پاداش پایان خدمت چگونه بین ورثه تقسیم می شود ، نحوه تقسیم پاداش پایان خدمت بین ورثه ، ارث بردن ورثه از پاداش پایان خدمت

نحوه تقسیم پاداش پایان خدمت بین ورثه

از سوالاتی که در بخش مشاوره حقوقی آنلاین ، همواره از وکلا موسسه پرسیده می شود این است که پاداش پایان خدمت چگونه بین ورثه تقسیم می شود ، نحوه ارث بردن ورثه از پاداش پایان خدمت چگونه است. به دلیل اهمیت موضوع و مطرح بودن آن در بطن جامعه ما در این پست به بیان نحوه تقسیم پاداش پایان خدمت بین ورثه خواهیم پرداخت . این پست مستند بر قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت و همچنین قانون استخدام کشوری مکتوب خواهد شد .

 پاداش پایان خدمت چگونه بین ورثه تقسیم می شود /

ارث بردن ورثه از پاداش پایان خدمت

در کل برای اینکه مشخص شود آیا ورثه از پاداش پایان خدمت ارث می برند یا خیر ، باید اثبات شود که پاداش پایان خدمت اصولا ما ترک متوفی محسوب می شود یا خیر. به بیان ساده تر برای پاسخ دادن به سوال ارث بردن از پاداش آخر خدمت  باید دید که پاداشی که از سوی دولت پرداخت می شود آیا داخل در دارایی هایی که از فرد فوت شده باقی مانده است ، می شود یا خیر.  پاداش پایان خدمت چگونه بین ورثه تقسیم می شود /

علت این تفحص این است که برای اینکه مالی به عنوان میراث بین ورثه تقسیم شود باید جزء ماترک متوفی باشد ( این مال جزو دارایی های  باقی مانده از فرد فوت شده باشد ).  پاداش پایان خدمت چگونه بین ورثه تقسیم می شود /

به موجب قوانین و مقررات جاری کشورمان هرگونه مال و اموال ، طلب و بدهی که در تاریخ فوت وجود داشت هاند و یا بواسطه فوت قرار است به فرد متوفی پرداخت شود ، جزء ماترک متوفی محسوب می شود . پاداش پایان خدمت یا پاداش آخر خدمت هم مبلغی است که در دارایی مرحوم وارد می شود و ورثه از آن ارث خواهند برد.

 

نحوه تقسیم پاداش پایان خدمت بین ورثه

حال که دانستید پاداش پایان خدمت یا پاداش آخر خدمت جزء ماترک متوفی محسوب است و باید میان ورثه تقسیم شود ، باید بدانید که نحوه تقسیم پاداش پایان خدمت میان ورثه به چه صورت است . آیا به یک نفر آنها ( سرپرست خانواده ) پرداخت می شود یا میان همه آنها تقسیم می شود ؟ اگر به این صورت است پاداش آخر خدمت چگونه میان ورثه تقسیم می شود ؟ به این سوالات ذیلاً پاسخ خواهیم داد .

۱- پاداش پایان خدمت چگونه بین ورثه تقسیم می شود ؟

برای اینکه بدانیم پاداش پایان خدمت چگونه بین ورثه تقسیم می شود ، باید به قوانین و مقررات مربوطه رجوع کنیم . بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت  :

در صورت فوت مستخدم ، پاداش موضوع این ماده ( پاداش پایان خدمت ) به وراث قانونی مستخدم متوفی ، موضوع ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری تعلق می گیرد .

همانطور که ملاحظه فرمودید پاسخ سوال « پایان خدمت چگونه بین ورثه تقسیم می شود» در این تبصره موجود است . پاداش پایان خدمت باید میان وراث قانونی مستخدم متوفی تقسیم شود .

۲- پاداش آخر خدمت به چه کسی پرداخت می شود ؟ 

با عنایت به اینکه پاداش پایان خدمت باید میان وراث قانونی مستخدم متوفی تقسیم شود ، سوال دیگر این است که پاداش پایان خدمت یه چه کسی پرداخت می شود ، آیا به یک نفر آنها ( سرپرست خانواده ) پرداخت می شود یا میان همه آنها تقسیم می شود ؟ ارث بردن ورثه از پاداش پایان خدمت /

ماده قانونی فوق تکلیفی در این خصوص مقرر نکرده است لیکن با توجه به اینکه بیان کلی و عام دارد ما باید به قوانین مدنی و مقررات مربوط به تقسیم ارث رجوع کنیم . به موجب قوانین و مقررات مربوط به ارث تقسیم هر گونه مالی میان ورثه باید به نسبت سهم قانونی آنها و با پرداختی به همه آنها انجام شود . این بدین معناست که پاداش پایان خدمت باید بین همه ورثه تقسیم شود و به یکی از آنها پرداخت نخواهد شد .

 پاداش پایان خدمت چگونه بین ورثه تقسیم می شود /

منظور از ورثه در تقسیم پاداش پایان خدمت

تا به اینجا متوجه شدیم که پاداش پایان خدمت هم مانند سایر اموال متوفی و به همان طریق باید میان ورثه تقسیم شود . اما سوالی که بار دیگر مطرح می شود این است که منظور از ورثه در تقسیم پاداش پایان خدمت چیست ؟ آیا تمام کسانی که در گواهی انحصار وراثت اسمشان آمده ، از پاداش پایان خدمت متوفی برخوردار می شوند یا خیر . ممکن است پدر و مادر متوفی هنوز زنده باشند و کارمند فوت شده دارای زن و فرزند نیز باشد . ارث بردن ورثه از پاداش پایان خدمت در این حالت به چه نحو خواهد بود . ارث بردن ورثه از پاداش پایان خدمت /

برای پاسخ دادن به این سوال باید به قانون استخدام کشوری مراجعه کنیم تا منظور از ورثه را در قوانین استخدامی بدانیم . به این ماده ( ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری ) در متن تبصره ۲ ماده ۱ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت نیز اشاره شده است . ارث بردن ورثه از پاداش پایان خدمت /

ورثه در ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری

به عبارت دیگر قانونگذار در اینجا از قوانین کلی و عام فراتر رفته و برای لفظ ورثه مفهم متفاوتی را در نظر گرفته است . به موجب ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری :

ماده ۸۶ ـ وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از: فرزندان وزوج و زوجه دایمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی‌بوده‌اند، همچنین نوادگانی که پدرشان فوت شده و در کفالت‌مستخدم متوفی بوده‌اند با دارا بودن شرایط زیر:

الف ـ فرزندان و نوادگان ذکور از بیست سال کمتر داشته باشندمگر این که به‌موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یامؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و دراین صورت نیز حقوق وظیفه آنها در پایان بیست و پنجمین‌سال عمر آنان قطع خواهد شد.

ب ـ فرزندان و نوادگان اناث تا بیست سالگی به شرط نداشتن‌شوهر ولی اگر به‌موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یامؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند وشوهر نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست وپنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.

پ ـ مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر.  پاداش پایان خدمت چگونه بین ورثه تقسیم می شود /

ت ـ عیال دایمی متوفی‌.

ث ـ شوهر در صورتی که علیل و از کار افتاده و تحت کفالت‌عیال متوفای خود بوده باشد.

ج ـ فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص‌العضو مستخدم متوفی که‌قادر به انجام کار نباشند مادام‌العمر.

 

همانطور که مشاهده می فرمایید در این قانون ورثه محدود شده اند . به موجب قانونین و مقررات ارث ، پدر و مادر متوفی هم جزء ورثه بوده و از ماترک متوفی ارث میبرند . اما در قانون استخدام کشوری به شرطی از پاداش پایان خدمت ارث می برند که در هنگام حیات وی تحت تکفل وی بوده باشند .

تکفل به این معناست که خرجی پدر ومادر و نگهداری از آنها به عهده فرد متوفی بوده باشد . پدر و مادری که خود دارای کسب و کار و خانه و زندگی باشند از پاداش پایان خدمت ارث نخواهند برد . پاداش پایان خدمت چگونه بین ورثه تقسیم می شود /

 

 

 

 

2
نظر بدهید

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
وکیل محمد مسعودیکیوان Recent comment authors
جدید ترین قدیمی ترین بیشترین رای
کیوان
کاربر مهمان
کیوان

سلام علیکم،،ببخشید من برادرم پس از ۲۸سال سابقه رسمی فوت کرده‌اند،آیا پاداش پایان خدمت یا سنوات به ایشان تعلق میگیرد؟

وکیل محمد مسعودی
مدیریت

با سلام بله باید با محاسبه سنوات خدمت حقوق و مزایای ایشان پرداخت شود.