نوشته‌ها

راهنمای شکایت از قاضی دادگستری

از قدیم و ندیم گفته اند : انسان جایز الخطاست . قضات دادگستری نیز از این قاعده مستثنی نیستند . گاهی دیده می شود که قضات دادگستری غرایض شخصی خود را در پرونده ها اعمال می کنند و سبب می گردند تا حق طرف دیگر پرونده تضییع شود و یا اینکه به دلیل عدم تخصص و شاید هم سهل انگاری از خط قوانین خارج شده و به شکل دیگری حقوق شهروندان را در معرض خطر قرار می دهند . در این پست به موضوع شکایت از قاضی دادگستری و اعلام تخلف قاضی می پردازیم . با ما همراه باشید .