هدیه به موکل

به موکل خود کتاب هدیه دهید
اگر به اطرافتان بنگرید انگیزه های ارزشمندی برای این کار وجود دارند ،برای مثال در مورد زوجی که قصد جدایی و طلاق دارند. به آنها چیزی برای خواندن بدهید که به خانه ببرند و با موقیت فعلی شان بیشتر آشنا شوند . وکلایی که در دعاوی خانواده مشغول هستید ،توصیه میکنم چند جلد از کتاب بازسازی زندگی پس از طلاق اثر بروس فیشر و رابرت آلبرتی؛ ترجمه خانم اکرم کرمی را در دفترتان داشته باشید .یکی از آنها را به موکلتان و همسرش هدیه دهید ، این کار سبب میشود که به موکل تفهیم کنید که به وضعیت او اهمیت می دهید . همه موکلین اهل خواندن نیستند ولی آنهایی که باشند قدر شما و دلسوزیتان را خواهند دانست.

0

نظر بدهید

avatar