پاسخ داده شده
1
0

حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش به طور غیابی و به لحاظ مجهول المکان بودن زوجه صادر و مراتب و مراحل قانونی از جمله نشر آگهی و … طی شده است. پس از قطعیت دادنامه حکم اجرا شده و زوجه در ایام عده به سر می برد، چنانچه زوج به طریقی از این امر مطلع شود آیا می تواند واخواهی کند و در صورت مثبت بودن پاسخ چه تاثیری در حکم و صیغه طلاق (که جاری شده و خلع نیز بوده) خواهد داشت؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
3
0

واخواهی یک حق قانونی برای محکوم علیه است. در صورتی که حکم غیابی ابلاغ واقعی به محکوم علیه غایب نشده باشد و وی مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم کند دادگاه موظف است خارج از نوبت در این مورد رسیدگی کند.

در صورت صدور قرار قبول دادخواست، چنانچه حکم اجرا نشده باشد ، قرار مذکور مانع اجرای حکم خواهد بود و در فرض سوال که حکم طلاق اجرا شده است. دادگاه پس از رسیدگی به دلایل واخواهی چنان چه اعتراض واخواه را وارد تشخیص دهد:

  1. چون حکم به صورت غیابی، اجرا و صیغه طلاق جاری شده و واقعه طلاق در دفتر طلاق به ثبت رسیده است، دادگاه باید ضمن نقض حکم معترض عنه ( حکم طلاق) ، حکم به ابطال وقوع طلاق جاری و ثبت شده صادر کند. حکم صادره نیز باید پس از قطعیت به دفتر طلاق جهت اجرا ارسال شود.
  2. صیغه شرعی طلاق جاری شده و واقعه طلاق رسما ثبت شده است، لذا دادگاه در صورت نداشتن اعتراض واخواه صرفا باید نسبت به نقض دادنامه معترض عنه اقدام کند و ابطال واقعه طلاق که رسما در دفتر طلاق به ثبت رسیده منوط به دادن دادخواست جداگانه است.
  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
Post as a guest by filling out the fields below or if you already have an account.
نام*
ایمیل*
وب سایت
پاسخ شما*
فایل ضمیمه
File Name اندازه
هیچ فایلی آپلود نشد
بیشترین تعداد فایل: 3، بیشترین مقدار فایل: 1MB
فرمت های قابل قبول: txt pdf zip jpg png