فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا ، ترامپ ، فرمان ریاست جمهوری

فرمان اجرایی ریاست جمهوری آمریکا ترامپ

دادستان های عمومی در ۱۵ ایالت ،  فرمان اجرایی ریاست جمهوری آمریکا ، آقای ترامپ را در خصوص مهاجرت محکوم نمودند و آن را مخالف قانون اساسی ، غیر آمریکایی و مخالف قوانین خواندند .

این مقامات قضایی عنوان نمودند با هماهنگی و همکاری هم تلاش می کنند تا اطمینان حاصل شود که دولت فدرال از قانون اساسی تبعیت نموده و به تاریخچه این کشور به عنوان ملت مهاجر احترام می گذارد . همچنین دولت فدرال نباید به صورت غیر قانونی افراد را به خاطر ملیت آنها یا عقایدشان هدف قرار دهد .

فرمان اجرایی رئیس جمهور امریکا

فرمان اجرایی رئیس جمهور امریکا

ما مطمئن هستیم که دستور اجرایی ریاست جمهوری توسط دادگاه ها لغو خواهد شد . ضمن در جریان بودن این موضوع ، ما باید تلاش کنیم که مردم از بابت این فرمان غیر قانونی کم ترین آسیب را ببینند .

این بیانیه توسط دادستان های عمومی نیویورک ، کالیفرنیا ، پنسیلوانیا ، واشنگتون ، ماساچوست ، هوایی ، ویرجینیا ، ارگان ، کلمبیا ، کندیکت ، ورمانت ، ایلی نویز ، نیو مزیکو ، لوا ، ماین و مری لند صادر شده است .

فرمان اجرایی ریاست جمهوری چیست ؟

به طور کلی فرمان اجرایی یا دستور اجرایی بیانیه ای از سوی ریاست جمهوری است که مشخص می کند آزانس های فدرال تحت نظارت و ریاست او چگونه عمل کنند .

فرمان اجرایی در واقع زیر مجموعه نهاد ” عملیات اجرایی ” رئیس جمهور است . مستند مجوز عملیات اجرایی رییس جمهوری اصل دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا است و در واقع رسمی ترین نوع عملیات اجرایی می باشد . عملیات اجرایی ریاست جمهوری در آمریکا همچنین شامل یادداشت های ریاست جمهوری ( که در واقع در سلسله طبقات عملیات اجرایی در جایگاهی پایین تر از فرمان اجرایی بوده و برای مدیریت سیاست گذاری دولت صادر می شود ) ، بیانیه ها و دستور العمل ها می گردد .

فرمان اجرایی ریاست جمهوری در آمریکا تصویب قانون جدید نیست . تصویب قوانین جدید در آمریکا در حوزه صلاحیت کنگره می باشد . فرمان اجرایی در حقیقت توصیه و راهنمایی رئیس جمهور است به دولت که چگونه در محور مصوبات کنگره و قانون اساسی حرکت کند .

به طور مثال فرمان اجرایی ترامپ در خصوص ساخت دیوار مرزی ، دستوری است که دپارتمان امنیت سرزمینی این کشور را موظف می کند که از محل منابع موجود ، ساخت دیوار مرزی را اجرایی کند . فرمان اجرایی رئیس جمهور در نهاد ثبت فدرال ثبت و ضبط گردیده و برای همه تعهد آور است لیکن این موضوع سبب نمی گردد که غیر قابل لغو و بدون نظارت باشد .

تحلیل صدور فرمان اجرایی

فرمان اجرایی ریاست جمهوری آمریکا همواره در موضوع اختلاف بر انگیزی بوده است . این فرامین معمولا رییس جمهور را در مضان اتهام برای تجاوز از حدود اختیاراتش و عمل به مانند یک دیکتاتور قرار می دهد . به دیگر سخن ، مخالفین می گویند با صدور فرمان اجرایی ، رئیس جمهور به جای اینکه موازی با قانون حرکت کند ، آن را تغییر می دهد !

این مساله از زمانی پر رنگ تر شد که رئیس جمهور سابق آمریکا ، باراک اوباما فرمان اجرایی در خصوص دیپورت نکردن فرزندان مهاجرین غیر قانونی را امضا نمود . این فرمان اجرایی در واقع جلوی اخراج ۴ میلیون مهاجر غیر قانونی بدون هویت را گرفت . در اعتراض به این فرمان اجرایی فرمانداران جمهوری خواه و دادستان ها شکایت نمودند . ادعا کردند که اوباما با تجاوز از حدود اختیاراتش ،  در حال ایجاد انقلابی در قوانین و مقررات مهاجرت این کشور است . دادگاه عالی این کشور در ماه ژوئن به توقف این فرمان حکم داد .

حال در خصوص قانونی و مشروع بودن فرمان اجرایی جدید ترامپ در خصوص مهاجرین غیرقانونی ، بحث های زیادی در جریان است .

 

0

نظر بدهید

avatar