مصداق عسر و حرج زوجه ناشی از سوء معاشرت زوج

رای دادگاه در خصوص عسر و حرج زوجه ناشی از سوء معاشرت زوج

شعبه نوزدهم دادگاه خانواده شهرستان قم در رسیدگی به دعوای زوجه علیه زوج به خواسته طلاق به جهت عسر و حرج ناشی از سوء معاشرت و سوء رفتار زوج، دعوای زوجه را پذیرفته و حکم به طلاق صادر کرده است.

به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۷۷ جلسه هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام و المسلمین کریمی رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حجت الاسلام مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل شد که در این جلسه پرونده اصراری به شماره ۹۵/۴۷ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این پرونده شعبه نوزدهم دادگاه خانواده شهرستان قم در رسیدگی به دعوای زوجه علیه زوج به خواسته طلاق به جهت عسر و حرج ناشی از سوء معاشرت و سوء رفتار زوج، دعوای زوجه را پذیرفته و حکم به طلاق صادر کرده است، اما شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم به لحاظ عدم احراز موجبات عسر و حرج، رأی بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوای زوجه صادر کرده است.
در ادامه با فرجام خواهی زوجه پرونده در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور رسیدگی و شعبه مذکور رأی فرجام خواسته را به جهت نقص تحقیقات نقض و پرونده را به آن دادگاه تجدیدنظر جهت انجام تحقیقات بیشتر و صدور رأی مجدد بازگردانده است و در این مرحله نیز شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم پس از انجام تحقیقاتی با همان استدلال قبلی رأی بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوای زوجه صادر کرده است.
با فرجام خواهی مجدد زوجه، بار دیگر پرونده در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور مطرح شده و این بار شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور با محقق دانستن عسر و حرج زوجه رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان قم را ناصحیح دیده و با نقض آن، پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه مذکور ارجاع داده است.
در این نوبت پرونده در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مذکور مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته لیکن این شعبه نیز با اصرار بر رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم، حکم به بی حقی زوجه صادر نموده است.
با فرجام خواهی اخیر زوجه، بار دیگر پرونده در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور مطرح و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور با عدم پذیرش آراء دادگاه های تجدیدنظر استان قم، پرونده را به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
با طرح پرونده در جلسه هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور، ابتدا گزارشی از پرونده از ناحیه عضو معاون شعبه مذکور قرائت شد.
با اظهار نظر تعدادی از قضات شرکت کننده و نماینده دادستان کل کشور در مورد نحوه اعمال و رفتار زوج در طول دوران زناشویی از جمله نسبت زنای محصنه به زوجه که منتهی به حکم برائت مشارُالیها شده است و تحقیقات انجام شده از مطلعین، رأی گیری کتبی به عمل آمد و تمامی اعضای هیأت عمومی به اتفاق آراء، رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور در محقق بودن عسر و حرج زوجه را صائب تشخیص داده اند و نظر بر اعاده پرونده برای رسیدگی مجدد به تجدید نظرخواهی زوجه در شعبه دیگری از دادگاه‌های تجدید نظر استان قم صادر کردند.

تعریف عقد و قرارداد

در حقوق کشور ما در واقع قرارداد مترادف عقد است .  قرارداد و عقد حاصل توافق یک یا چند نفر با هم می باشد .  توافق دو اراده رکن اصلی قرارداد است . یک قرارداد ممکن است مکتوب باشد و روی نسخه کاغذی نوسته شود یا اینکه شفاهی باشد و اصلا مکتوب نشود . در واقع و از دید علم حقوق هر توافقی که میان افراد پدید آید و بر اثر آن توافق افراد بپذیرند که کاری را انجام دهند ( تعهد ) ، قرارداد (عقد ) شکل میگیرد . مانند اینکه شما سر چهارراهی به فردی می گویید شیشه اتومبیل مرا تمیز کن و من در قبال آن به تو  فلان تومان پول میدهم . قراردادها و عقود می توانند تا این حد ساده باشند یا اینکه می توانند بسیار پیچیده و گسترده منعقد شوند . مثل یک قرارداد بین الدولی که هزار صفخه است و دهها پیوست و پروتکل دارد .

عقد در گذشته مهم ترین منبع تعهد بوده است ، زیرا بیشتر دیون را اشخاص در اثر توافق با هم به وجود می آورند . ولی به تدریج از اهمیت عقد کاسته می شود و امروزه بیشتر تعهدات را قانون بر اشخاص تحمیل می کند ( دکتر کاتوزیان )

تعریف عقد و قرارداد در قانون مدنی

ماده ۱۸۳ قانون مدنی در تعریف عقد ( قرارداد ) می گوید  :

عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .

در این تعریف ، هر عقد ( قرارداد ) دو شرط اساسی دارد :

۱- در اثر توافق دو یا چند اراده به وجود می آید ،

۲- نتیجه و منظور از توافق ایجاد تعهد است .

اطلاعات تخصصی در خصوص عقد و قرارداد :

  • عقد ، در یک تقسیم بندی زیر مجموعه اعمال حقوقی است .
  • عقد زمانی به درستی واقع می شود که طرفین قصد انشاء آن را داشته باشند .
  • عقد با شبه عقد متفاوت است .
  • عقد یکی از منابع تعهد می باشد .
  • در یک تقسیم بندی عقد به عقد لازم ، عقد جائز و عقد خیاری تقسیم می شود .
  • در یک تقسیم بندی عقد به عقد منجز و عقد معلق تقسیم میگردد .