شرط قبول و تحویل گرفتن کالاها در قراردادهای بین المللی

شرط قبول و تحویل گرفتن کالاها در قراردادهای بین المللی

شرط قبول و تحویل گرفتن کالاها در قراردادهای بین المللی به منظور تعیین چگونگی قبول و تحویل گرفتن کالاها از سوی خریدار و نحوه ایفای تعهدات فروشنده در خصوص ارسال و تحویل دادن کالاهای موضوع قراردادهای بین المللی است  .  در این پست با وکیل قراردادهای بین المللی همراه باشید تا موضوع قبول و تحویل گرفتن کالاها در قراردادهای بین المللی را بررسی کرده و در پایان نمونه این شرط را جهت آشنایی شما منتظر نماییم .

به قلم : محمد مسعودی 

وکیل تجاری بین المللی

شرط قبول و تحویل گرفتن کالاها در قراردادهای بین المللی

شرط قبول و تحویل گرفتن کالاها در قراردادهای بین المللی

تعریف شرط قبول و تحویل گرفتن کالاها

در قراردادهای فروش مخصوصاً برای اینکه هدف قرارداد محقق شود ، کالاهای موضوع قرارداد باید به دست خریدار برسد و این ارسال بر دوش فروشنده استوار می گردد . یک قرارداد کامل قراردادی است که چگونگی  تحویل گرفتن کالاها و همچنین چگونگی ارسال و حدود و صغور مسئولیت های قراردادی طرفین قرارداد کاملا مشخص و مکتوب ذکر شده باشد .

شرط قبول و تحویل گرفتن کالاها در قراردادهای بین المللی می تواند شامل موارد زیر باشد :

  • ویژگی ها و مشخصات کالاهایی که باید تحویل گردند
  • پیش بینی فرصت و مهلت خریدار برای بررسی سلامت کالاها و تطابق آنها با مشخصات قراردادی
  • پیش بینی حالت پس فرستادن کالاها یا به اصطلاح Reject  در فرضی که کالاهای ارسالی فاقد مشخصات قراردادی باشند .

مواد اولیه شرط قبول و تحویل گرفتن کالاها

خارج از شرط قبول و تحویل گرفتن کالاها در بخشی مستقل بایستی کالاهای قابل تحویل تعریف و تبیین شوند ( جزئیاتی همچون نوع و طبقه بندی کالا و .... ) و در کنار آن ویژگی های دقیق و مشخصاتی که آن نوع کالای خاص که باید در زمان تحویل دارا باشد نیز باید مکتوب گردد .

بهتر است کلیه اطلاعات فوق به دقت تهیه و تدوین شوند و در قالب یک پیوست به قرارداد ضمیمه گردد و جزء لاینفک قرارداد اعلام شود .

نمونه شرط قبول و تحویل گرفتن کالاها

در این بخش چند نمونه از شرط قبول و تحویل گرفتن کالاها را در قالب فای لپی دی اف منتشر می نماییم تا موجبات آشنایی شما فراهم گردد .

به روال معمول اریکه عدل باید اشاره کنیم که نمونه قراردادها با هدف آشنایی شما با ساختار قراردادهای خارجی منتشر می گردند . هرگز از این متون برای نیازهای قراردادی خود استفاده نکنید چرا که هر موضوع توجه خاص خود را می طلبد و بایستی توسط متخصص امر انجام شود . اریکه عدل هیچ مسئولیتی در قبال استفاده از این متون نخواهد داشت .

 

نظر بدهید

avatar