مهاجرت به آلبرتای کانادا ، ایالت آلبرتا ، مهاجرت به کانادا ، برنامه نمایندگان ایالتی مهاجرت به کانادا ، ایالت آلبرتا

بررسی شرایط مهاجرت به ایالت آلبرتای کانادا

مهاجرت به کانادا – مهاجرت به آلبرتا

در این پست موسسه حقوقی اریکه عدل به یکی دیگر از برنامه های مهاجرت به کانادا- مهاجرت به آلبرتای کانادا از طریق برنامه نمایندگان ایالتی مهاجرت به کانادا طبق سه مقوله استخدام از طریق کارفرما ایالت آلبرتا ، استخدام از طریق استراتژیک استخدام های دولتی مهاجرت به ایالت آلبرتای کانادا و از طریق خود اشتغالی در ایالت آلبرتا می پردازد و سپس با برشماری مدارک لازم برای واجدین شرایط و زمان بررسی مدارک و اعلام نتیجه موضوع را خاتمه می دهد با اریکه عدل در مطلب جدید از سری مطالب مهاجرتی کانادا (مهاجرت به ایالت آلبرتای کانادا )همراه باشید.

برنامه نمایندگان ایالتی مهاجرت به کانادا (AINP) به سه طریق امکان پذیر می باشد: استخدام از طریق کارفرما ایالت آلبرتا ، از طریق استراتژیک استخدام های دولتی ، و خود اشتغالی در کشاورزی
برنامه نمایندگان ایالتی مهاجرت به کانادا از تاریخ ۲ ژانویه ۲۰۱۸  به برنامه کار فرمایی و استخدام استراتژیک با فرصت شغلی در ایالت آلبرتا جایگزین خواهد شد.
برنامه نمایندگان ایالتی مهاجرت به کانادا همچنین یک شیوه جدید مهاجرت به آلبرتای کانادا را راه اندازی خواهد کرد ، منتظر جزئیات بیشتر باشید.

استخدام از طریق کارفرما

متقاضیان واجد شرایط مهاجرت به آلبرتای کانادا از طریق استخدام کارفرما برنامه نمایندگان ایالتی مهاجرت به کانادا می بایست یک پیشنهاد کاری معتبر از کارفرما در ایالت آلبرتا داشته باشد و پیشنهاد شغلی باید زیر شاخه یکی از موارد ذیل باشد.

دسته Compulsary trade

متقاضی واجد شرایط باید:
• درحال حاضر در ایالت آلبرتا اقامت داشته باشد ؛
• اجازه کار معتبر از اداره مهاجرت به کانادا (CIC) در حرفه ای که گواهی نامه دارد ؛
• شغل موضوع عنوان Compulsary trade و یا غیر آن در ایالت آلبرتا لیست شده باشد
• درحال حاضر و یا قبلا برای یک کارفرما در ایالت آلبرتا در حرفه خود کار کرده باشد.
• صلاحیت یک گواهی معتبر در شغل اجباری یا اختیاری در ایالت آلبرتا را داشته باشد.
• یک دعوتنامه کار آموزی و آموزش صنعت از ایالت آلبرتا داشته باشد.

 خوداشتغالی از طریق کشاورزی

متقاضیان واجد شرایط خوداشتغالی کشاورزی باید:
• سابقه مدیریت قبلی با یک شرکت موجود کشاورزی داشته باشند
• تحصیلات ، آموزش ، و تجربه لازم برای توسعه تجارت پایدار کشاورزی در آلبرتا را داشته باشد.
• یک طرح کسب و کار برای کمپانی کشاورزی که در ایالت آلبرتا توسعه یافته است
• شواهدی مبنی بر اینکه یک موسسه مالی کانادایی مایل است که سرمایه گذاری شرکت کشاورزی طرح شده را تامین کند
• حداقل معادل ۵۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا سرمایه برای سرمایه گذاری در شرکت کشاورزی داشته باشند
• حداقل به ارزش ۵۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا یا یا تایید دسترسی به این وجوه از منابع دیگر وجود داشته باشد
برای مطالعه مقاله کامل به دپارتمان مهاجرت اریکه عدل ، بخش مهاجرت به آلبرتای کانادا مراجعه فرمایید.

0

نظر بدهید

avatar