درخواست پناهندگی - حمایت از پناهنده - حقوق پناهنده - پروسه درخواست پناهندگی

پروسه درخواست پناهندگی

در این مقاله موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل قصد داریم تا با تحلیل واقع گرایانه بر اساس قواعد و اصول بین المللی پدیده پر حاشیه درخواست پناهندگی و حقوق پناهنده را با محوریت کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان (۱۹۵۱) مورد بررسی قرار دهیم و راه های حمایت از پناهنده را برشماریم تا بر همین اساس بتوانیم تصویری روشن و بدون ابهام را از پروسه درخواست پناهندگی ارائه دهیم .

پناهنده به چه شخصی اطلاق می شود 

در ابتدا باید این موضوع را نهادینه کرد که چه فردی و با چه شرایطی به عنوان پناهنده شناخته می شود و بر اساس قواعد بین المللی حمایت از پناهنده شامل حال وی می شود ، چرا که صرف تصمیم برای خروج از کشور مبدا و تصمیم شخصی از این بابت دلیلی بر اطلاق عنوان پناهنده به فرد نخواهد بود ، با این حال باید در نظر داشت ، شخصی که درخواست پناهندگی خود را به کشوری ارائه می کند ، باید بر طبق تعریفی که کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان (۱۹۵۱) به شرح ذیل ارائه نموده شامل موارد متعدد آن گردد که بر اساس این توصیفات پناهنده را می توان این گونه تعریف کرد :

تعریف پناهنده 

پناهنده شخصی است که خارج از کشور مبدا خود قرار دارد ، ترس موجهی از آزار و اذیت دارد که ناشی از نژاد ، مذهب ، ملیت ، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص ، یا عقاید سیاسی وی است و به دلیل ترس از آزار و اذیت قادر یا مایل نیست از حمایت آن کشور برخوردار شود یا به آنجا بازگردد .

بر اساس این تعریف می توان نتیجه گرفت که افراد صرفا بر اساس تفکرات شخصی نمی توانند درخواست پناهندگی کنند و از حقوق پناهنده در سطح بین المللی بهره مند شوند .

این در حالی است که با توجه به تعریف ارائه شده ، اشخاصی دارای شرایط ابتدایی اطلاق لفظ پناهتده به آن ها می شوند و می توانند از حقوق پناهنده استفاده کنند که بر اساس ضوابط تعیین شده مشمول تعریف فوق باشند و از حداقل حقوق پناهنده که در نظر گرفته شده برخوردار باشند؛

این تعریف را می توان اولین مرحله ورود به پروسه درخواست پناهندگی قلمداد کرد، چرا که در ادامه این روند تمامی ادعا ها و گفته های فرد متقاضی باید مورد راستی آزمایی قرار گرفته و به واسطه نهاد های داخلی و بین المللی مورد تصدیق قرار گیرد.

ریسک های درخواست پناهندگی 

همواره وکلای متخصص مهاجرت این موضوع را به متقاضیان درخواست پناهندگی توصیه می کنند ،که این روش یکی از روش های با ریسک بالا و بدون تضمین کافی برای قطعیت آن در پایان پروسه است ، و این توضیح را باید اضافه کرد که تصویر مثبتی که در کنوانسیون های بین المللی و اسناد متعدد بین المللی در ارتباط با پروسه درخواست پناهندگی و حقوق پناهنده و حمایت از پناهنده وجود دارد را نمی توان به صورت قطعی تضمین موفقیت در پروسه درخواست پناهندگی در نظر گرفت چرا که این دولت های حاکم هستند که با در نظر گرفتن قواعد داخلی و مصلحت کشور خود گاها بر خلاف قواعد بین المللی رفتار کرده و تمامی تصویر شفافی که از این موضوع وجود داشته را خدشه دار خواهند نمود ، با این حال می توان نمود عملی این گونه تصمیم گیری های داخلی را به راحتی از طریق رسانه هایی که اخبار مرتبط را ارائه می کنند ، در اکثر کشور ها به صورت ملموس درک کرد .

بر همین اساس فرد متقاضی درخواست پناهندگی باید به این حقیقت هر چند تلخ اذعان داشته باشد که صرف درخواست پناهندگی نمی تواند آینده ای روشن و بدون ابهام را در موضوعات متعددی از جمله حقوق پناهنده در زمینه های مختلف برای خود در نظر بگیرد .

1+

نظر بدهید

avatar