وکیل قرارداد جوینت ونچر

مشاوره حقوقی قرارداد Joint Venture

( دپارتمان قرارداد های موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل )

یکی از محوری ترین خدمات موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل تهیه و تنظیم قرارداد خارجی در حوزه تجارت بین الملل می باشد. قرارداد جوینت ونچر یکی از این قرارداد هاست .