سفارت ایتالیا : ۷-۶۶۷۲۶۹۵۵

فکس: ‏۶۶۷۲۶۹۶۱‏

روز و ساعت کاری سفارت ایتالیا : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

 


 

آدرس سفارت ایرلند ، تلفن سفارت ایرلند ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت ایرلند  (Ireland)

آدرس سفارت ایرلند : فرمانیه- کامرانیه ‏شمالی- بن بست ناهید- ‏پلاک ۵‏

تلفن سفارت ایرلند : ۲۲۲۹۷۹۱۸

فکس : ‏۲۲۲۸۶۹۳۳‏

روز و ساعت کاری سفارت ایرلند : ‏(امور ویزا) یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه ۱۱/۳۰- ۸/۳۰‏

 


 

آدرس سفارت بحرین ، تلفن سفارت بحرین ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت بحرین  (Bahrain)

آدرس سفارت بحرین : بزرگراه آفریقا- قبل از ‏جهان کودک- نبش کوچه ‏زوبین- پلاک ۲۴۸‏

تلفن سفارت بحرین : ‏۸۸۷۷۲۸۴۷‏، ‏۸۸۷۷۵۳۶۵‏، ‏۸۸۷۷۳۳۸۳‏

فکس: ‏۸۸۷۷۹۱۱۲‏، ‏۸۸۸۸۰۲۷۶‏

روز و ساعت کاری سفارت بحرین : شنبه تا چهارشنبه ۱۵- ۸/۳۰‏

 


 

آدرس سفارت برزیل ، تلفن سفارت برزیل ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت برزیل  (Brazil)

آدرس سفارت برزیل : فلاحی(زعفرانیه)- ‏خیابان بهار- نبش خیابان ‏یکتا- پلاک ۲۶‏

تلفن سفارت برزیل : ۹-۲۲۷۵۳۱۰۸، ۲۲۷۵۲۷۱۱

روز و ساعت کاری سفارت برزیل : یکشنبه تا چهارشنبه ۱۲- ۹‏

 


 

آدرس سفارت برونئی دارالسلام ، تلفن سفارت برونئی دارالسلام ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت برونئی دارالسلام  (Brunei ‎Darussalam)

آدرس سفارت برونئی دارالسلام : آفریقا(جردن)- بلوار ‏مینا- پلاک ۷‏

تلفن سفارت برونئی دارالسلام : ‏۸۸۷۹۷۹۴۶‏، ‏۸۸۷۹۸۴۵۶‏

فکس: ‏۸۸۷۷۰۱۶۲‏

 


 

آدرس سفارت بلژیک ، تلفن سفارت بلژیک ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت بلژیک  (Belgium)

آدرس سفارت بلژیک : ولی عصر- خیابان  ‏فیاضی(فرشته)- پلاک  ‏‏۱۵۵‏

تلفن سفارت بلژیک : ‏۲۲۰۴۹۲۴۷‏، ‏۲۲۰۴۱۶۱۷‏

فکس: ‏۲۲۰۴۴۶۰۸‏

روز و ساعت کاری سفارت بلژیک : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴- ۹‏

 


 

آدرس سفارت بلغارستان ، تلفن سفارت بلغارستان ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت بلغارستان   (Bulgaria)

آدرس سفارت بلغارستان : ولیعصر-خیابان ‏توانیر-خیابان نظامی ‏گنجوی-جنب شهرداری ‏منطقه ۶-پ ‏‏۴۰‏

تلفن سفارت بلغارستان : ‏۸۸۷۷۵۶۶۲‏، ‏۸۸۷۷۵۰۳۷‏

فکس: ‏۸۸۷۷۹۶۸۰‏

روز و ساعت کاری سفارت بلغارستان : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

 


 

آدرس سفارت بنگلادش ، تلفن سفارت بنگلادش ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت بنگلادش (Bangladesh)

آدرس سفارت بنگلادش : ونک- بعد از بزرگراه ‏کردستان- کوچه مریم- ‏پلاک ۵۸‏

تلفن سفارت بنگلادش : ۵-۸۸۰۶۳۰۷۴، ‏۸۸۰۳۵۱۷۵‏، ‏۸۸۰۳۹۶۵۹‏، ‏۸۸۰۳۳۴۹۸‏

فکس: ‏۸۸۰۳۳۳۴۸‏

روز و ساعت کاری سفارت بنگلادش : شنبه تا چهارشنبه ۱۵/۳۰- ۸/۳۰‏

 


 

آدرس سفارت بوسنی و ‏هرزگوین ، تلفن سفارت بوسنی و ‏هرزگوین ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت بوسنی و ‏هرزگوین  (Bosnia)

آدرس سفارت بوسنی و ‏هرزگوین : شهرک قدس(غرب)- ‏خیابان ایران زمین- ‏خیابان چهارم- کوچه ‏آبان- پلاک ۱۱‏

تلفن سفارت بوسنی و ‏هرزگوین : ۳۰-۸۸۰۸۶۹۲۹، ۸۸۰۹۲۷۲۸

فکس: ‏۸۸۰۹۲۱۲۰‏

روز و ساعت کاری سفارت بوسنی و ‏هرزگوین : ‏(جهت ویزا) روزهای فرد ۱۳- ۱۰‏

 


 

آدرس سفارت بورکینافاسو ، تلفن سفارت بورکینافاسو ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت بورکینافاسو (Burkinafaso)

آدرس سفارت بورکینافاسو : تهران - بزرگراه آفریقا _خیابان تابان غربی_ شماره ۲۵‏

تلفن سفارت بورکینافاسو : ۲۲۲۲۴۷۷۲

روز و ساعت کاری سفارت بورکینافاسو : شنبه تا چهارشنبه

 


 

آدرس سفارت پاکستان ، تلفن سفارت پاکستان ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت پاکستان  (Pakistan)

آدرس سفارت پاکستان : فاطمی- روبروی خیابان ‏جمالزاده- نبش خیابان ‏اعتمادزاده- پلاک ۱‏

تلفن سفارت پاکستان : ۹۱-۶۶۹۴۱۳۸۸، ۹۰-۶۶۹۴۴۸۸۸

فکس: ‏۶۶۹۴۴۸۹۸‏

روز و ساعت کاری سفارت پاکستان : شنبه تا چهارشنبه ۱۰/۳۰- ۹‏

 


 

آدرس سفارت پرتغال ، تلفن سفارت پرتغال ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت پرتغال (Portugal)

آدرس سفارت پرتغال : دروس- خیابان هدایت- ‏کوچه روزبه- پلاک ۱۶‏

تلفن سفارت پرتغال : ۱-۲۲۷۶۴۰۶۰، ۲۲۵۸۲۷۶۰، ۲۲۵۴۳۲۳۷

فکس: ‏۲۲۵۵۲۶۶۸‏

روز و ساعت کاری سفارت پرتغال : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵- ۹‏

 


 

آدرس سفارت تاجیکستان ، تلفن سفارت تاجیکستان ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت تاجیکستان (Tajikistan)

آدرس سفارت تاجیکستان : باهنر(نیاوران)- خیابان  ‏زینعلی- کوچه سوم- ‏پلاک ۱۰‏

تلفن سفارت تاجیکستان : ‏۲۲۸۳۴۶۵۰‏، ‏۲۲۲۹۹۵۸۴‏

فکس: ‏۲۲۸۰۹۲۹۹‏

روز و ساعت کاری سفارت تاجیکستان : ‏(جهت ویزا) یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه ۱۲- ۹‏

 


 

آدرس سفارت تایلند ، تلفن سفارت تایلند ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت تایلند (Thailand)

آدرس سفارت تایلند : بهارستان- پارک ‏امین‌دوله- کوچه  ‏استقلال - پلاک ۴‏

تلفن سفارت تایلند : ‏۷۷۵۳۱۴۳۳‏

فکس: ‏۷۷۵۳۲۰۲۲‏

روز و ساعت کاری سفارت تایلند : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶/۳۰- ۸/۳۰‏

 


 

آدرس سفارت ترکمنستان ، تلفن سفارت ترکمنستان ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت ترکمنستان (Turkmenistan)

آدرس سفارت ترکمنستان : لواسانی(فرمانیه)- ‏خیابان وطن پور- خیابان  ‏براتی- پلاک ۳۴‏

تلفن سفارت ترکمنستان : ‏۲۲۲۰۶۳۰۶‏، ‏۲۲۲۰۶۷۳۱‏

روز و ساعت کاری سفارت ترکمنستان : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۱- ۹‏

 


 

آدرس سفارت ترکیه ، تلفن سفارت ترکیه ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت ترکیه (Turkey)

آدرس سفارت ترکیه : فردوسی- چهارراه ‏استانبول

تلفن سفارت ترکیه : ‏‏‏‏۳۵۹۵۱۱۰۰‏‏، ‏۳۳۱۱۵۲۹۹‏، ‏۳۳۱۱۸۹۹۷‏، ‏‏۳۳۱۱۱۲۰۲‏‏

فکس: ‏۳۳۱۱۷۹۲۸‏

روز و ساعت کاری سفارت ترکیه : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲/۳۰- ۹/۳۰‏

 


 

آدرس سفارت چک ، تلفن سفارت چک ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت چک (Czech ‎Republic)

آدرس سفارت چک : لواسانی(فرمانیه)- ‏بالاتر از دیباجی شمالی- ‏پلاک ۵۶‏

تلفن سفارت چک : ‏۲۲۲۸۸۱۵۳‏، ‏۲۲۲۸۸۱۴۹‏

فکس: ‏۲۲۸۰۲۰۷۹‏

روز و ساعت کاری سفارت چک : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

 


 

آدرس سفارت تونس ، تلفن سفارت تونس ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت تونس (Tunisia)

آدرس سفارت تونس : شهرک غرب- فاز ۴- خیابان زرافشان شمالی- کوچه دوم- شماره ۷

تلفن سفارت تونس : ‏۸۸۵۶۳۷۶۷‏

فکس : ‏۸۸۰۷۴۸۰۱‏

روز و ساعت کاری سفارت تونس : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

 


 

آدرس سفارت چین ، تلفن سفارت چین ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت چین (China)

آدرس سفارت چین : تهران خیابان شهید موحد دانش (اقدسیه) ، روبروی آتش نشانی

تلفن سفارت چین : ۱-۲۲۲۹۱۲۴۰، ۲۲۸۱۶۶۰۰

فکس: ‏۲۲۲۹۰۶۹۰‏ 

 


 

آدرس سفارت دانمارک ، تلفن سفارت دانمارک ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت دانمارک (Denmark)

آدرس سفارت دانمارک : خیابان شریعتی- بالاتر ‏از پل صدر- کوچه ‏هدایت- کوچه دشتی- ‏پلاک ۱۰‏

تلفن سفارت دانمارک : ‏۲۲۶۰۱۳۶۳‏، ‏۲۲۶۴۰۰۰۹‏، ‏۲۲۶۰۷۰۲۰‏

فکس: ‏۲۲۰۳۰۰۰۷‏

روز و ساعت کاری سفارت دانمارک : دوشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

 


 

آدرس سفارت روسیه ، تلفن سفارت روسیه ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت روسیه (Russia)

آدرس سفارت روسیه : خیابان نوفل لوشاتو ‏پلاک ۳۷‏

تلفن سفارت روسیه : ۳-۶۶۷۰۱۱۶۱

فکس: ‏۶۶۷۰۱۶۵۲‏

روز و ساعت کاری سفارت روسیه : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۷- ۸‏

 


 

آدرس سفارت رومانی ، تلفن سفارت رومانی ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت رومانی (Romania)

آدرس سفارت رومانی : بهارستان- خیابان  ‏فخرآباد- خیابان شهید ‏مشکین- پلاک ۲۲‏

تلفن سفارت رومانی : ‏۷۷۵۳۹۰۴۱‏، ‏۷۷۶۴۷۵۷۰‏

فکس: ‏۷۷۵۳۵۲۹۱‏

 


 

آدرس سفارت ژاپن ، تلفن سفارت ژاپن ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت ژاپن (Japan)

آدرس سفارت ژاپن : میدان آرژانتین- خیابان ‏احمدقصیر(بخارست)- ‏نبش کوچه پنجم- پلاک  ‏‏۱۲‏

تلفن سفارت ژاپن : ۳-۸۸۷۱۷۹۲۲

فکس: ‏۸۸۷۱۳۵۱۵‏

روز و ساعت کاری سفارت ژاپن : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۰/۳۰- ۸/۳۰‏

 


 

آدرس سفارت سریلانکا ، تلفن سفارت سریلانکا ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت سریلانکا (Sri Lanka)

آدرس سفارت سریلانکا : اتوبان صدر- بلوار کاوه ‏شمالی- خیابان جهرمی-‏خیابان جهانتاب- پلاک ۱۱‏

تلفن سفارت سریلانکا : ‏۲۲۵۶۹۱۷۹‏

فکس: ‏۲۲۵۴۰۹۲۴‏

 


 

آدرس سفارت سنگال ، تلفن سفارت سنگال ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت سنگال (Senegal)

آدرس سفارت سنگال : خیابان استاد نجات الهی (ویلا), خیابان سپند, پلاک۴۸‏

تلفن سفارت سنگال : ‏۸۸۸۹۱۱۲۳‏

فکس: ‏۸۸۸۹۱۱۲۳

 


 

آدرس سفارت سوئد ، تلفن سفارت سوئد ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت سوئد (Sweden)

آدرس سفارت سوئد : پاسداران شمالی- بالاتر ‏از فرمانیه- خ ‏بوستان- نبش کوچه ‏نسترن- پ ۲۷‏

تلفن سفارت سوئد : ۲۳۷۱۲۲۰۰، ۲۲۲۹۶۸۰۲

فکس: ‏۲۲۲۸۶۰۲۱‏

روز و ساعت کاری سفارت سوئد : یکشنبه تا چهارشنبه ۱۱/۳۰- ۷/۳۰‏

 


 

آدرس سفارت سوئیس ، تلفن سفارت سوئیس ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت سوئیس (Switzerland)

آدرس سفارت سوئیس : الهیه- خیابان شریفی ‏منش- نبش کوچه یاسمن- ‏پلاک ۲‏

تلفن سفارت سوئیس : ۲۲۰۰۸۳۷۳، ۲۲۰۰۸۳۳۳

روز و ساعت کاری سفارت سوئیس : شنبه تا چهارشنبه ۱۵/۳۰- ۷/۳۰ و پنجشنبه ۱۳/۳۰- ۷/۳۰‏

 


 

آدرس سفارت سوریه ، تلفن سفارت سوریه ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت سوریه (Syria)

آدرس سفارت سوریه : آفریقا(جردن)- بلوار ‏آرش- پلاک ۲۱‏

تلفن سفارت سوریه : ۲-۲۲۰۵۹۰۳۱، ۲۲۰۵۵۳۳۲

فکس: ‏۲۲۰۵۹۴۰۹‏

روز و ساعت کاری سفارت سوریه : شنبه تا چهارشنبه ۱۴- ۹‏

 


 

آدرس سفارت سودان ، تلفن سفارت سودان ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت سودان (Sudan)

آدرسسفارت سودان : بلوار آفریقا- خیابان ‏بهرامی- پلاک ۶۰‏

تلفن سفارت سودان : ۴-۸۸۷۸۱۱۸۳

فکس: ‏۸۸۷۹۲۳۳۱‏

 


 

آدرس سفارت سومالی ، تلفن سفارت سومالی ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت سومالی (Somalia)

آدرس سفارت سومالی : شریعتی- خیابان ‏میرزاپور(سهیل)- ‏خیابان حدادیان- پلاک  ‏‏۱‏

تلفن سفارت سومالی : ‏۲۲۲۴۵۱۴۶‏

روز و ساعت کاری سفارت سومالی : شنبه تا چهارشنبه ۱۲- ۹‏

 


 

آدرس سفارت صربستان ، تلفن سفارت صربستان ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت صربستان (Serbia)

آدرس سفارت صربستان : ولنجک- کوچه نهم- ‏پلاک ۹‏

تلفن سفارت صربستان : ۷۱-۲۲۴۱۲۵۶۹

فکس: ‏۲۲۴۰۲۸۶۹‏

روز و ساعت کاری سفارت صربستان : یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه ۱۳- ۸/۳۰‏

 


 

آدرس سفارت عراق ، تلفن سفارت عراق ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت عراق (Iraq)

آدرس سفارت عراق : میدان ولی عصر- جنب ‏وزارت بازرگانی- ‏پلاک ۱۱۶۴۰‏

تلفن سفارت عراق : ۶-۸۸۹۳۸۸۶۵

 


 

آدرس سفارت عربستان ، تلفن سفارت عربستان ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت عربستان سعودی (Saudi Arabia)

آدرس سفارت عربستان : پاسداران- سه راه ‏فرمانیه- خیابان بوستان- ‏خیابان نیلوفر- پلاک ۱‏

تلفن سفارت عربستان : ‏۲۲۲۸۸۵۴۳‏، ‏۲۲۲۹۹۹۷۸‏

فکس: ‏۲۲۲۹۴۶۹۱‏

روز و ساعت کاری سفارت عربستان : شنبه تا چهارشنبه ۱۶- ۹ ‏

 


 

آدرس سفارت عمان ، تلفن سفارت عمان ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت عمان (Oman)

آدرس سفارت عمان : آفریقا (جردن)- کوچه  ‏تندیس- پلاک ۱۲‏

تلفن سفارت عمان : ۲-۲۲۰۵۶۸۳۱، ۲-۲۲۰۵۷۶۴۱

فکس: ‏۲۲۰۴۴۶۷۲‏

روز و ساعت کاری سفارت عمان : شنبه تا چهارشنبه ۱۴/۳۰- ۸/۳۰‏

 


 

آدرس سفارت فرانسه ، تلفن سفارت فرانسه ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت فرانسه (France)

آدرس سفارت فرانسه : خیابان نوفل لوشاتو- ‏پلاک ۶۶-۶۴‏

تلفن سفارت فرانسه : ۸-۶۶۷۰۶۰۰۵، ۶۴۰۹۴۰۰۰

فکس: ‏۶۴۰۹۴۰۹۳‏، ‏۶۶۷۰۶۵۴۳‏‏

روز و ساعت کاری سفارت فرانسه : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۸/۳۰‏

 


 

آدرس سفارت فلسطین ، تلفن سفارت فلسطین ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت فلسطین (Palestinian)

آدرس سفارت فلسطین : فلسطین- تقاطع ‏بزرگمهر- پلاک ۱۴۵‏

تلفن سفارت فلسطین : ‏۶۶۴۶۴۵۰۱‏، ‏۶۶۴۰۲۵۱۳‏

روز و ساعت کاری سفارت فلسطین : شنبه تا چهارشنبه ۱۶- ۸‏

 


 

آدرس سفارت فنلاند ، تلفن سفارت فنلاند ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت فنلاند (Finland)

آدرس سفارت فنلاند : شریعتی- خیابان  ‏میرزاپور(سهیل)- کوچه  ‏حدادیان- پلاک ۲‏

تلفن سفارت فنلاند : ‏۲۳۵۱۲۰۰۰‏

فکس: ‏۲۲۲۱۵۸۲۲‏

روز و ساعت کاری سفارت فنلاند : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۸ و (جهت ویزا) ۱۲- ۱۰‏

 


 

آدرس سفارت فلیپین ، تلفن سفارت فلیپین ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت فلیپین (Philippines)

آدرس سفارت فلیپین : ولی عصر- بعد از پل ‏پارک‌وی- خیابان خیام- ‏پلاک ۹‏

تلفن سفارت فلیپین : ۷۶-۲۲۶۶۸۷۷۴

فکس: ‏۲۲۶۶۸۹۹۰‏

روز و ساعت کاری سفارت فلیپین : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶/۳۰- ۸/۳۰‏

 


 

آدرس سفارت قبرس ، تلفن سفارت قبرس ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت قبرس (Cyprus)

آدرس سفارت قبرس : تجریش- خیابان  ‏دزاشیب- خیابان  ‏کریمی- پلاک ۳۲۸‏

تلفن سفارت قبرس : ‏۲۲۲۱۹۸۴۲‏

فکس: ‏۲۲۲۱۹۸۴۳‏، ‏۲۲۲۰۱۲۴۰‏

روز و ساعت کاری سفارت قبرس : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۱- ۹‏

 


 

آدرس سفارت قزاقستان ، تلفن سفارت قزاقستان ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت قزاقستان (Kazakhstan)

آدرس سفارت قزاقستان : دروس- خیابان هدایت- ‏کوچه مسجد- پلاک ۴‏

تلفن سفارت قزاقستان : ۴-۲۲۵۶۵۹۳۳، ۲۲۵۶۵۳۷۱

فکس: ‏۲۲۵۴۶۴۰۰‏

روز و ساعت کاری سفارت قزاقستان : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵- ۹‏

 


 

آدرس سفارت قطر ، تلفن سفارت قطر ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت قطر (Qatar)

آدرس سفارت قطر : آفریقا (جردن)- بلوار گل ‏آذین- پلاک ۴‏

تلفن سفارت قطر : ۶-۲۲۰۵۱۲۵۵

فکس: ‏۲۲۰۵۸۴۷۸‏

روز و ساعت کاری سفارت قطر : شنبه تا چهارشنبه ۱۶- ۸‏

 


 

آدرس سفارت کانادا ، تلفن سفارت کانادا ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت کانادا (Canada)

کشور کانادا در ایران سفارت ندارد.

 


 

آدرس سفارت کرواسی ، تلفن سفارت کرواسی ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت کرواسی (Croatia)

آدرس سفارت کرواسی : خیابان پاسداران- خیابان بهستان یکم- پلاک ۲۵

تلفن سفارت کرواسی : ‏۲۲۵۸۷۰۳۹‏، ‏۲۲۵۸۹۹۲۳‏

فکس : ‏۲۲۵۴۹۱۹۹

روز و ساعت کاری سفارت کرواسی : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۱۰‏

 


 

آدرس سفارت کره جنوبی ، تلفن سفارت کره جنوبی ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت کره جنوبی (South Korea)

آدرس سفارت کره جنوبی : میدان ونک- شیخ بهایی ‏شمالی- خیابان دانشور ‏غربی- پلاک ۲‏

تلفن سفارت کره جنوبی : ۴-۸۸۰۵۴۹۰۰

فکس: ‏۸۸۰۵۴۸۹۹‏

روز و ساعت کاری سفارت کره جنوبی : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۱- ۹‏

 


 

آدرس سفارت کره شمالی ، تلفن سفارت کره شمالی ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت کره شمالی (North Korea)

آدرس سفارت کره شمالی : خیابان آفریقا – خیابان ظفر – شماره ۳۴۹

تلفن سفارت کره شمالی : ۲۲۲۲۳۳۴۱-۲۲۲۲۱۴۸۹

فکس: ‏۲۲۲۲۳۳۴۱

روز و ساعت کاری سفارت کره شمالی : شنبه تا چهارشنبه ۱۲- ۹‏

 


 

آدرس سفارت کویت ، تلفن سفارت کویت ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت کویت (Kuwait)

آدرس سفارت کویت : دستگردی(ظفر)- بین ‏آفریقا(جردن) و ‏ولیعصر- پلاک ۳۰۵‏

تلفن سفارت کویت : ۹-۸۸۷۸۵۹۹۷

فکس: ‏۸۸۷۸۸۲۵۷‏

روز و ساعت کاری سفارت کویت : شنبه تا چهارشنبه ۳۰/۱۲- ۹‏

 


 

آدرس سفارت کلمبیا ، تلفن سفارت کلمبیا ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت کلمبیا (Colombia)

آدرس سفارت کلمبیا : خیابان دروس – خیابان هدایت – کوچه فریار – پلاک ۵

تلفن سفارت کلمبیا :  ۵۷-‏۲۲۵۵۸۹۵۶‏

روز و ساعت کاری سفارت کلمبیا : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴- ۹

 


 

آدرس سفارت کنیا ، تلفن سفارت کنیا ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت کنیا  (Kenya)

آدرس سفارت کنیا  : تهران – بلوار آفریقا – خیابان گلستان – بلوار گیتی – شماره ۱۰

تلفن سفارت کنیا  : ‏۲۲۰۲۳۲۳۴‏

روز و ساعت کاری سفارت کنیا : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴- ۹

 


 

آدرس سفارت کوبا ، تلفن سفارت کوبا ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت کوبا  (Cuba)

آدرس سفارت کوبا : مقدس اردبیلی ‏‏(زعفرانیه)- خیابان  ‏ملکی- کوچه قائم- پلاک  ‏‏۱۸‏

تلفن سفارت کوبا : ‏۲۲۰۵۴۳۸۳‏

روز و ساعت کاری سفارت کوبا : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴- ۹/۳۰‏

 


 

آدرس سفارت گرجستان ، تلفن سفارت گرجستان ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت گرجستان (Georgia)

آدرس سفارت گرجستان : بزرگراه صدر- خیابان ‏شهید کلاه‌دوز- خیابان  ‏قلندری- کوچه هشتم- پلاک ۹‏

تلفن سفارت گرجستان : ‏۲۲۶۰۴۱۵۴‏

روز و ساعت کاری سفارت گرجستان : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

 


 

آدرس سفارت لبنان ، تلفن سفارت لبنان ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت لبنان (Lebanon)

آدرس سفارت لبنان : خیابان کریم‌خان- خیابان ‏ویلا- کوچه افشین- پلاک ‏‏۲۰‏

تلفن سفارت لبنان : ‏۸۸۹۰۸۴۵۱‏، ‏۸۸۸۰۵۹۰۲‏

فکس: ‏۸۸۹۰۶۰۵۱‏، ‏۸۸۹۰۷۳۴۵‏

روز و ساعت کاری سفارت لبنان : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۳- ۹‏

 


 

آدرس سفارت لهستان ، تلفن سفارت لهستان ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت لهستان (Poland)

آدرس سفارت لهستان : خیابان آفریقا- بلوار مینا- ‏کوچه پیروز- پلاک ۲‏

تلفن سفارت لهستان : ۴-۸۸۷۸۷۲۶۲

فکس: ‏۸۸۷۸۸۷۷۴‏

 


 

آدرس سفارت لیبی ، تلفن سفارت لیبی ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت لیبی (Libya)

آدرس سفارت لیبی : تهران ، خیابان دکتر لواسانی (فرمانیه) ـ خیابان کامرانیه جنوبی ـ بن‌بست مریم ـ پلاک ۲

تلفن سفارت لیبی : ۲۲۲۳۵۵۰۵ - ۲۲۲۰۱۶۷۷

فکس: ‏ ۲۲۲۳۶۶۴۹

 


 

آدرس سفارت مالزی ، تلفن سفارت مالزی ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت مالزی (Malaysia)

آدرس سفارت مالزی : محمودیه- خیابان ‏الف- خیابان چنگیزی- پلاک ‏۶‏

تلفن سفارت مالزی : ۳-۲۲۴۰۴۰۸۱

فکس: ‏۲۲۴۱۷۹۲۱‏

روز و ساعت کاری سفارت مالزی : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

 


 

آدرس سفارت مجارستان ، تلفن سفارت مجارستان ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت مجارستان (Hungary)

آدرس سفارت مجارستان : خیابان شهید کلاه‌دوز-‏خیابان دروس- میدان ‏هدایت- کوچه شادلو- ‏پلاک ۱۰‏

تلفن سفارت مجارستان : ‏۲۲۵۵۰۴۶۰‏، ‏۲۲۵۵۰۴۵۲‏

روز و ساعت کاری سفارت مجارستان : یکشنبه تا چهارشنبه ۱۱- ۹‏

 


 

آدرس سفارت مصر ، تلفن سفارت مصر ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت مصر  (Egypt)

آدرس سفارت مصر : تهران ، خیابان دکتر شریعتی ـ کوچه رضائی ـ پلاک ۸

تلفن سفارت مصر : ۲۲۲۴۲۲۶۸

فکس: ‏ ۲۲۲۴۲۲۹۹

روز و ساعت کاری سفارت مصر : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۷- ۹‏

 


 

آدرس سفارت مراکش ، تلفن سفارت مراکش ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت مراکش  (Morocco)

آدرس سفارت مراکش : تهران ، پاسداران، نارنجستان ششم، پلاک ۲۹

تلفن سفارت مراکش : ۲۶۱۵۱۶۶۴

روز و ساعت کاری سفارت مراکش : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۸‏

 


 

آدرس سفارت مکزیک ، تلفن سفارت مکزیک ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت مکزیک (Mexico)

آدرس سفارت مکزیک : آفریقا(جردن)- خیابان  ‏گلفام- پلاک ۱۲‏

تلفن سفارت مکزیک : ۸-۲۲۰۵۷۵۸۶، ۲۲۰۵۷۵۹۰، ۲۲۰۱۲۹۲۱

فکس: ‏۲۲۰۵۷۵۸۹‏‎

روز و ساعت کاری سفارت مکزیک : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۷- ۹‏

 


 

آدرس سفارت نروژ ، تلفن سفارت نروژ ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت نروژ (Norway)

آدرس سفارت نروژ : لواسانی(فرمانیه)- نبش ‏خیابان سنبل- پلاک ۵۴‏

تلفن سفارت نروژ : ‏۲۲۲۹۱۳۳۳‏، ‏۲۲۸۰۲۱۴۳‏، ‏۲۲۸۰۶۵۲۹‏

فکس: ‏۲۲۲۹۲۷۷۶‏‎

 


 

آدرس سفارت نیجریه ، تلفن سفارت نیجریه ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت نیجریه (Nigeria)

آدرس سفارت نیجریه : بلوار آفریقا- خیابان ‏ظفرغربی- نبش کوچه ‏رامیان- پلاک ۱‏

تلفن سفارت نیجریه : ‏۸۸۲۰۶۸۱۰‏، ‏۸۸۸۸۹۶۲۱‏

فکس: ‏۸۸۷۹۹۷۸۳‏

روز و ساعت کاری سفارت نیجریه :  ‏(جهت ویزا) یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۱۰‏

 


 

آدرس سفارت نیوزیلند ، تلفن سفارت نیوزیلند ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت نیوزیلند (New Zealand)

آدرس سفارت نیوزیلند : تهران، خیابان اقدسیه، خیابان موحدی دانش ، خیابان گلستان شمالی ، کوچه سوسن، کوچه پارک دوم،  پلاک ۱

تلفن سفارت نیوزیلند : ‏۲۶۱۲۲۱۷۵‏

فکس: ‏۲۶۱۲۱۹۷۳‏

روز و ساعت کاری سفارت نیوزیلند : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

 


 

آدرس سفارت واتیکان ، تلفن سفارت واتیکان ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت واتیکان (Vatican)

آدرس سفارت واتیکان : خیابان نوفل لوشاتو، نبش خیابان رازی، شماره۸۴

تلفن سفارت واتیکان : ‏ ۶۶۴۰۳۵۷۴

فکس: ‏ ۶۶۴۹۴۴۲

روز و ساعت کاری سفارت واتیکان : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

 


 

آدرس سفارت ونزوئلا ، تلفن سفارت ونزوئلا ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت ونزوئلا  (Venezuela)

آدرس سفارت ونزوئلا : خیابان آفریقا، کوچه تندیس، پلاک ۲۶

تلفن سفارت ونزوئلا : ‏ ۸۸۷۱۵۱۸۵

فکس: ‏ ۸۸۷۱۲۸۴۰

روز و ساعت کاری سفارت ونزوئلا : یکشنبه و سه شنبه

 


 

آدرس سفارت هلند ، تلفن سفارت هلند ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت هلند (Netherlands)

آدرس سفارت هلند : فرمانیه- خیابان سنبل- ‏ارغوان غربی- پلاک ۷‏

تلفن سفارت هلند : ‏۲۲۸۳۷۹۱۱‏، ‏۲۳۶۶۰۰۰۰‏

فکس: ‏۲۳۶۶۰۱۹۰‏

روز و ساعت کاری سفارت هلند : ‏(جهت ویزا) یکشنبه تا پنجشنبه ۹- ۷/۳۰‏

 


 

آدرس سفارت هند ، تلفن سفارت هند ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت هند (India)

آدرس سفارت هند : خیابان دکتر بهشتی- خیابان میرعماد- خیابان نهم- پلاک ۲۲

تلفن: ۵-۸۸۷۵۵۱۰۳

فکس سفارت هند : ‏۸۸۷۵۵۹۷۳‏

 


 

آدرس سفارت یمن ، تلفن سفارت یمن ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت یمن(Yemen)

آدرس سفارت یمن : تهران ، خیابان شهید فلاحی (زعفرانیه)، خیابن شهید عاجزی ، پلاک ۸۷

تلفن سفارت یمن : ‏ ۲۲۴۰۳۶۶۶ ‏، ‏ ۲۲۴۱۹۹۴۵

فکس: ‏ ۲۲۴۱۹۹۳۴‏

روز و ساعت کاری سفارت یمن : یکشنبه تا پنجشنبه‏

 


 

آدرس سفارت یوگوسلاوی ، تلفن سفارت یوگوسلاوی ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت یوگوسلاوی (Yugoslavia)  

آدرس سفارت یوگوسلاوی : تهران ، ولنجک، خیابان نهم،‌پلاک ۹

تلفن سفارت یوگوسلاوی : ‏ ۲۲۴۱۲۵۶۹ ‏، ‏ ۲۲۴۱۲۵۷۰

فکس: ‏ ۲۲۴۰۲۸۶۹‏

روز و ساعت کاری سفارت یوگوسلاوی : یکشنبه تا پنجشنبه ۸:۳۰ تا ۴:۳۰

 


 

آدرس سفارت یونان ، تلفن سفارت یونان ، لیست جدید سفارتهای تهران سفارت یونان  (Greece)

لیست جدید سفارتهای تهران - منتشر شده در اریکه عدل

آدرس سفارت یونان : آفریقا(جردن)- بلوار ‏اسفندیار- پلاک ۴۳‏

تلفن سفارت یونان : ‏۲۲۰۵۳۷۸۴‏، ‏۲۲۰۵۰۵۳۳‏

فکس: ‏۲۲۰۵۷۴۳۱‏

روز و ساعت کاری سفارت یونان : یکشنبه تا پنجشنبه، (جهت ویزا) دوشنبه و سه شنبه ۱۲- ۱۰‏