دپارتمان تخصصی بانکی
افتتاح حساب بانکی بین المللی در بانکهای معتبر دنیا

اریکه عدل برای اولین بار ، موجبات دسترسی هموطنان گرامی را به حساب بانکی مستقل با کد سوئیفت ، کد آی بن، اینترنت بانک و مسترکارت و ویزا کارت فیزیکی فراهم آورده است.