جهت تسهیل دسترسی همونان عزیز به مراجع قضایی کشور پهناورمان ، در دسته بندی نشانی مراجع قضایی  ، نشانی دادگاه ها و آدرس مراجع قضایی به همراه شماره تماس آنها منتشر می گردد . در این پست نشانی مراجع قضایی به استان فارس و شهر شیراز خواهیم پرداخت . جهت آگاهی از لیست جدید مراجع دادگستری شیراز ( دادگاههای شیراز ) و مراجع دادگستری استان فارس با اریکه عدل همراه باشید .

مجتمع مرکزی دادگستری استان

نشانی  : شیراز-میدان شهدا-مجتمع قضایی مرکزی
تلفن : ۱۷-۲۲۲۲۳۱۵-۰۷۱۱
فکس-۲۲۴۲۲۳۸-۰۷۱۱
 .
کلید واژه : دادگاههای شیراز ، مراجع دادگستری شیراز ، نشانی مجتمع دادگستری استان فارس ، آدرس دادگستری شیراز ، تلفن تماس مجتمع مرکزی دادگستری شیراز ، دادگاههای استان فارس ، مراجع قضایی استان فارس

مجتمع دادگاههای تجدید نظر استان

نشانی دادگاه در شیراز :  شیراز-میدان شهدا-مجتمع قضایی مرکزی
تلفن دادگاه تجدید نظر شیراز  : ۱۷-۲۲۲۲۳۱۵-۰۷۱۱
فکس : ۲۲۴۲۲۳۸-۰۷۱۱
 .
کلیدواژه : دادگاههای شیراز ، مراجع دادگستری شیراز ، نشانی دادگاه تجدیدنظر در شیراز ، تلفن دادگاه تجدید نظر شیراز ، آدرس دادگاه تجدیدنظر شیراز ، دادگاههای استان فارس ، مراجع قضایی استان فارس 

مجتمع قضایی شیراز

نشانی مرجع قضایی در شیراز :  شیراز –میدان قائم-مجتمع قضائی شماره یک
تلفن مرجع قضایی : ۲۲۷۳۴۳۱-۰۷۱۱
فکس مجرع قضایی : ۲۲۷۳۳۰۳-۰۷۱۱
 .
کلیدواژه : نشانی مجتمع قضایی در شیراز ، تلفن مجتمع قضایی شیراز ، آدرس مجتمع قضایی شیراز ، دادگاههای استان فارس  

دادگاه انقلاب شیراز

نشانی دادگاه انقلاب شیراز :  شیراز-بلوار جدید قرآن –روبروی لوناپارک
تلفن دادگاه انقلاب شیراز : ۲۲۸۹۲۳۶-۰۷۱۱
فکس : ۲۲۸۶۲۶۱-۰۷۱۱
 
 .
کلیدواژه : نشانی دادگاه انقلاب شیراز ، تلفن دادگاه انقلاب شیراز ، آدرس دادگاه انقلاب شیراز ، دادگاههای استان فارس  

دادسرای ویژه امور جنایی شیراز

نشانی دادسرا در شیراز : شیراز –میدان قائم-مجتمع قضائی شماره یک
تلفن : ۲۲۷۳۴۳۱-۰۷۱۱
فکس : ۲۲۷۳۴۰۷-۰۷۱۱
 
 .
کلیدواژه : نشانی دادسرای جنایی شیراز ، تلفن دادسرای جنایی شیراز ، آدرس دادسرای ویژه امور جنایی شیراز ، دادگاههای استان فارس  

مجتمع دادسرای ناحیه یک شیراز

نشانی دادسرا در شیراز : شیراز ، میدان معلم ، بطرف معالی آباد ، بلوار رجایی ، بعد از استخر کوثر ، مجتمع دادسرای ناحیه یک شیراز
تلفن : ۴-۶۳۱۹۵۰۲-۰۷۱۱
فکس: ۶۳۱۲۰۰۰-۰۷۱۱
 
 .
کلیدواژه : نشانی دادسرای ناحیه یک شیراز ، تلفن دادسرای نایحه یک شیراز ، آدرس دادسرای نایحه یک شیراز ، دادگاههای استان فارس  

مجتمع دادسرای ناحیه دو شیراز

نشانی دادسرا در شیراز : شیراز ، فلکه گاز ( میدان آزادی )  ، ابتدای خیابان ابریشمی ،
تلفن : ۸-۲۲۷۲۰۱۷-۰۷۱۱
فکس : ۲۲۷۱۶۲۳-۰۷۱۱
 .
کلیدواژه : نشانی دادسرای ناحیه ۲ شیراز ، تلفن دادسرای نایحه ۲ شیراز ، آدرس دادسرای نایحه ۲ شیراز ، دادگاههای استان فارس  

تغییر محل دادگاه های کیفری دو شیراز

با توجه به اعمال قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ و تقسیم دادگاههای کیفری به یک و دو  ، محل دادگاه کیفری از میدان اطلسی شیراز به میدان الله (فلکه گل سرخ ) تغییر یافت .لازم به ذکر است که تنها دادگاه گیفری منتقل گردید و دادسرا و اجرای احکام کیفری همچنان در میدان اطلسی باقی خواهند ماند . 

مراجع دادگستری استان فارس ( دادگاههای استان فارس )

در این بخش مشخصات دادگاههای استان فارس ( مراجع دادگستری استان فارس ) درج می گردد . شما می توانید جهت تسریع کار از بخش دسترسی سریع زیر استفاده کنید :

دادگستری آباده

نشانی دادگستری آباده : استان فارس  ، خیابان امام خمینی ، خیابان هجرت
تلفن دادگستری آباده :  ۴-۳۳۴۲۰۸۱-۰۷۵۱
فکس-۳۳۳۶۷۰۰-۰۷۵۱
 کلیدواژه : نشانی دادگستری آباده ، آدرس دادگاه آباده ، تلفن دادگاه آباده ، تلفن دادگستری آباده 

دادگاه عمومی بخش آباده طشک

نشانی دادگاه آباده طشک : استان فارس ، نیریز ، بخش آباده طشک ، کوچه اول  ، سمت چپ
تلفن دادگاه آباده طشک :   ۲۴۰۰-۰۷۳۲۵۷۲
فکس-۲۳۵۰-۰۷۳۲۵۷
کلیدواژه : نشانی دادگستری آباده طشک ، تلفن دادگاه آباده طشک ، آدرس دادگاه آباده طشک

دادگستری ارسنجان

نشانی دادگستری ارسنجان : استان فارس  ، ارسنجان ، فلکه انار ، خیابان بوستان  ، کوچه اول
تلفن دادگستری ارسنجان : ۲۰۵۱-۷۶۲۲۴۰-۰۷۲۹
فکس-۷۶۲۴۰۴۶-۰۷۲۹
کلیدواژه : نشانی دادگستری ارسنجان ، آدرس دادگاه ارسنجان ، تلفن دادگاه ارسنجان ، تلفن دادگستری ارسنجان

دادگستری استهبان

نشانی دادگستری استهبان : استان فارس  ، استهبان ، بلوار قائم  ، خیابان توحید
تلفن دادگستری استهبان :  ۵۰۱۰-۲۱۳۱-۰۷۳۲۴۲۲
فکس-۲۱۳۱-۰۷۳۲۴۲۲
کلیدواژه : نشانی دادگستری استهبان ، آدرس دادگاه استهبان ، تلفن دادگاه استهبان ، تلفن دادگستری استهبان

دادگستری اقلید

نشانی دادگستری اقلید : استان فارس  ، اقلید ، بلوار شهید بهشتی
تلفن دادگستری اقلید  : ۵-۱۶۰۲-۰۷۵۲۴۲۲
فکس : ۱۶۰۱-۰۷۵۲۴۲۲
کلیدواژه : نشانی دادگستری اقلید ، آدرس دادگاه اقلید ، تلفن دادگاه اقلید ، تلفن دادگستری اقلید 

دادگستری بوانات

نشانی دادگستری بوانات : استان فارس ، بوانات  ، شهرک ولیعصر
تلفن دادگستری بوانات ۲۲۹۷-۰۷۵۲۳۲۲
فکس-۳۲۰۲-۰۷۵۲۳۲۲
کلیدواژه : نشانی دادگستری بوانات ، آدرس دادگاه بوانات ، تلفن دادگاه بوانات ، تلفن دادگستری بوانات

دادگاه عمومی بخش بیضاء

استان فارس- بیضاء –هرابال
تلفن-۴-۲۷۱۱-۰۷۱۲۷۶۲-فکس-۳۷۱۴-۰۷۱۲۷۶۲
کلیدواژه : نشانی دادگاه بیضاء  ، آدرس دادگاه بیضا ، تلفن دادگاه بیضا ، تلفن دادگستری بیضا 

دادگاه عمومی بخش بیرم

استان فارس-شهرستان لامرد-بخش بیرم-دادگاه بیرم
تلفن-۲۱۱۱-۰۷۸۲۴۲۲-فکس-۳۶۶۶-۰۷۸۲۴۲۲
کلیدواژه : نشانی دادگاه بیرم ، آدرس دادگاه بیرم ، تلفن دادگاه بیرم ، تلفن دادگستری بیرم

دادگستری پاسارگاد

استان فارس-سعادت شهر-خ امامزاده حسن
تلفن-۲-۳۱۱۱-۰۷۲۹۷۲۲-فکس-۳۱۱۲-۰۷۲۹۷۲۲
کلیدواژه : نشانی دادگاه پاسارگاد ، آدرس دادگاه پاسارگاد، تلفن دادگاه پاسارگاد ، تلفن دادگستری پاسارگاد

دادگستری جهرم

استان فارس – جهرم-خ اسدآبادی
تلفن-۳-۴۴۴۰۰۹۰-فکس-۴۴۴۲۰۴۹-۰۷۹۱
کلیدواژه : نشانی دادگاه جهرم، آدرس دادگاه جهرم، تلفن دادگاه جهرم، تلفن دادگستری جهرم

دادگاه عمومی بخش جویم

استان فارس-جویم – فلکه چمران-خ معلم
تلفن-۳۱۵۵-۰۷۸۲۳۲۲-فکس-۳۳۳۵-۰۷۸۲۳۲۲
کلیدواژه : نشانی دادگاه پاسارگاد ، آدرس دادگاه پاسارگاد، تلفن دادگاه پاسارگاد ، تلفن دادگستری پاسارگاد

دادگاه عمومی بخش جره و بالاده

استان فارس – شهرستان کازرون-بخش بالاده
تلفن- ۸-۳۷۳۷-۰۷۲۲۲۲۶-فکس-۳۷۳۸-۰۷۲۲۲۲۶
کلیدواژه : نشانی دادگاه جره و بالاده ، آدرس دادگاه جره و بالاده ، تلفن دادگاه جره و بالاده ، تلفن دادگستری جره و بالاده

دادگاه عمومی بخش خشت و کمارج

استان فارس –کازرون-کنار تخته-ابتدای جاده خشت-
تلفن-۲۹۹۹-۰۷۲۲۲۶۴-فکس-۳۵۹۰-۰۷۲۲۲۶۴
کلیدواژه : نشانی دادگاه خشت و کمارج ، آدرس دادگاه خشت و کمارج، تلفن دادگاه خشت و کمارج، تلفن دادگستری خشت و کمارج

دادگستری خرم بید

استان فارس-صفاشهر-بلوار وحدت
تلفن-۵-۳۹۴۴-۰۷۵۲۳۵۲-فکس-۳۹۴۵-۰۷۵۲۳۵۲
کلیدواژه : نشانی دادگاه خرم بید ، آدرس دادگاه خرم بید، تلفن دادگاه خرم بید، تلفن دادگستری خرم بید

دادگاه عمومی بخش خفر

استان فارس-خفر-روبروی پمپ بنزین-کوچه بهزیستی
تلفن-۷-۲۸۸۶-۰۷۹۲۳۲۲-فکس-۲۸۸۶-۰۷۹۲۳۲۲
کلیدواژه : نشانی دادگاه خفر ، آدرس دادگاه خفر ، تلفن دادگاه خفر ، تلفن دادگستری خفر

دادگستری خنج

استان فارس –خنج-فلکه امام خمینی –به سمت جاده لامرد
تلفن-۴۹۳۲-۰۷۸۲۴۵۲-فکس-۳۲۴۹-۰۷۸۲۴۵۲
کلیدواژه : نشانی دادگاه خنج ، آدرس دادگاه خنج ، تلفن دادگاه خنج ، تلفن دادگستری خنج

دادگستری داراب

استان فارس-داراب-بلوار ۱۷ شهریور جنب مهمانسرای جهانگردی
تلفن-۳-۶۲۳۱۰۱۲-۰۷۳۲-فکس-۶۲۳۱۰۱۳-۰۷۳۲
کلیدواژه : نشانی دادگاه داراب ، آدرس دادگاه داراب ، تلفن دادگاه داراب ، تلفن دادگستری داراب

دادگاه عمومی بخش رستم

استان فارس-شهرستان نورآباد ممسنی-بخش رستم-شهرمصیری.
تلفن-۴۳۶۲۶۷۹-۰۷۲۲-فکس-۴۳۶۲۶۷۹-۰۷۲۲
کلیدواژه : نشانی دادگاه بخش رستم ، آدرس دادگاه بخش رستم، تلفن دادگاه بخش رستم، تلفن دادگستری بخش رستم

دادگاه عمومی بخش زرقان

استان فارس-زرقان-بلوار پاسداران-روبروی تربیت بدنی
تلفن-۳۵۰۶-۰۷۱۲۴۲۲-فکس-۳۶۴۱-۰۷۱۲۴۲۲
کلیدواژه : نشانی دادگاه زرقان ، آدرس دادگاه زرقان ، تلفن دادگاه زرقان ، تلفن دادگستری زرقان

دادگستری زرین دشت

استان فارس-زرین دشت-خ امام خمینی
تلفن-۵-۲۹۹۴-۰۷۳۲۷۲۲-فکس-۴۸۸۰-۰۷۳۲۷۲۲
کلیدواژه : نشانی دادگاه زرین دشت ، آدرس دادگاه زرین دشت، تلفن دادگاه زرین دشت، تلفن دادگستری زرین دشت

دادگستری سپیدان

استان فارس-سپیدان- بلوار امام خمینی
تلفن-۵-۲۹۹۴-۰۷۱۲۷۲۲-فکس-۳۹۹۸-۰۷۱۲۷۲۲
کلیدواژه : نشانی دادگاه سپیدان ، آدرس دادگاه سپیدان ، تلفن دادگاه سپیدان ، تلفن دادگستری سپیدان

دادگاه عمومی بخش سروستان

استان فارس-سروستان-فلکه گاز-روبروی بیمارستان شهدا
تلفن-۳۶۷۱-۰۷۱۲۵۲۲-فکس-۳۶۰۰-۰۷۱۲۵۲۲
کلیدواژه : نشانی دادگاه سروستان ، آدرس دادگاه سروستان ، تلفن دادگاه سروستان ، تلفن دادگستری سروستان

دادگاه عمومی بخش شیبکوه

استان فارس-شیبکوه-زاهدشهر-خ معلم-کوچه جنب حسینیه
تلفن-۲۸۸۷-۳۵۲۲۲۴۸-۰۷۳۲-فکس- ۳۵۲۲۸۸۷-۰۷۳۲
کلیدواژه : نشانی دادگاه شیبکوه ، آدرس دادگاه شیبکوه، تلفن دادگاه شیبکوه، تلفن دادگستری شیبکوه

دادگستری فسا

استان فارس-فساء-خ شهید منتظری
تلفن -۲۲۲۹۴۴۱-۰۷۳۱-فکس-۲۲۲۴۴۴۸-۰۷۳۱
کلیدواژه : نشانی دادگاه فسا ، آدرس دادگاه فسا ، تلفن دادگاه فسا ، تلفن دادگستری فسا

دادگستری فراشبند

استان فارس-فراشبند-بلوار امام خمینی
تلفن-۳۹۰۷-۰۷۱۲۶۶۲-فکس-۴۱۹۳-۰۷۱۲۶۶۲
کلیدواژه : نشانی دادگاه فراشبند ، آدرس دادگاه فراشبند ، تلفن دادگاه فراشبند ، تلفن دادگستری فراشبند

دادگستری فیروز آباد

استان فارس-فیروزآباد-خیابان جهاد سازندگی
تلفن-۸-۴۱۲۷-۰۷۱۲۶۲۲-فکس-۲۰۴۵-۰۷۱۲۶۲۲
کلیدواژه : نشانی دادگاه فیروز آباد ، آدرس دادگاه فیروز آباد ، تلفن دادگاه فیروز آباد ، تلفن دادگستری فیروز آباد

دادگستری قیر و کارزین

استان فارس-قیروکارزین-بلوار طالقانی
تلفن-۴۸۷۰-۰۷۹۲۴۲۲-فکس-۵۸۸۰-۰۷۹۲۴۲۲
کلیدواژه : نشانی دادگاه قیر و کارزین ، آدرس دادگاه قیر و کارزین، تلفن دادگاه قیر و کارزین، تلفن دادگستری قیر و کارزین

دادگستری کازرون

استان فارس –کازرون-خیابان امام خمینی –چهاراه دادگستری
تلفن-۳۵۲۲۵-۰۷۲۱۲۲-فکس-۳۷۷۳۳-۰۷۲۱۲۲
کلیدواژه : نشانی دادگاه کازرون ، آدرس دادگاه کازرون ، تلفن دادگاه کازرون ، تلفن دادگستری کازرون

دادگاه عمومی بخش کربال

استان فارس-خرامه-بلوار ورودی شهر –بعد از فلکه معلم
تلفن-۲۷۸۸-۴۶۲۲۳۳۳۴-۰۷۱۲-فکس-۴۶۲۳۳۳۴-۰۷۱۲
کلیدواژه : نشانی دادگاه کربال ، آدرس دادگاه کربال ، تلفن دادگاه کربال ، تلفن دادگستری کربال

دادگاه عمومی بخش کوار

استان فارس-کوار –بلوار امام خمینی
تلفن-۲۲۴۰-۲۲۳۲-۰۷۱۲۵۶۲-فکس-۲۲۳۲-۰۷۱۲۵۶۲
کلیدواژه : نشانی دادگاه کوار ، آدرس دادگاه کوار ، تلفن دادگاه کوار ، تلفن دادگستری کوار

دادگاه عمومی بخش گراش

استان فارس-گراش-بلوار امام-کوچه شماره ۵
تلفن-۲-۲۲۲۰۱۱۱-۰۷۸۲-فکس-۲۲۷۷۰۸-۰۷۸۲
کلیدواژه : نشانی دادگاه گراش ، آدرس دادگاه گراش ، تلفن دادگاه گراش ، تلفن دادگستری گراش

دادگستری لارستان

استان فارس-لارستان-شهرجدید-جنب سینما آزادی
تلفن-۱-۲۲۴۴۰۱۰-۰۷۸۱-فکس-۲۲۶۰۱۴-۰۷۸۱
کلیدواژه : نشانی دادگاه لارستان ، آدرس دادگاه لارستان ، تلفن دادگاه لارستان ، تلفن دادگستری لارستان

دادگستری لامرد

استان فارس-لامرد-میدان دانشجو-ابتدای بلوار اصلی
تلفن-۲۵۸۶-۲۵۷۲-۰۷۸۲۵۲۲-فکس-۲۸۵۴-۰۷۸۲۵۲۲
کلیدواژه : نشانی دادگاه لامرد ، آدرس دادگاه لامرد ، تلفن دادگاه لامرد ، تلفن دادگستری لامرد

دادگستری مرودشت

استان فارس-مرودشت-خیابان انتظام-جنب قرارگاه نظامی
تلفن-۲۲۲۲۹۸۰-۲۴۰۰-۲۲۲۲۱۰۰-۰۷۲۸-فکس-۲۲۳۰۹۶۰-۰۷۲۸
کلیدواژه : نشانی دادگاه مرودشت ، آدرس دادگاه مرودشت ، تلفن دادگاه مرودشت ، تلفن دادگستری مرودشت

دادگستری ممسنی

استان فارس-نورآباد ممسنی-خیابان شهید باهنر
تلفن-۳۰۱۸-۳۱۱۸-۰۷۲۲۴۲۲-فکس-۲۹۲۳-۰۷۲۲۴۲۲
کلیدواژه : نشانی دادگاه ممسنی ، آدرس دادگاه ممسنی ، تلفن دادگاه ممسنی ، تلفن دادگستری ممسنی

دادگستری مهر

استان فارس-مهر-ابتدای بلوار فرهنگ- طبقه فوقانی-رستوران نگین
تلفن-۲۳۲۲-۲۳۷۷-۰۷۸۲۶۵۲-فکس-۲۳۷۷-۰۷۸۲۶۵۲
کلیدواژه : نشانی دادگاه مهر، آدرس دادگاه مهر، تلفن دادگاه مهر ، تلفن دادگستری مهر 

دادگستری نی ریز

استان فارس-نیریز-بلوار استقلال
تلفن-۴-۵۲۳۹۰۰۲-۰۷۳۲-فکس-۵۲۳۹۰۰۵-۰۷۳۲
کلیدواژه : نشانی دادگاه نی ریز ، آدرس دادگاه نی ریز ، تلفن دادگاه نی ریز ، تلفن دادگستری نی ریز
3+