منع اشتغال زنان توسط شوهر

منع اشتغال زنان توسط شوهر

منع اشتغال زنان توسط شوهر

زنان پس از قبول ازدواج ، آزادی خود را تاحدی از دست می دهند. به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی : شوهر می تواند زن خود ا از حرفه و یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. حالا سوالی که ممکن است مطرح شود این است که چگونه میتوان مصالح خانوادگی یا حیثیات زن و مرد را تشخصی داد ؟ این امر بر حسب زمان و مکان و وضع خانواده تفاوت می کند و تشخیص آن با عرف است و دادرسی در این خصوص باید به عرف رجوع کند. منع اشتغال زنان توسط شوهر

منع اشتغال زن توسط شوهر ، اشتغال زنان ، حقوق زنان

مخالفت مرد با اشتغال زنان

آیا شوهر می تواند این کار را بدون حکم دادگاه انجام دهد ؟ آیا می تواند به محل کار زن برود و عملا وی را از اشتغال منع کند ؟ منع اشتغال زنان توسط شوهر

پاسخ منفی است ! ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که هنوز به قوت خود باقی است در مقام حمایت از زنان تصریح می کند : منع اشتغال زنان توسط شوهر

ماده ۱۸ ـ شوهر میتواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هرشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع‌کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.

ملاحظه می فرمایید که مرد برای مخالفت احتیاج به حکم دادگاه دارد .پس تا اینجا خانمها خیالشان راحت باشد ! کارفرما هم نمیتواند به صرف مخالفت شوهرتان مانع کار شما شود ، حکم دادگاه حتما باید موجود باشد . منع اشتغال زنان توسط شوهر

حلا ممکن است بعضی خانمها فکر شیطنت به سرشان بزند و بخواهند از بخش اخیر ماده سوء استفاده کنند یعنی آقای شوهر را از کارش منع کنند ! باید بگوییم که این حق خانمها هم محدود به این است که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود ! پس همینطوری بدون مقدمه نمی توانید نگذارید شوهرتان به سر کار برود ! اما اگر شغل ایشان نامشروع است (مانند قاچاق مواد یا قوادی ) اصلا بحثی در آن نیست و می توانید ایشان را منع کنید. منع ازشتغال زنان توسط شوهر

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳

پرسش و پاسخ در خصوص حقوق زنان و اشتغال آنها

شما هم می توانید با مراجعه به بخش مشاوره حقوقی آنلاین و درج دسته بندی دپارتمان خانواده>حقوق زنان سوال خود را مطرح کنید . وکلای اریکه عدل در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود .

 

0

نظر بدهید

avatar