یکی از موضوعات مهم قانونی که در دپارتمان خانواده موسسه حقوقی اریکه عدل به آن توجه ویژه شده است مبحث مهریه زن می باشد . مهریه حق مسلم زن و در برخی موارد تنها برگ برنده او نسبت به حقوق مرد محسوب می گردد . در این صفحه وکیل خانواده شما ، شما را با انواع مهریه آشنا خواهد کرد ، سپس شاریط مهریه را بررسی نموده و در نهایت راههای وصول مهریه را بیان خواهد کرد .

انواع مهریه

مهریه در قانون و خارج از آن انواع مختلفی دارد ، شناسایی نوع مهریه در مسیر مطالبه و گرفتن آن تاثیر زیادی دارد . وکیل مهریه شما در دپارتمان خانواده موسسه حقوقی اریکه عدل اکنون شما را از انواع مهریه در قانون آگاه نموده و به تعریف آنها می پردازد .

           مهر المسمی

مهر المسمی میزان مالی است که به عنوان مهر در عقد نکاح ذکر می شود و مورد توافق زوجین است. در واقع اکثر مهریه هایی که مردم با آن آشنا هستند از این نوع  می باشد . اگر بخواهیم به زبان ساده بگوییم مهریه ای است که در زمان عقد توسط طرفین و خانواده انها تعیین می شود و در سند ازدواج درج می گردد .

            مهر المثل

در عقد نکاح، می توان مهر تعیین نکرد و زوجین می توانند پس از وقوع عقد با توافق، میزان مهر را تعیین کنند، حال اگر قبل از تراضی برای تعیین مهر ، نزدیکی انجام شود زوجه مستحق مهرالمثل است و مهر المثل عبارت از مالی است که با در نظر گرفتن وضع خانوادگی و فامیلی و نزدیکان زوجه تعیین می شود.

            مهر المتعه

چنانچه در عقد نکاح مهر تعیین نشود و زوج مصمم باشد که زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد مقداری را به عنوان مهر تعیین و به زوجه پرداخت می کند و این مبلغ بستگی به وضعیت مالی زوج دارد.

بنابراین تعیین میزان مهر المثل به وضع خانوادگی زوجه و مهر المتعه به وضعیت مالی زوج بستگی دارد.

همانطور که مشاهده فرمودید مهریه انواع مختلفی دارد اما لازم نیست شما نگران این باشید که در حال حاضر مهریه شما از کدام نوع است ، قبلا گفتیم که اکثر مهریه ها در خانواده های ایرانی از نوع مهر المسمی است یعنی در زمان عقد تعیین می شود . علاوه بر اینها تشخیص و شناسایی نوع مهریه را به وکیل خانواده خود در موسسه حقوقی اریکه عدل بسپارید .

انواع مهریه از لحاظ زمان پرداخت

مهریه از نقطه نظر زمان پرداخت به دو دسته تقسیم می شود :

۱- مهریه عند المطالبه

در این نوع مهریه شوهر باید هر زمان که زن اراده کند کل مبلغ مهریه را به او بپردازد .

۲- مهریه عندالاستطاعه

در این نوع مهریه تعداد دقیق مهریه توافق شده در عقدنامه قید می گردد ولی زمانی زن مستحق دریافت آن است که استطاعت مالی زوج را اثبات نماید. یعنی اثبات نماید که زوج برای پرداخت توان مالی دارد .

شرایط مهریه

مهریه زوجه و راههای وصول آن

مهریه برای اینکه صحیح باشد و از لحاظ قانونی ایرادی نداشته باشد ، باید واجد شرایطی باشد ، پس خانم های عزیز  در زمانی که مهریه آنها تعیین می شود ، دقت فرمایند که شرایط زیر موجود باشد :

۱ – مهریه باید ارزش مالی داشته باشد بنابراین آنچه را که فاقد ارزش مالی باشد نمی توان به عنوان مهریه تعیین کرد.

۲ – از نظر شرع و قانون قابل نقل و انتقال و معامله باشد، بنابراین نمی توان مشروبات الکلی یا حیوانات حرام گوشت مانند خوک را به عنوان مهریه تعیین کرد.

۳ – زوج، مالی را می تواند مهر قرار دهد که خود مالک آن باشد بنابراین اموال عمومی یا مال موقوفه را نمی توان مهر قرار داد.

۴ – ضرورتی ندارد که مهر حتما عین معین باشد بلکه انجام عمل یا حرفه آموزی یا تدریس هم می تواند مهریه باشد مثل آموختن قرآن به زوجه، یا آموختن رایانه به زوجه می تواند موضوع مهر باشد.

موضوع مهریه

هر چیز قابل تملکی را چه عین باشد چه منفعت می توان به عنوان مهریه تعیین کرد . مانند آموزش حرفه و یا سوره ای از قران کریم .  عین به معنی خود مال است مثلا منزل مسکونی یا آپارتمان ، منفعت به معنای عواید مال است مثلا زندگی در همان آپارتمان یا استفاده از منزل مسکونی .

ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی بیان می کند هر چیزی را که مالکیت و قابل تملک باشد می توان مهر قرار داد.

تعیین مقدار مهریهمهریه زوجه و راههای وصول آن

بنابر نظر مشهور فقها مهر از جهت کمی یا زیادی حدی ندارد ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی بیان می‌کند. تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است. چرا که خداوند در قران کریم سوره نساء آیه ۱۹ می‌فرمایید«و اتیتم احدیهن قنطاراً» و برای یکی از آنان مقدار زیادی مهر قرار داده اید . منظور از «قنطار مال زیاد است.

– معلوم کردن مهر: در مهر می توان به جای اندازه گیری با پیمانه یا وزن با عدد آن را مشاهده نمود زیرا عمده جهالت با مشاهده بر طرف می شود و مقدار باقی مانده در نکاح مورد توجه قرار نمی‌گیرد زیرا نکاح معاوضه صرف نیست تا بیشتر شدن مهر از آنچه که مشاهده شده است با طبیعت آن منافات داشته باشد حال اگر مهر مشاهده نشود باید به اندازه وصف معلوم گردد ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی در این باره بیان می کند . مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.

چگونگی محاسبه مهریه  مهریه زوجه و راههای وصول آن

چنانچه مهریه وجه نقد باشد و زوجین هنگام وقوع عقد برای وصول آن روش خاصی را توافق نکرده باشند، به ترتیب زیر عمل می شود:

متوسط شاخص بهای سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بهای سال وقوع عقد و نتیجه به دست آمده ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه، توضیح آنکه در صورت فوت زوج که مهریه باید از ترکه وی پرداخت شود مبنای محاسبه تاریخ فوت خواهد بود. ضمنا شاخص بهای سال های قبل و سال قبل از وصول از طرف بانک مرکزی تهیه و در اختیار قوه قضائیه گذاشته می شود و فهرست این شاخص ها به ادارات ثبت و دادگاه ها ارسال می شود و مبنای محاسبه قرار می گیرد. توضیح آنکه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن منوط به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه و… ) به صورت نقد است مگر در طلاق خلع و مبارات و یا رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار زوج.

مهریه زوجه و راههای وصول آن

مهر در نکاح دائم و نکاح منقطع

در عقد نکاح دائم، می توان مهر تعیین نکرد یا پس از وقوع عقد، بر میزان مهر توافق کرد و عدم تعیین مهر در عقد نکاح دائم موجب بطلان عقد نخواهد بود . به عبارت دیگر اگر حتی مهر تعیین هم نشود ، مهرالمثل به زن تعلق می گیرد که توضیح آن در بالا بیان گردید.

بر خلاف عقد دائم ، در عقد نکاح منقطع، مبنای وقوع عقد، تعیین مهر است و عدم ذکر مهر در نکاح منقطع موجب بطلان آن خواهد بود.مهریه زوجه و راههای وصول آن

راههای وصول مهریه زوجه

مهریه به دو طریق از طرف زوجه قابل وصول است:مهریه زوجه و راههای وصول آن

۱ – از طریق مراجعه به دادگستری ۲ – وصول از طریق اجرای ثبت اسناد

         ۱ – وصول مهریه از طریق دادگاه  مهریه زوجه و راههای وصول آن

دعوی مطروحه دعوی مالی است، یعنی باید با توجه به میزان مبلغ مهریه مورد مطالبه، تمبر قانونی ابطال کرد و ضمنا این دعوی در دادگاه خانواده قابل طرح است و تابع تشریفات دادگاه خانواده است.

در این حالت زوجه درخواستی مبنی بر مطالبه مهریه به دادگاه ارائه داده و باید از شوهر مالی به دادگاه معرفی کند تا دادگاه با توقیف و فروش آن مهر زن را پرداخت کند. البته این مال نباید از مستثنیات دین باشد. اگر هم شوهر فاقد مال اما کارمند دولت باشد، زوجه می تواند تقاضا کند که یک سوم حقوق مرد تا پرداخت تمام مهر توقیف و به او پرداخت شود. هر چند بیشتر مردم در حال حاضر از این طریق سعی می کنند مهریه خود را مطالبه کنند و فکر می کنند که تنها راه برای دریافت مهریه شان مراجعه به دادگاه است اما باید به آنها یادآوری کنیم به این دلیل که سند ازدواج یک سند رسمی است آنها خیلی راحت و بدون مراجعه به دادگاه می توانند برای دریافت مهریه خود اقدام کنند و آن هم از طریق اجرای مفاد سند رسمی ازدواج است

        ۲ – وصول مهریه از طریق اجرای ثبت مهریه زوجه و راههای وصول آن

چنانچه عقد نامه رسمی باشد، مهریه از طریق اجرای ثبت نیز قابل وصول است، بدین طریق که زوجه به دفترخانه ای که ازدواج در آن واقع و به ثبت رسیده است رجوع و تقاضای وصول مهریه خود را می کند از طرف دفترخانه مراتب به زوج ابلاغ و چنانچه زوج حاضر به پرداخت مهریه نباشد زوجه تقاضای اجرای مفاد سند ازدواج خود را در خصوص مهریه می کند. چنانچه از طرف زوجه، مالی از زوج معرفی شود که جزء مستثنیات نباشد مال معرفی شده از طرف اجرای ثبت به نفع زوجه توقیف می شود و چنانچه زوج فاقد مال بوده و لکن کارمند دولت باشد، با تقاضای زوجه یک سوم حقوق وی تا پرداخت کل مهریه به نفع زوجه توقیف و به زوجه پرداخت می شود.

هر پرونده ای وکیل متخصص خود را می طلبد !

شما باید امور حقوقی خود را به افراد متخصص در حوزه پرونده خودتان بسپارید . به یاد داشته باشید که هیچ کسی نمی تواند در همه مسائل متخصص باشد ! دپارتمان خدمات خانواده در موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل ، با هدف ارائه خدمات تخصصی و برخورداری هموطنان گرامی از بهترین کیفیت خدمات حقوقی ، دارای تیم متخصص و مجرب در زمینه دعاوی و پرونده های خانواده می باشد .

سوالات خود را در بخش مشاوره حقوقی آنلاین مطرح کنید !