نمونه ای از هزینه های بانکی آفشور

نمونه ای از هزینه های بانکی اروپا

جهت آشنایی بازدیدکنندگان و مشتریان گرامی نمونه ای از هزینه ها و کمیسیون های بانکی آفشور در این صفحه درج می گردد . این هزینه ها در اکثر بانکهای آفشور تقریبا یکسان بوده و با اختلاف ناچیز منتشر می گردد .

اینترنت بانک

عملیات حسابهای شخصی حسابهای شرکتی
فعالسازی اینترنت بانک رایگان رایگان
هزینه ماهیانه اینترنت بانک ۱۵ یورو ۲۵ یورو
هزینه ماهیانه نگهداری حساب ۱۵ یورو ۲۵ یورو

 

 

 

 

تراکنش های بانکی

 

نوع تراکنش حساب شخصی حساب شرکتی
هزینه انتقال به حساب دیگران کمتر از ۴۰ هزار یورو ،۳۵ یورو

بین ۴۰ تا ۶۰ هزار یورو ،۷۵ یورو

بیشتر از ۶۰ هزار یورو ، ۱۲۰ یورو

کمتر از ۴۰ هزار یورو ،۳۵ یورو

بین ۴۰ تا ۶۰ هزار یورو ،۷۵ یورو

بیشتر از ۶۰ هزار یورو ، ۱۲۰ یورو

انتقال اکسپرس در همان روز – کمتر از ۴۰ هزار یورو ،۶۰ یورو

– بین ۴۰ تا ۶۰ هزار یورو ،۱۲۰ یورو

– بین ۶۰ هزار تا ۹۹٫۹۹۹ یورو، ۱۸۰ یورو

– بیش از ۱۰۰ هزار یورو ، ۲۶۰ یورو

-کمتر از ۴۰ هزار یورو ،۶۰ یورو

-بین ۴۰ تا ۶۰ هزار یورو ،۱۲۰ یورو

-بین ۶۰ هزار تا ۹۹٫۹۹۹ یورو، ۱۸۰ یورو

-بیش از ۱۰۰ هزار یورو ، ۲۶۰ یورو

هزینه انتقال داخلی ۰٫۱ درصد ( حداقل ۹ یورو) ۱/۰درصد ( حداقل ۹ یورو)
وجوه دریافتی از طریق سوئیفت کمتر از ۳۵۰۰ یورو ،۷ یورو

از ۳۵۰۱ یورو تا ۵۰٫۰۰۰ یورو ،۱۲ یورو

از ۵۰٫۰۰۱ یورو تا ۹۹٫۹۹۹ یورو ، ۸۰ یورو

بیش از ۱۰۰ هزار یورو ،۱۵۰ یورو

کمتر از ۳۵۰۰ یورو ،۷ یورو

از ۳۵۰۱ یورو تا ۵۰٫۰۰۰ یورو ،۱۲ یورو

از ۵۰٫۰۰۱ یورو تا ۹۹٫۹۹۹ یورو ، ۸۰ یورو

بیش از ۱۰۰ هزار یورو ،۱۵۰ یورو

هزینه کارتهای بانکی

نوع عملیات حسابهای شخصی حسابهای شرکتی
درخواست موجودی کارت ۱ یورو ۱ یورو
هزینه سالیانه ۱۶۰ یورو ۳۲۰ یورو
هزینه تعویض و تمدید کارت ۵۰ یورو ۵۰ یورو

سایر هزینه ها

نوع عملیات حسابهای شخصی حسابهای شرکتی
رونوشت پیام سوئیفت ۴۵ یورو ۴۵ یورو
بستن حساب بانکی ۳۰۰ یورو ۳۰۰ یورو
0

نظر بدهید

avatar