نمونه شرط فورس ماژور در قراردادهای بین المللی

شرط فورس ماژور در قراردادهای بین المللی + نمونه

در این پست به بررسی شرط فورس ماژور در قراردادهای بین المللی  ، تعریف ، مبنا و موارد آن خواهیم پرداخت . ما میخواهیم بدانیم که فورس ماژور چیست و گستره آن تا به کجا کشیده می شود . فورس ماژور یا همان قوه قهریه در حقیقت یک آینده نگری قراردادی است که می تواند نقش بسیار کلیدی در مسیر تعهدات طرفین داشت هباشد . برای آشنایی با شرط فورس ماژور در قراردادهای بین المللی با دپارتمان قراردادها در اریکه عدل همراه باشید .

نمونه شرط فورس ماژور در قراردادهای بین المللی

فورس ماژور چیست ؟

فورس ماژور  ( Force Majeure)  که در حقیقت یک عبارت فرانسوی است یک شرط قراردادی است که به طرفین قرارداد این اجازه را می دهد در فرض بروز شرایط و وضعیت خاصی ، اجرای تعهدات قراردادی خود را به تاخیر بیاندازند و یا به کلی معلق نمایند .  در حقوق ما گاهاً از فورس ماژور تحت عنوان قوه قهریه یاد می شود .

این شرایط و وضعیت خاص باید فراتر از کنترل و اراده طرف قرارداد باشد . این شرایط ممکن است اجرای قرارداد را خلاف مصلحت کنند و یا اینکه سبب شوند اجرای قرارداد از نظر تجاری منطقی نباشد و حتی گاهی اجرای قرارداد قوانین و مقررات موجود را نقض کنند .

در کنار درج شرط فورس ماژور در قراردادهای بین المللی ، ممکن است اشاره شود که در فرض بروز عوامل فورس ماژور  ، اجرای قرارداد به صورت موقت متوقف شود .  این امکان وجود دارد که طرفین قرارداد شرط نمایند که در صورت ادامه عوامل فورس ماژور قرارداد قابل فسخ باشد .

موارد فورس ماژور چیست ؟

لیست شرایط و مواردی که می توانند فورس ماژور یا قوه قهریه شناخته شوند ، به توافق طرفین بستگی دارد و در مرحله مذاکرات قراردادی مشخص میشود . مواردی همچون سیل ، زلزله ، جنگ ، قحطی ، اشغال نظامی ، حملات تروریستی و .... معمولا خود به خود مشمول شرط فورس ماژور در قراردادهای بین المللی خواهند بود .

اما ممکن است که مواردی وجود داشته باشد که طرفین قرارداد با عنایت به رابطه خاص تجاری فیمابین ، تمایل داشته باشند در قرارداد ذکر نمایند . بدین ترتیب در فرض بروز این موارد اوضاع و احوال فورس ماژور به قرارداد حاکم خواهد شد .

مواردی که در  میتوانند ذکر شوند از قرار زیر است :

War, riots, fire, flood, hurricane, typhoon, earthquake, lightning, explosion, strikes, lockouts, slowdowns, prolonged shortage of energy supplies, and acts of state or governmental action prohibiting or impeding any party from performing its respective obligations under the contract

 

شرط فورس ماژور در قراردادهای بین المللی

پیش بینی کردن شرط فورس ماژور در قراردادهای بین المللی کار بسیار پسندیده ای است ، مخصوصا به این دلیل که به طور معمول طرفین یک قرارداد بین المللی ممکن است تابه فرهنگهای مختلفی باشند و در هر کدام از این فرهنگها ، فورس ماژور تعبیر متفاوتی داشته باشد .

بنابراین بهتر است طرفین قرارداد در خصوص شرط فورس ماژور در قراردادهای بین المللی به یک توافق جامع و مکتوب برسند . این موضوع به حسن اجرای قرارداد و کاهش هزینه ها کمک شایانی خواهد کرد .

 

نمونه شرط فورس ماژور در قراردادهای بین المللی

طرفین قرارداد در نوشتن شرط فورس ماژور در قراردادهای بین المللی آزادی عمل کامل دارند و حتما مجبور نبستند از عبارات و جمله های مصوب استفاده کنند . با این حال برای آشنایی شما با متن انگلیسی شرط فورس ماژور در قراردادهای بین المللی دو نمونه از این شرط ها درج می گردند :

نظر بدهید

avatar