موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل

اولین مجموعه حقوقی دپارتمان بندی شده با ساختار مدرن و تخصصی

اریکه عدل به عنوان مجموعه اولین ها در حرفه خدمات حقوقی ، وکالتی و قضایی ، تلاش داشته است تا با ایجاد سازمان ها و دپارتمان های تخصصی حقوقی و تجاری  ، ارائه خدمات حقوقی و قضایی را به سمت و سوی تخصصی شدن سوق دهد .