لحظه های فوق العاده و بی نقص

برخی مواقع زندگی آن طور که ما میخواهیم نمی گذرد ،ولی ما به بهترین نحو زندگی می کنیم ،زندگی فوق العاده و بی نقص وجود ندارد ولی ما میتوانیم زندگی را مملو از لحظه های فوق العاده و بی نقص کنیم.

محمد مسعودی


0

نظر بدهید

avatar