ممنوعیت همکاری وکلا با موسسات حقوقی غیر مجاز

امروز فصد داریم در خصوص موسسات حقوقی غیر مجاز و همکاری وکلا و کارآموزان با این موسسات به بحث بنشینیم . در ادامه به ممنوعیت همکاری وکلا با موسسات حقوقی غیر مجاز  اشاره می کنیم و موضوع را در جامعه وکلای اریک هعدل مصداق سازی می نماییم . به عقیده ما هر موسسه حقوقی که توسط افراد غیر حقوقی ، غیر وکیل و غیر متخصص تاسیس شود ، غیر مجاز است ! چه بسیار دیده شده است که افراد سودجو بدون اینکه هیچ تخصص و مهمتر از آن وجدان حرفه ای داشته باشند فقط و فقط به منظور سودجویی دست به راه اندازی موسسات حقوقی غیر مجاز می نمایند و وکلا و کاراموزان ضعیف تر ر ا به استثمار می کشانند . حالا کاری نداریم که اداره ثبت شرکتها چه رویکردی در برابر این ماجرا اتخاذ می کند .  خوشبختانه کانون وکلای دادگستری نیز بالاخره این موضوع را در دستور کار قرار داده است و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نموده است .

همکاری وکلا با موسسات حقوقی غیر مجاز

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تصویب کرد که همکاری وکلا و کارآموزان وکالت این کانون با مؤسسات حقوقی که توسط افراد فاقد پروانه وکالت تأسیس شده اند یا خواهند شد  ممنوع و قابل تعقیب انتظامی است.

این مصوبه در نود و هفتمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای مرکز که دهم خرداد ماه ۱۳۹۴ تشکیل شده بود به تصویب رسیده است.

بخشی از مذاکرات این جلسه در مورد مصوبه مذکور به این شرح است :

نجفی توانا: تقاضایی با سه امضاء واصل شد که طرح می کنم.

با توجه به همکاری وکلا با مؤسسات حقوقی و تخلفات ناشی از این امر موضوع همکاری وکلا با مؤسسات حقوقی جزء دستور کار قرار گیرد.

سردارزاده: همکاری وکلا با کسانی که مؤسسه دارند ولی وکیل نیستند باید ممنوع و تخلف اعلام کنیم و مقرر گردد مؤسسه حقوقی با دو وکیل دادگستری تأسیس و صاحب امتیاز هم وکیل دادگستری باشد.

مالکی: در اتحادیه این امر تصویب شده است و جزء نظامات باید باشد. اگر ادامه یابد تبدیل به معضل می شود خوب است مطلب را به رئیس قوه هم منتقل کنیم تا دستور دهند که اداره ثبت شرکت ها اقدام به ثبت نکند.

کامیار: همکاری وکلا با این مؤسسات حقوقی غیرمجاز کمک کردن به آن گروه متخلف است ولی زمینه و دلیل همکاری آن ها مسأله معیشت نامناسب وکلای جوان است اگر آنان را از همکاری منع کنیم باید به جای آن زمینه اشتغال جایگزین هم برای این همکاری تهیه و تدارک دید. صرفاً بستن باب این همکاری کافی نیست اول زمینه اشتغال را فراهم کنیم بعد ممنوع کنیم. لذا پیشنهاد می کنم کمیسیون کارآفرینی را که مصوبه دارد راه بیندازید.

نجفی توانا: نباید تساهل کنیم البته کانون مرجع کارآفرینی نیست از یک طرف تحت فشار دولت پروانه می دهیم به تعدادفراوان و از آن سو با بیکاری آن ها مواجهیم باید دولت را وارد این امر کنیم تا وکالت اجباری را تصویب کنند.

سمامی: یک ایراد هم به تشریفات سخت ما در ثبت مؤسسات حقوقی از سوی وکلاست اینکه دقیقاً مثل اساسنامه پیشنهادی کانون باشد ایراد دارد. بسیاری از منافع همکاران در این اساسنامه پیش بینی نشده است سه سال هم متقاضی را در انتظار اعلام نظر می گذاریم.

مالکی: باید با دیدگاه تسهیل در امر راه اندازی مؤسسات حقوقی وکلا عمل کنیم تا وکلا ترغیب شوند که مؤسسه تشکیل دهند به زودی با ورود با WTOبازار کار به مؤسسات حقوقی منتقل می شود.

نهایتاً نسبت به پیشنهاد رأی گیری و با ۱۱ رأی موافق تصویب شد که «همکاری وکلای دادگستری و کارآموزان با مؤسسات حقوقی که توسط افراد فاقد پروانه وکالت تأسیس شده اند یا بشوند ممنوع و تخلف از این مصوبه قابل تعقیب توسط کانون وکلا خواهد بود.»

به عقیده جامعه وکلای اریکه عدل ، تاسیس موسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل ، در واقع فریفتن و در خطر انداختن منافع مردم عزیزمان بوده و به هیچ عنوان قابل توجیه نیست . این در حالی است که موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل توسط وکلای پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تاسیس گردیده و ما به هیچ عنوان اجازه نمی دهیم پای افراد غیر حقوقی و غیر متخصص به این جامعه باز گردد . البته بحث کادر اداری ، واحد آی تی و متجرمین و سایر همکاران اریکه عدل کاملا از این بحث مستثناست .

زمانی که یک موسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل تاسیس و راه اندازی میگردد ، مبرهن است که اولویت اولیه این مجموعه کسب سود است نه ارتقای سطح خدمات حقوقی و حفظ شان وکیل و وکالت .  به نوبه خود از حسن توجه هیات مدیره محترم کانون وکلا سپاسگذاریم و امیدواریم  راه بر ارائه خدمات حقوقی در قابل تخصصی و سازمان یافته هموار تر گردد .

هیات مدیره موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل

مدارک لازم جهت ثبت موسسات غیرتجاری

مدارک جهت ثبت شرکتهای موسسات غیرتجاری

۱-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده

۲-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

۳-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی

۴-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

۵-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران

۶-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

۷-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره یا رکن اداره کننده

۸-اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

تذکر ۱-حداقل وجود دو نفر شریک در موسسه الزامی است .
تذکر ۲-قید سرمایه به هر میزان در موسسه مجاز می باشد .
تذکر ۳-امضای مدیر شعبه و فتوکپی شناسنامه و قید محل سکونت در صورتی که شرکت شعبه داشته باشد الزامی است

روش و مراحل ثبت موسسه غیر تجاری

روش و مراحل ثبت موسسه

۱-کامل نمودن فرم تقاضانامه ثبت موسسه و امضا توسط شرکا.
۲-کامل نمودن فرم صورتجلسه موسسین و امضا توسط شرکا .
۳-تنظیم و امضای کلیه صفحات اساسنامه توسط شرکا.
۴-چند نام انتخاب و به مسئول تغیین نام اداره ثبت شرکتها ارادئه گردد(توجه شود نام انتخاب شده اولا باید با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته و ثانیا سابقه ثبت نداشته باشد ثالثا از نامهای خارجی نباشد) و مسئول مربوطه پس از بررسی، گواهی لازم را با انتخاب یکی از اسامی پیشنهادی صادر می نماید .
۵-پس از تعیین نام به قسمت ارجاع ادایه ثبت شرکتها مراجعه و ممیز مربوطه پس از بررسی اولیه با توجه به موضوع فعالیت موسسه چنانچه نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح داشته باشد عند اللزوم به مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز معرفی می شود.
۶-پس از وصول و ارائه مجوز لازم (در رابطه با موضوع موسسه)ممیز ثبت شرکتها بشرط عدم وجود نقص مدارک، متقاضی را جهت پرداختی حق الثبت به حسابداری راهنمایی و مسئول حسابداری با توجه به سرمایه موسسه و تعیین مبلغ حق الثبت متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت به بانک ملی ایران هدایت و پس از پرداخت وجه مذکور و ارائه فیش پرداختی به حسابداری ، حسابدار اقدام به ممهور نمودن تقاضانامه متقاضی می کند و ممیز مربوط دستوی ثبت را صادر و متقاضی به قسمت ثبت شرکتها مراجعه می نماید .
۷-در قسمت ثبت شرکتها پیش نویس آگهی تاسیس تهیه شده پس از امضای رئیس اداره ثبت شرکتها و تایپ آگهی مربوط ، متقاضی مجددا به قسمت ثبت شرکتها مراجعه و پس از احراز هویت توسط مسئول قسمت از متقاضی ذیل ثبت دفتر(اصالتا یا وکالتا)امضا اخذ می نماید و سپس یک نسخه از مدارک (اساسنامه ، صورتجلسه ، تقا ضانامه)که ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها می باشد به متقاضی تسلیم می گردد و متقاضی به دبیر خانه اداره مراجعه و پرونده را تحویل داده، یک برگ آگهی تایپ شده را به اداره کل دفتر روابط عمویم و امور بین الملل(قسمت دایره آگهی ها )برده و پس از تعیین مبلغ جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار به بانک مراجعه و همراه فیش پرداخت شده به دبیرخانه مراجعه می کند . پس از امضای نسخ تایپ شده توسط رئیس اداره ثبت شرکتها در این مرحله آگهی صادر و دو نسخه تایپی به متقاضی تحویل می گردد . یک نسخه جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی (واقع در خیابان بهشت، ضلع جنوبی پارک شهر)ونسخه دیگر همراه فیش پرداختی به قسمت دایره آگهی ها جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار داده می شود.
در این مرحله کار ثبت موسسه پایان یافته است .
چنانچه شرکا بخواهند تغییراتی پس از تاسیس موسسه بدهند ، به راهنمایی های بعدی که در این مجموعه ذکر گردیده توجه کامل نمایید.

نمونه اساسنامه موسسه غیر تجارتی

اساسنامه موسسه غیر تجارتی

ماده ۱:نام و نوع موسسه ................................................................................................................. ....
ماده ۲:موضوع موسسه : ...................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................
ماده ۳:مرکز اصلی موسسه : ....................................................................................................................................................
ماده ۴:سرمایه موسسه :
ماده ۵:مدت موسسه :از تاریخ ..................... بمدت نامحدود.
ماده ۶:تابعیت موسسه :تابعیت ایرانی است .
ماده ۷:هیچ یک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه موسسه که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمی .
ماده ۸:مجمع عمومی عادی موسسه در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی موسسه تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضای هیات مدیره یا شرکا بطور فوق العاده تشکیل گردد.
ماده ۹:دعوت هر یک از جلسات مجامع عمومی توسط هر یک از اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل یا شرکا بوسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار بعمل خواهد آمد . فاصله دعوت از روزنامه انتشار تا تشکیل جلسه ۱۲ روز خواهد بود .
ماده ۱۰:در صورتی که کلیه شرکا در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یا بند رعایت ماده ۸ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت .
ماده ۱۱:وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر می باشد :
الف-استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن .
ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره .
ج-تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن .
د-انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس.
ماده ۱۲:وظایف مجمع عمومی فوق العاده بقرار زیر است :
الف-تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد  اساسنامه .
ب-افزایش یا تقلیل سرمایه موسسه .
ج-ورود شریک یا شرکا جدید موسسه.
ماده ۱۳:تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۱۴:هیات مدیره موسسه مرکب از ........... نفر خواهد بود که در مجمع عمومی از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می نماید.
ماده ۱۵:هیات مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یک نفر را به مست مدیر عامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمتهای دیگری تعیین نماید.
ماده ۱۶:..................... نماینده قانونی و تام الاختیار موسسه بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصا در موارد زیر:
امور اداری موسسه از هر قبیل ، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارایی موسسه و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه ها و رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه ، تهیه آیین نامه های داخلی ، اجرای تصمیمات مجامع عمومی ، ادای دیون و وصول مطالبات ،تاسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی ، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران ، عقد هر گونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص ، خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب موسسه ، مشارکت با سایر موسسات و شخصیتهای حقیقی و حقوقی ، استقراض یا رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و موسسات و باز کردن حسابجاری و ثابت در بانکها ، در یافت وجه از حسابهای موسسه ، صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه ها ، طرح مرافعات موسسه چه مدعی باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات از جمله رجوع به دادگاه های صالحه بدوی و تجدید نظر و دیوان کشور، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل ، دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن ، قطع و فصل با صلح و سازش .
اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیات مدیره جهت پیشرفت موسسه اتخاذ نماید معتبر می باشد .
ماده ۱۷:جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر است .
ماده ۱۸:دارندگان حق امضا در موسسه :دارندگان حق امضای اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک،سفته برات ،اسناد تعهد آور و قرار دادها را  هیات مدیره تعیین می کند.
ماده ۱۹: هر یک از اعضای هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به هر یک از شرکا ، برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید .
ماده ۲۰:سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفندماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس موسسه است .
ماده ۲۱:تقسیم سود:از درآمد موسسه در پایان هر سال مالی هزینه اداری حقوق کارکنان و مدیران ، استهلاک مالیات ، سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی ، بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می گردد.
ماده ۲۲:فوت یا محجوریت هر یک از شرکا باعث انحلال موسسه نخواهد شد و وارث شریک متوفی و یا ولی محجور می تواند به مشارکت خود ادامه دهند.
در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یابه شریک دیگر انتقال و از موسسه خارج شوند.
ماده ۲۳:انحلال:موسسه مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت منحل خواهد شد . در صورتی که مجمع شرکا رای به انحلال موسسه دهد یک نفر از بین شرکا و یا از خارج از موسسه به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد . وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد .
ماده ۲۴:اختلافات حاصله بین شرکای موسسه از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد .
ماده ۲۵:در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران عمل و رفتار خواهد شد .
ماده ۲۶:این اساسنامه در ۲۶ ماده تنظیم و به امضای کلیه موسسین موسسه به اسامی ذیل رسید و تمام مشخصات امضا شد .

امضای موسسین