مفهوم داوری و ویژگی های آن

[cq_vc_colorblock image=”1769″ imageposition=”right” textblockbg=”bluejeans” elementshape=”roundsmall”]

تعریف داوری و ویژگی های آن

بررسی نهاد داوری

[/cq_vc_colorblock]

چکیده مطلب :

داوری فرآیندی است که به موجب آن اختلاف طرفین نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود از طریق قضاوت یک یا چند نفر داور به جای دادگاه حل و فصل می گردد و تصمیم مزبور لازم الاجرا می باشد.

 

تعریف داوری

داوری در لغت به معنای قضاوت ، حکمیت ، محاکمه ، حکومت و حکم است . داور در اصل دادور بوده و کسی است که درباره موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می کند و در مورد اینکه حق با چی کسی است ، اظهار نظر می نماید.

در بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی داوری اینگونه تعریف شده است :

داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی .

ایرادات تعریف :

  1. تعریف مزبور به جنبه قضایی رسیدگی در داوری توجه نکرده است و به این جهت تعریف شامل سایر روشهای حل و فصل اختلاف نیز مثل سازش و میانجی گری نیز می شود در حالی که میانجی بدون صدور رای به اختلاف پایان می دهد.
  2. تعریف به نحوه حل و فصل اختلاف که باید مبتنی بر اصول حقوقی باشد اشاره ای نکرده است .
  3. تعریف مزبور به لازم الاجرا بودن رای و تصمیم داور یز اشاره ای ندارد.

تعریف دکتر عبدالحسین شیروی :

داوری فرآیندی است که به موجب آن اختلاف طرفین نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود از طریق قضاوت یک یا چند نفر داور به جای دادگاه حل و فصل می گردد و تصمیم مزبور لازم الاجرا می باشد.

ویژگی های داوری

  1. اتکای داوری به قراردادی که طرفین اختلاف به موجب آن به داورها اختیار می دهند که به اختلاف آنها رسیدگی کنند.درصورت فقدان چنین قراردادی ، داورها حق دخالت و صدور رای ندارند.
  2. داورها از طریق صدور رای اختلاف را حل و فصل می کنند و ضرورتی نداردکه توافق طرفین را جلب نمایند.خصوصیتی که داوری را از شیوه های جایگزین حل اختلافات جدا میکند ، قدرت و صلاحیت داوران در قضاوت و صدور رای است که رای مزبور می تواند بر خلاف نظر یکی از طرفین یا هر دو باشد.
  3. رای صادره از سوی داوران باید مستند به اصول و مبانی حقوقی صادر گردد.داوران نمی توانند پا از ضوابط حقوقی بیرون گذاشته و بر اساس عدل و انصاف و یا کدخدامنشانه رای صادر نمایند.البته چون داوری یک رسیدگی خصوصی است ، ممکن است طرفین صراحتا به داورها این اجازه را داده باشند که دعوی را بر اساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه حل و فصل نمایند .
  4. نهایی و الزام آور بودن رای صادره از سوی داور ها چهارمین ویژگی است .ارجاع اختلاف به داوری به این معناست که طرفین تمایل دارند که اختلاف خود را به صورت قطعی و نهایی از طریق داورها حل و فصل نمایند . آنها بنا نیست که مجددا به دادگاه یا مرجع حل و فصل دیگری مراجعه کنند .آنها از طریق قرارداد و توافق به رای داوری اعتبار و التزام می بخشند و اختلاف ارجاعی را از حیطه رسیدگی دادگاهها خارج می کنند . آنها حتی نمی خواهند که دادگاه ها مرجع تجدید نظر و پؤوهش از آرای داوری محسوب شوند.

1+

نظر بدهید

avatar