موسسه بین المللی اریکه عدل

اولین دفتر حقوقی دپارتمان بندی شده با ساختار مدرن و تخصصی

اریکه عدل به عنوان مجموعه اولین ها در حرفه خدمات حقوقی و تجارت بین المللی ، تلاش داشته است تا با ایجاد سازمان ها و دپارتمان های تخصصی حقوقی و تجاری  ، ارائه خدمات در این حوزه ها را به سمت و سوی تخصصی شدن سوق دهد .