ویژگی های شرکت ال پی کانادایی ، ثبت شرکت در کانادا ، ثبت شرکت بین المللی ، ثبت شرکت خارجی ، ثبت شرکت بین المللی معاف از مالیات

ویژگی های شرکت ال پی کانادایی

موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل از ابتدای سال ۲۰۱۶ در دپارتمان شرکتها ی خود آغاز به ثبت شرکت ال پی در کانادا نموده است . شرکت ال پی یکی از محبوب ترین ساختارهای شرکتی دنیاست . در این پست شما را با ویژگی های شرکت ال پی کانادایی آشنا خواهیم کرد .

ویژگی های شرکت ال پی کانادایی ، ثبت شرکت در کانادا ، ثبت شرکت بین المللی ، ثبت شرکت خارجی ، ثبت شرکت بین المللی معاف از مالیات

نوع ساختار شرکت

ثبت شرکت در کانادا ، شرکت ال پی LIMITED PARTNERSHIP  / شراکت با مسئولیت محدود

اعضا / شرکای شرکت

شرکت ال پی LIMITED PARTNERSHIP در کانادا برای تشکیل یافته تلقی شدن ، حداقل به دو شخص نیاز دارد . این دو شخص می توانند حقیقی باشند یا حقوقی و اینکه تابعیت چه کشوری را دارند نیز محل اهمیت نمی باشد . یکی از این شرکا شریک اصلی و دیگری شریک سرمایه گذار خواهد بود . مدیریت شرکت به عهده شریک اصلی خواهد بود .

وضعیت سهامداران

شرکت ال پی کانادایی دارای سمت سهامدار نمی باشد . اطلاق لفظ شریک به اعضای این شرکت کانادایی مناسب تر به نظر می رسد.

منشی شرکت

در این نوع خدمات ثبت شرکت در کانادا ، قانونی مبنی بر لزوم تعیین منشی برای شرکت ال پی در کانادا وجود ندارد .

میزان سرمایه شرکت ال پی

قوانین و مقررات شرکت ال پی در کانادا ، شرکاء را ملزم به آوردن سرمایه نمی کند با این حال شرکاء می توانند برای شرکت ال پی سرمایه دلخواه را ثبت کنند  . در این خصوص که این سرمایه باید نقدا پرداخت شود یا به صورت اقساط ، قانون کانادا تصریحی ندارد . در هر صورت بایستی گواهی قانونی شده بانکی که مبلغ در آن تودیع شده است به مرجع ثبت شرکتها تسلیم گردد. این بانک می تواند در ایران باشد یا حساب بانکی در اروپا .

نام شرکت الی پی کانادا

نام شرکت ال پی کانادایی بایستی با اصطلاح “شراکت مسئولیت محدود” به پایان برسد ، Limited Partnership (منظور این است که هر نامی که انتخاب می شود بایستی آخر آن این عبارت درج شود ) .انتخاب نامهایی که به فعالیت خاصی مربوط می شود مانند BANK ,  Insurance, Trust شامل محدودیت ثبت است مگر اینکه گواهی ملی کشور متبوع جهت آن فعالیت بخصوص تقدیم گردد.

اگر نام شرکت ال پی برای متقضایان اهمیت نداشت هباشد آنها می توانند از شرکت های از قبل ثبت شده با کارنامه سفید استفاده کنند . این شرکتها ظرف ۲۴ ساعت قابل انتقال به شرکاء می باشند .

اطلاعات ذی نفعان / مالکین شرکت

اطلاعات ذینفعان یا مالکین شرکت بایستی در اختیار مامور ثبت شرکتهای کانادا قرار گیرد منتها این اطلاعات در نزد وی به صورت محرمانه تلقی شده و نزد هیچ سازمان ، ارگان و حتی دولتی  افشا نخواهد گردید .

فرم بازگشت سالیانه شرکت ال پی کانادا

شرکت های ال پی کانادایی نیازی به تکمیل و ارسال این فرم ندارند .

اظهارنامه مالی

شرکتهای ال پی کانادایی بایستی امور حسابداری خود را به طور دقیق انجام دهند و هر سال اظهارنامه مالی خود را آماده و تسلیم مسئولین مربوطه نمایند .

مالیات شرکتی شرکت ال پی کانادا

شرکت های ال پی کانادایی با شرایط زیر مشمول قوانین مالیات شرکتی استانی و ایالتی نخواهند بود :

  • شرکای شرکت خارج از کانادا باشند
  • شرکت هیچ فعالیتی در داخل خاک کانادا نداشته باشد
  • شرکت هیچ درآمدی از کانادا نداشته باشد
  • شرکت از خارج از کانادا مدیریت و اداره گردد.

این ویژگی شرکت ال پی ، سبب می شود ثبت شرکت در کانادا ، برای هموطنانی که قصد دارند مستقر در ایران یا هر کشوری جز کانادا باشند و در حوزه اروپا یا آسیا تجارت کنند ، توجیه اقتصادی فراوان داشته و یک فرصت طلایی برای تجارت بین المللی باشد .

معاهدات مالیاتی

شرکتهای کانادایی به عنوان اشخاص مقیم کانادا و مشمول مالیات به حساب نمی آیند لذا نمی توانند از مزایای معاهدات مالیاتی کانادا با دیگر کشور ها همچون معاهده مالیات مضاعف بهره مند گردند .

مدت زمان ثبت شرکت ال پی

ثبت شرکت ال پی در کانادا توسط موسسه حقوقی اریکه عدل ،۴ هفته  کاری زمان خواهد برد. کلیه اسناد و مدارک فیزیکی مرتبط با ثبت و موجودیت شرکت در عرض ۷ الی ۸ هفته به مشتری تحویل می گردد.

بدست گرفتن اداره شرکت ال پی موجود در کانادا

با ارائه تاییدیه ذینفعان / مالکین شرکت و گواهی تسویه حساب با نماینده / عامل پیشین ، اداره شرکت موجود  توسط موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل و لینکد یوروپ آف شور امکان پذیر است .

هزینه ثبت شرکت ال پی

هزینه ثبت شرکت ال پی در کانادا بسیار مناسب  می باشد .  هزینه پرداختی از سوی مشتری شامل کلیه هزینه های ثبت شرکت، مخارج عامل/ آفیس مجار کانادا ، کسب اعتبار قانونی برای پکیج اسناد و مدارک با استفاده از معااهده آپوستیل و وکالت و نمایندگی شما در کانادا می باشد .

خدمات پشتیبانی از سال دوم بعد از ثبت

هزینه پشتیبانی شرکت شما در طول یک سال ،  ۳۲۰۰ دلار کانادا می باشد که از سال دوم حیات شرکت آغاز می شود . به عبارت دیگر هزینه پشتیبانی حقوقی و مالی در سال اول رایگان است . این خدمات شامل عامل/ آفیس مجاز کانادا ،هزینه های داخلی و دولتی کانادا ، و هزینه های وکالت و نمایندگی شرکت شما در کانادا ، برای مدت یک سال می باشد.

خدمات حسابداری شرکت نیز اگر تا ۳۰ معامله در ماه انجام پذیرد رایگان بوده و در صورت بیشتر بودن از این تعداد ، هزینه حسابداری نیز محاسبه می گردد.

نظر اریکه عدل در خصوص شرکت ال پی کانادا

ثبت شرکت ال پی در کانادا یک روش بسیار مناسب برای کسب و کار است . این شرکتها درکانادا بسیار محترم بوده و دارای اعتبار فراوان می باشند . دولت کانادا در لیست سیاه هیچ کشوری نیست و در این کشور هیچ محدودیتی برای ارتباط و همکاری با اتباع کشورهای دیگر وجود ندارد .

به عنوان یک تبعه غیر اروپایی ، شرکت ال پی کانادایی یک قالب شرکتی عالی جهت خرید کالا از کشورهای اروپایی و صادر نمودن آن به خارج از اروپا است .

0

نظر بدهید

avatar