مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره اینترنتی رایگان با بهترین وکلای اریکه عدل

مراجعین محترم دقت بفرمایید ارائه مشاوره حقوقی جامع و دقیق با رویت و مطالعه اسناد و مدارک و جلسه حضوری مشاوره مقدور است . لذا ما در این بخش پاسخ های مستند و دقیق را تضمین نمی کنیم .

یادآوری : کلیه سوالاتی که در سامانه مشاوره ثبت می شوند  ، در دیدرس عموم می باشند.

پرونده مطرح نکنید

سامانه مشاوره برای راهنمایی های خلاصه و کلی است تا در خصوص راهکارها آگاهی پیدا کنید. لطفا پرونده مطرح نکنید در غیر این صورت سوال شما پاک می شود.

سوالتان را شفاف بنویسید

وکلا از ماجرای شما هیچ اطلاعی ندارند بنابراین به صورت کاملا خلاصه و شفاف سوال خود را مطرح بفرمایید. جمله بندی درست و نگارش صحیح بسیار مهم است.

عنوان صحیح انتخاب کنید

سوالات طرح شده با عناوین کلی مثل حقوقی ٬‌قضایی ،کیفری ٬‌خانواده ،طلاق و ... به دلیل بر هم زدن نظم سامانه ناچار پاک می شوند. لطفا عنوان کامل درج نمایید.