وکیل قرارداد فاینانس

مشاور حقوقی قرارداد Finance

( دپارتمان قرارداد های موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل )

یکی از محوری ترین خدمات موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل تهیه و تنظیم قرارداد خارجی در حوزه تجارت بین الملل می باشد. وکیل فاینانس و مشاور حقوقی فاینانس در دپارتمان قراردادها مشغول به کار است .