منشور حرفه ای اریکه عدل

انتظام کلیه وکلا ٬‌مشاورین و کارکنان موسسه اریکه عدل

( مقررات حاکم بر کارکنان اریکه عدل )

منشور حرفه ای ابلاغ شده از سوی مدیریت موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل به کلیه وکلاء ٬ مشاورین حقوقی ٬ پرسنل اداری که به هر شکلی با مجموعه همکاری می کنند.