ثبت برند بین المللی

وکالت در ثبت علامت تجاری در محیط بین المللی

( دپارتمان مالکیت فکری موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل )

یکی از محوری ترین خدمات موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل تهیه و تنظیم قرارداد خارجی در حوزه تجارت بین الملل می باشد. ما بهترین وکلای قراردادهای بین المللی را در اختیار داریم.