فعالیت حقوقی خود را با طبعتان سازگار کنید

تلاش کنید که فعالیت وکالتی تان را با خودتان و طبعتان سازگار کنید نه خودتان را با آن ، به هنجار ها و چارچوب های خود پایبند باشید و از اینکه خود را با میل موکل و برای سازگاری با خواست او تغییر دهید بپرهیزید . تعداد موکلین بسیار است . برخی به شما می خورند و برخی نه ، بگذارید به موکلینی که به دفتر شما تعلق ندارند وکلای دیگر کمک کنند.

نظر بدهید

avatar