تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ، دعوی الزام به تنظیم سند ، تجربیات وکیل دادگستری

نکاتی در باب تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

سری پست های “تنظیم دادخواست” جهت استفاده وکلای جوان و البته عموم مردم عزیز و گرامی، توسط آقای محمد مسعودی ،وکیل پایه یک دعاوی و مشاور حقوقی نگارش و در سایت نشریه حقوقی اریکه عدل منتشر می گردد . در این پست به موضوع تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی یا همان دعوی الزام به تنظیم سند می پردازیم  . با این حال بازدیدکنندگان گرامی که پروانه وکالت ندارند باید بدانند که این نکات تنها از باب افزایش اطلاعات حقوقی و نظارت بیشتر بر عملیات وکیلشان مفید است و نباید آنها را به تنهایی در دادگاه ها به آزمایش و خطا بگذارند .

نگارنده نمی تواند تضمین نماید که این نکات کلی ،در همه دعاوی سبب توفیق گردد ، لیکن با در ذهن داشتن آنها می توان عملکرد بهتری در دفاع داشت.با عنایت به اینکه هیچ نوشته ای خالی از اشکال نمی تواند باشد . از عزیزانی که با تیزبینی و دقت بالای خود متوجه ایرادات موجود می گردند ، تقاضا دارد آنها را ذیل همین پست و یا از طریق ایمیل mmasoudi@arikeadl.ir با نگارنده در میان بگذارند و موجبات امتنان ما را فراهم آورند.همچنین اگر در مورد مفاد پست حاضر سوالی مطرح است ، نیز میتوانید از راههای ارتباطی فوق بهره جویید.


نکاتی در باب تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از دعاوی رایج دادگستری و همین طور از دعاوی مهم آن است که اگر در آن توفیق بدست آید ، خریدار می تواند معامله را تمام شده فرض نماید و با سند رسمی خود با خیال راحت به خانه برود.در عین حال این دعوی نکات قابل توجهی دارد که در صورت عدم رعایت آنها ممکن است شانس موفقیت به طرز چشم گیری کاهش یابد . در تنظیم دادخواست این دعوی باید اهمیت زیادی به رویه قضایی داد و آنرا در نگارش دادخواست ملاک عمل قرارداد.تلاش شده است که نکات به صورت خلاصه و به دور از حاشیه پردازی ارائه گردد تا امکان مطالعه آن در زمان کم میسر باشد.

تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ، دعوی الزام به تنظیم سند ، تجربیات وکیل دادگستری

– در دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ، اگر بیم آن برود که فروشنده ممکن است موضوع معامله را به غیر منتقل نماید حتما  “صدور دستور موقت بر منع خوانده از هر گونه نقل و انتقال مورد معامله ” به عنوان یکی از خواسته ها، قید شود.و ترجیحا از قاضی خواسته شود که دادرسی فوری به خوانده ابلاغ نشده و تصمیم گیری قبل از جلسه اول دادرسی باشد.

در مورد دستور موقت مبنی بر منع انتقال مال به غیر باید مطالب زیر را به موکل تفهیم نمود : الف )لزوم پرداخت خسارت احتمالی به تشخیص دادگاه ب)پرداخت این مبلغ به خوانده در صورت عدم توفیق در دعوی

-زمانی که بحث مطالبه خسارت تاخیر انجام تعهد ضمن دادخواست مطرح می گردد باید عبارت ” علاوه بر تنظیم سند رسمی … در ابتدای خواسته قید شود تا خسارت بدل از الزام به تنظیم سند رسمی محسوب نشود و دادگاه به هر دو خواسته حکم دهد.

-میتوان در دادخواست استعلامات را از جمله استعلام وضعیت ثبتی ملک مورد معامله و استعلام خط تلفن ثابت را قبل از نخستین جلسه دادرسی به منظور تسریع در رسیدگی درخواست نمود.

-اگر قرار است باقیمانده ثمن معامله در روز تنظیم سند و در دفترخانه تحویل بایع گردد، بهتر است چکی ازین بابت صادر و مشخصات چک در گواهی عدم حضور و دادخواست الزام به تنظیم سند رسیمی قید گردد.

-دعوی الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک ، اعم ازینکه حکم له یا علیه خواهان صادر شود ، دعوی مالی است همچنین است دعوی خلع ید و امثال آن که از جمله دعاوی مالی است.(اگر در مالی و غیر مالی بودن دعوی تردیدی موجه بوجود آید اصل بر غیر مالی بودن دعاوی است چرا که اصل بر عدم زیاده می باشد)

-اگر در مبایعه نامه تاریخ یا دفتر خانه خاصی برای تنظیم سند مشخص نشده باشد ، خواهان تکلیفی به اثبات امتناع خوانده ندارد ، زیرا امر عدمی نیازمند اثبات نیست.

0

نظر بدهید

avatar