وکیل و مشاور حقوقی تمکین ، تمکین زن از شوهر

یکی از مسائلی که مردان جامعه ما گاهاً با آن روبرو می شوند بحث تمکین همسرانشان است . در برخی موارد زوجه از تمکین به مرد خودداری می کند . در صورتی که این اتفاق بیافتد مرد می تواند به مراجع قضایی مراجعه کرده و الزام به تمکین زوجه را در خواست کند . البته این اقدام حتما باید با مشاوره و راهنمایی وکیل خانواده و متخصص امر باشد . دپارتمان خانواده موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل به عنوان عضوی از بنیاد جهانی خدمات خانواده شرکت حقوقی دمیکو می تواند بهترین خدمات موجود در زمینه تمکین زوجه را به متقاضیان ازائه دهد . پس اگر به دنبال یک وکیل با تجربه و متخصص در حوزه خانواده هستید تا در خصوص تمکین همسر خود اقدام نمایید ، موسسه حقوقی خود را به درستی انتخاب نموده اید .

مسائل علمی و حقوقی مربوط به بحث تمکین

تمکین خاص و عام :

تمکین دارای معنی عام است. تمکین به معنی خاص آن است که زن نزدیکی جنسی با شوهر را به طور متعارف بپذیرد و جز در مواردی که مانع موجهی داشته باشد از برقراری رابطه ی جنسی با او سر باز نزند. البته این وظیفه ویژه ی زن نیست؛ شوهر نیز مکلف است حدود متعارف رابطه ی جنسی با زن داشته باشد و در غیر اینصورت بز خلاف وظیفه ی حسن معاشرت رفتار کرده است. بنابراین وظیفه ی برقراری رابطه ی جنسی از تکالیف مشترک به شمار می آید. اما تمکین به معنی عام آن است که زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون و عرف اطاعت کند و ریاست شوهر خود را در خانواده بپذیرد. پس اگر شوهر توقعات نامشروع یا نامتعارفی از زن  داشته باشد، زن مکلف به اطاعت از او نیست. مثلا اگر شوهر زن را از ادای فرائض مذهبی بازدارد، یا از زن بخواهد که اموالش را به او انتقال دهد، زن می تواند از اطاعت شوهر سر باز زند. مرد می تواند رفت و آمد و مکاتبات زن را کنترل کند؛ لیکن این کنترل نباید از حدود متعارف خارج باشد. هرگاه مرد بر خلاف متعارف از از خروج زن از خانه و بازدید خویشان و دوستانش جلوگیری کند، رفتار او سوء معاشرت به شمار می آید. مقام ریاست خانواده برای مرد و وظیفه ی تمکین برای زن ایجاب می کند که هرگاه در امور خانواده و تربیت اولاد و معاشرتها و اعمال زن اختلاف نظری بین زن و مرد وجود داشته باشد، زن از نظر شوهر پیروی کند، مگر اینکه مجوز قانونی برای عدم اطاعت از شوهر وجود داشته باشد.

عدم تمکین در اصطلاح حقوقی نشوز و زنی که از شوهر اطاعت نمی کند ناشزه نامیده می شود. نشوز در لغت به معنای ارتفاع و بلند شدن و در اصطلاح حقوقی نافرمانی یکی از زوجین است. نافرمانی زوج و عدم ایفاء وظایف زناشویی از ناحیه او نیز در فقه اسلامی نشوز نامیده شده است. هرگاه نافرمانی و وظیفه نشناسی از هر دو طرف باشد، آن را شقاق نامیده اند. ولی در حقوق امروز نشوز را معمولا برای نافرمانی زن به کار می برند.

ضمانت اجرای تمکین:

هرگاه زن تمکین نکند و ناشزه باشد، شوهر می تواند به دادگاه مراجعه کرده، الزام زن را به تمکین بخواهد. به نظر می رسد که حکم دادگاه به تمکین که در عمل دادگاه ها هم دیده می شود اشکالی ندارد؛ لیکن الزام مادی و فیزیکی زن به تمکین در مقام اجرای حکم دادگاه هم با شخصیت زن و حقوق مربوط به شخصیت وی منافات دارد وهم غیر عملی و بی فایده است. به علاوه زن در صورت عدم تمکین نمی تواند از شوهر مطالبه ی نفقه کند. ماده ی ۱۱۰۸ قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود». بنابراین اگر زن مانع مشروع و عذر موجهی در عدم تمکین داشته باشد، حق وی نسبت به نفقه ساقط نخواهد شد. مثلا اگر زن به علت خطری که از جانب شوهر متوجه اوست از ماندن در خانه ی شوهر خودداری کند، یا به علت ابتلاء شوهر به امراض مقاربتی از نزدیکی با او امتناع نماید، این امتناع مانع حق نفقه نخواهد بود (ماده ی ۱۱۲۷ قانون مدنی).

نشوز شوهر یا عدم ایفاء وظایف زناشویی از جانب وی نیز دارای ضمانت اجرای حقوقی است و زن می تواند با مراجعه به دادگاه الزام شوهر را به انجام وظیفه درخواست نماید. به علاوه نشوز شوهر سوء معاشرت به شمار می آید و اگر از مصادیق عسر و حرج باشد، زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

وکیل و مشاور حقوقی تمکین

در موارد استثنائی مشاهده می شود که برخی زنان به وظایف زناشویی خود عمل نمی کنند و در اصطلاح حقوقی عدم تمکین (نشوز) اتفاق می افتد . در این موارد شوهر می تواند به دادگاه خانواده دادخواستی با موضوع الزام به تمکین تقدیم نماید . اگر در این مسیر نیاز به همفکری و همیاری دارید و شما هم مانند ما اعتقاد دارید کار را باید به متخصص آن سپرد می توانید از خدمات تخصصی و حرفه ای موسسه حقوقی اریکه عدل در دپارتمان خدمات خانواده استفاده بفرمایید . همکاران وکیل ما متخصص در امور خانواده ، در خدمتگذاری شما حاضر می باشند .

با یاری خداوند و دانش حقوقی ، آرامش شما را باز می گردانیم