تعریف عقد و قرارداد

در حقوق کشور ما در واقع قرارداد مترادف عقد است .  قرارداد و عقد حاصل توافق یک یا چند نفر با هم می باشد .  توافق دو اراده رکن اصلی قرارداد است . یک قرارداد ممکن است مکتوب باشد و روی نسخه کاغذی نوسته شود یا اینکه شفاهی باشد و اصلا مکتوب نشود . در واقع و از دید علم حقوق هر توافقی که میان افراد پدید آید و بر اثر آن توافق افراد بپذیرند که کاری را انجام دهند ( تعهد ) ، قرارداد (عقد ) شکل میگیرد . مانند اینکه شما سر چهارراهی به فردی می گویید شیشه اتومبیل مرا تمیز کن و من در قبال آن به تو  فلان تومان پول میدهم . قراردادها و عقود می توانند تا این حد ساده باشند یا اینکه می توانند بسیار پیچیده و گسترده منعقد شوند . مثل یک قرارداد بین الدولی که هزار صفخه است و دهها پیوست و پروتکل دارد .

عقد در گذشته مهم ترین منبع تعهد بوده است ، زیرا بیشتر دیون را اشخاص در اثر توافق با هم به وجود می آورند . ولی به تدریج از اهمیت عقد کاسته می شود و امروزه بیشتر تعهدات را قانون بر اشخاص تحمیل می کند ( دکتر کاتوزیان )

تعریف عقد و قرارداد در قانون مدنی

ماده ۱۸۳ قانون مدنی در تعریف عقد ( قرارداد ) می گوید  :

عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .

در این تعریف ، هر عقد ( قرارداد ) دو شرط اساسی دارد :

۱- در اثر توافق دو یا چند اراده به وجود می آید ،

۲- نتیجه و منظور از توافق ایجاد تعهد است .

اطلاعات تخصصی در خصوص عقد و قرارداد :

  • عقد ، در یک تقسیم بندی زیر مجموعه اعمال حقوقی است .
  • عقد زمانی به درستی واقع می شود که طرفین قصد انشاء آن را داشته باشند .
  • عقد با شبه عقد متفاوت است .
  • عقد یکی از منابع تعهد می باشد .
  • در یک تقسیم بندی عقد به عقد لازم ، عقد جائز و عقد خیاری تقسیم می شود .
  • در یک تقسیم بندی عقد به عقد منجز و عقد معلق تقسیم میگردد .

 

1+

نظر بدهید

avatar