لیست جدید مراجع دادگستری اصفهان ٬ نشانی دادگاههای اصفهان ٬‌ آدرس دادگاههای اصفهان ٬‌ نشانی مجتمع های قضایی اصفهان

لیست جدید مراجع دادگستری اصفهان

در ادامه سری پستهای نشانی دادگاه و مراجع قضایی ٬ در این بخش به درج لیست جدید مراجع دادگستری اصفهان خواهیم پرداخت . در ابتدا نشانی دادگاههای اصفهان (‌ نشانی مجتمع های قضایی اصفهان ) بیان می گردند و برای تکمیل اطلاعات نشانی ساختمان آموزش دادگستری اصفهان و همچنین ساختمان گزینش دادگستری اصفهان ذکر می گردند . علاوه بر نشانی دادگاههای اصفهان ٬ شماره تماس دادگاههای اصفهان نیز درج شده اند .پس از آن نشانی دادگاههای استان اصفهان نیز آمده اند . امید است مفید واقع گردد .

لیست جدید مراجع قضایی اصفهان ٬ نشانی دادگاههای اصفهان ٬‌ آدرس دادگاههای اصفهان ٬‌ نشانی مجتمع های قضایی اصفهان

لیست جدید مراجع دادگستری اصفهان ٬‌ نشانی دادگاههای اصفهان ٬‌ آدرس دادگاههای اصفهان ٬ مجتمع های قضایی اسفهان ٬ لیست جدید مراجع دادگستری اصفهان ٬‌دادگاههای اصفهان ٬‌ آدرس دادسراهای اصفهان ٬‌نشانی دادسراهای اصفهان ٬‌ دادگاههای استان اصفهان ٬‌ نشانی دادگستری کل اصفهان ٬ لیست جدید مراجع دادگستری اصفهان ٬‌ نشانی دادگاههای اصفهان ٬‌ آدرس دادگاههای اصفهان ٬ مجتمع های قضایی اسفهان ٬ لیست جدید مراجع دادگستری اصفهان ٬‌دادگاههای اصفهان ٬‌ آدرس دادسراهای اصفهان ٬‌نشانی دادسراهای اصفهان ٬‌ دادگاههای استان اصفهان ٬‌ نشانی دادگستری کل اصفهان ٬ 

نام مجتمع
مخابرات (تلفنخانه)
کد
نشانی دادگستری و دادسرا شهر اصفهان
ساختمان دادگستری کل اصفهان
۳۶۶۱۲۰۲۲
۰۳۱
اصفهان – خیابان شهید نیکبخت
آدرس دادگستری کل استان اصفهان
مجتمع قضایی شماره ۱ اصفهان
۳۲۶۸۳۳۵۱-۴
۰۳۱
اصفهان – خیابان ۲۲ بهمن – مجتمع اداری امیرکبیر
آدرس مجتمع شماره ۱ دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان
مجتمع قضایی شماره ۲ اصفهان
۳۷۷۲۰۶۷۹-۸۰
۳۷۷۲۰۶۷۶
۰۳۱
اصفهان – ابتدای خیابان آتشگاه – روبروی پمپ بنزین
آدرس مجتمع شماره ۲ دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان
مجتمع قضایی شماره ۳ اصفهان
۳۴۴۰۸۸۸۱
۳۴۴۴۸۱۹۴
۳۴۴۴۱۱۰۹
۰۳۱
اصفهان – خیابان جابرانصاری
آدرس مجتمع شماره ۳ دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان
مجتمع قضایی شماره ۴ اصفهان
۳۷۷۱۷۶۰۲-۳
۳۷۷۱۸۲۰۲-۳
۰۳۱
اصفهان – بلوار اشرفی اصفهانی
آدرس مجتمع شماره ۴ دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان
مجتمع قضایی شماره ۵ اصفهان
۳۶۲۹۰۶۲۱-۲
۰۳۱
اصفهان – خیابان شریعتی- بعد از بانک آینده نرسیده به چهارراه پلیس
آدرس مجتمع شماره ۵ دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان
مجتمع قضایی بهارستان اصفهان
۳۶۸۰۳۱۴۰-۴۶
۰۳۱
اصفهان – بهارستان – خیابان الفت – عمران بهارستان
آدرس مجتمع قضایی بهارستان اصفهان
ساختمان گزینش دادگستری اصفهان
۳۶۶۲۳۰۶۹
۰۳۱
اصفهان – خیابان شهید نیکبخت – چهارراه وکلا
آدرس ساختمان معاونت آموزش و تحقیقات دادگستری کل استان اصفهان
ساختمان آموزش دادگستری اصفهان
۳۶۶۳۰۱۳۸
۰۳۱
اصفهان – خیابان شهید نیکبخت – چهارراه وکلا
آدرس ساختمان معاونت آموزش و تحقیقات دادگستری کل استان اصفهان
دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان
۳۶۲۴۹۱۶۳-۵
۰۳۱
اصفهان – چهارباغ بالا – چهار راه نظر
آدرس مجتمع تجدیدنظر اصفهان
اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان
۳۶۶۱۱۰۸۶
۰۳۱
اصفهان – خیابان شهید نیکبخت – نبش بن بست ژاله
آدرس اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان

 

نشانی دادگاههای استان اصفهان

در ادامه این پست به درج نشانی دادگاههای شهرستانهای استان اصفهان می پردازیم :

لیست جدید مراجع دادگستری اصفهان ٬‌ نشانی دادگاههای اصفهان ٬‌ آدرس دادگاههای اصفهان ٬ مجتمع های قضایی اسفهان ٬ لیست جدید مراجع دادگستری اصفهان ٬‌دادگاههای اصفهان ٬‌ آدرس دادسراهای اصفهان ٬‌نشانی دادسراهای اصفهان ٬‌ دادگاههای استان اصفهان ٬‌ نشانی دادگستری کل اصفهان ٬ لیست جدید مراجع دادگستری اصفهان ٬‌ نشانی دادگاههای اصفهان ٬‌ آدرس دادگاههای اصفهان ٬ مجتمع های قضایی اسفهان ٬ لیست جدید مراجع دادگستری اصفهان ٬‌دادگاههای اصفهان ٬‌ آدرس دادسراهای اصفهان ٬‌نشانی دادسراهای اصفهان ٬‌ دادگاههای استان اصفهان ٬‌ نشانی دادگستری کل اصفهان ٬ 

نام شهرستان
مخابرات
 
(تلفنخانه)
کد
نشانی دادگستری و دادسرا شهرستانها
دادگاه اردستان
۵۴۲۴۴۰۹۱
۵۴۲۴۴۰۹۳
۰۳۱
اردستان- انتهای خیابان قیام
ساختمان دادگستری شهرستان اردستان
دادگاه آران و بیدگل
۵۴۷۵۲۰۹۳
۵۴۷۵۲۰۹۱
۰۳۱
آران و بیدگل- بلوار آیت اله عاملی
دادگاه بادرود (امامزاده)
۵۴۳۴۶۵۶۴
۵۴۳۴۶۵۶۶
۰۳۱
بادرود-شهرک آزادگان – خ ولیعصر
دادگاه باغبهادران
۵۲۵۰۵۶۳۸
۰۳۱
باغبهادران – بلوار ولی عصر – فلکه گاز
دادگاه برخوار
(دولت آباد)
۴۵۸۶۱۸۰۰
۴۵۸۶۲۰۰۰
۰۳۱
دولت آباد برخوار – بلوار جانبازان – پلاک ۱۰۰
دادگستری برخوار
۴۵۸۶۰۶۷۰-۱
۰۳۱
دولت آباد برخوار – بلوار طالقانی – انتهای خیابان سلمان غربی
(بعد از بهزیستی دولت آباد) دادسرا
دادگاه بویین و میاندشت
۵۷۵۲۲۸۱۳
۵۷۵۲۰۲۱۸
۰۳۱
بویین میاندشت -خیابان بهرستان – خیابان شهرداری
دادگاه تیران و کرون
۴۲۲۲۳۰۱۰
۴۲۲۲۵۰۱۰
۰۳۱
شهرستان تیران و کرون – تیران – بلوار امام – دادگستری تیران
دادگاه جلگه
۴۶۴۰۴۶۸۸
۰۳۱
شهرستان اصفهان – بخش جلگه – هرند
دادگاه چادگان
۵۷۷۲۳۳۴۵
۵۷۷۲۶۱۳۷-۸
۰۳۱
چادگان- خیابان فرهنگ- جنب اداره آموزش و پرورش
 دادگاه خمینی شهر
۳۳۶۴۳۹۰۱-۳
۰۳۱
خمینی شهر- بلوار دانشجو
دادگاه خوانسار
۵۷۷۷۳۱۰۰
۵۷۷۷۳۱۷۵
۰۳۱
خوانسار- خیابان پانزده خرداد- مقابل هنرستان ایت اله طالقانی دادگستری خوانسار
دادگاه خوروبیابانک
۴۶۳۲۲۲۸۰-۱
۰۳۱
خور – میدان ایثارگران – بلوار آیت اله فاطمی – روبروی شرکت پتاس
دادگاه دهاقان
۵۳۳۳۵۵۰۱
۰۳۱
دهاقان – بلوار گلستان – خ حافظ – دادگستری شهرستان دهاقان
دادگاه زواره
۵۴۳۷۶۰۰۱
۰۳۱
زواره- خیابان شهید منتظری – جنب مسجد صاحب الزمان (عج)
دادگاه سمیرم
۵۳۶۶۵۷۸۰
۵۳۶۶۵۷۹۰
۰۳۱
سمیرم – خیابان حکیم قشقائی -فلکه ریحانه
دادگستری شهرستان سمیرم
دادگاه شاهین شهر
۴۵۲۲۲۰۲۳
۴۵۲۳۱۲۳۸
۴۵۲۲۷۰۶۶
۰۳۱
شاهین شهر – فلکه امام حسین – بلوار منتظری
دادگستری شاهین شهر
۴۵۲۲۲۰۳۷-۳۸
۰۳۱
شاهین شهر – خیابان دهخدا – فرعی ۱ غربی    دادسرا
دادگاه شهرضا
۵۳۲۲۲۰۱۰-۱۲
۰۳۱
شهرضا- مجتمع مسکونی سروستان – جنب میدان هفتم تیر
دادگاه فریدن
۵۷۲۲۲۲۰۲-۳
۰۳۱
شهرستان فریدن – بلوار طالقانی – روبروی فرمانداری
دادگاه فریدونشهر
۵۷۵۹۲۰۸۵-۶
۰۳۱
فریدونشهر – خیابان گلستان شهدا
دادگاه فلاورجان
۳۷۴۲۲۰۲۲
۳۷۴۲۲۰۲۴
۳۷۴۲۵۰۸۷
۰۳۱
فلاورجان – خیابان ملا صدرا – جنب پمپ گاز
دادگاه کاشان
۵۵۵۴۵۹۳۰
۵۵۵۷۳۳۳۲
۵۵۵۴۲۵۵۵
۰۳۱
کاشان – میدان جهاد – بلوار شهید علی معمار – جنب اداره تعاون
دادگاه کرون
۴۲۷۵۳۵۱۰
۴۲۷۵۳۰۱۰
۰۳۱
شهرستان تیران و کرون – شهر عسگران
نبش جاده داران به تیران  جنب شهرداری
دادگاه کوهپایه
۴۶۴۲۲۲۹۹
۰۳۱
کوهپایه – ابتدای بلوار امام رضا – دادگاه عمومی بخش کوهپایه
دادگاه گلپایگان
۵۷۴۸۲۳۹۹
۵۷۴۸۲۱۷۴
۵۷۴۲۹۰۱۶-۱۷
۰۳۱
گلپایگان- بلوار سلمان فارسی- روبروی نیروی انتظامی
دادگاه لنجان
(زرین شهر)
۵۲۲۲۲۴۲۴
۵۲۲۲۰۰۵۰
۵۲۲۲۴۲۲۴
۵۲۲۲۴۱۴۱
۰۳۱
زرین شهر – خیابان آیت اله کاشانی
دادگاه مبارکه
۵۲۴۰۵۰۱۶
۵۲۴۱۲۷۱۵
۵۲۴۱۹۸۹۰
۵۲۴۱۵۰۱۶
۰۳۱
مبارکه – بلوار حضرت امام – سایت اداری
 دادگاه مهردشت
۴۲۲۷۴۴۴۴
۰۳۱
اصفهان- منطقه مهردشت – سایت اداری
دادگاه عمومی بخش مهردشت
دادگاه میمه
۴۵۴۲۵۵۷۶
۰۳۱
میمه – بلوار انقلاب اسلامی – انتهای بلوار حضرت محمد(ص)
دادگاه نایین
۴۶۲۶۵۰۴۰  
۴۶۲۶۶۲۶۲-۳
۰۳۱
نایین – خ عدالت – ساختمان دادگستری
دادگاه نجف آباد
۴۲۴۹۰۰۰۲-۵
۰۳۱
نجف آباد – خط کمربندی جنوبی
دادگستری شهرستان نجف آباد
دادگاه نطنز
۵۴۲۲۲۰۴۴-۵
۰۳۱
نطنز – خ شهید بهشتی-خ دولت- مجتمع اداری

لیست جدید مراجع دادگستری اصفهان ٬‌ نشانی دادگاههای اصفهان ٬‌ آدرس دادگاههای اصفهان ٬ مجتمع های قضایی اسفهان ٬ لیست جدید مراجع دادگستری اصفهان ٬‌دادگاههای اصفهان ٬‌ آدرس دادسراهای اصفهان ٬‌نشانی دادسراهای اصفهان ٬‌ دادگاههای استان اصفهان ٬‌ نشانی دادگستری کل اصفهان ٬ لیست جدید مراجع دادگستری اصفهان ٬‌ نشانی دادگاههای اصفهان ٬‌ آدرس دادگاههای اصفهان ٬ مجتمع های قضایی اسفهان ٬ لیست جدید مراجع دادگستری اصفهان ٬‌دادگاههای اصفهان ٬‌ آدرس دادسراهای اصفهان ٬‌نشانی دادسراهای اصفهان ٬‌ دادگاههای استان اصفهان ٬‌ نشانی دادگستری کل اصفهان ٬ آدرس دادسراهای اصفهان ٬‌نشانی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان ٬‌ مراجع قضایی اصفهان ٬‌ آدرس مجتمع قضایی اصفهان

 

امیدواریم این پست در مسیر راهنمایی هموطنان عزیز مفید واقع گردد .

0

نظر بدهید

avatar