قانون جدید بیمه اجباری ، تعیین خسارت خودروهای گران قیمت ، پرداخت خسارت خودروهای گران قیمت

سقف خسارت خودروهای گران قیمت

چندیست میان مردم صحبتی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر با خودروی گران قیمت تصادف کنند و قرار باشد خسارت خودروهای گران قیمت را پرداخت کنند ،  فقط تا سقف تعهدات خود برای پرداخت خسارت تعهد دارند . با دپارتمان قراردادها ی اریکه عدل همراه باشید تا این موضوع را به صورت کامل بحث و بررسی کنیم . منشاء این صحبت ها در واقع قانون بیمه شخص ثالث جدید است که خردادماه امسال اجرایی شد، این قانون به یکی از نگرانی های رانندگان برای تصادف با خودروهای گرانقیمت پایان داده است زیرا به موجب این قانون این خودروها تا سقف معینی تحت پوشش بیمه هستند. البته باید توجه داشت این سقف ، سقف پوشش بیمه ای وارد کننده خسارت نیست بلکه نصف مقدار دیه مسلمان در هر سال است . با ما همراه باشید .

قانون جدید بیمه اجباری ، تعیین خسارت خودروهای گران قیمت ، پرداخت خسارت خودروهای گران قیمت

نگرانی بابت تصادف با خودروهای گران قیمت

نگرانی رانندگان برای تصادف با خودروهای گرانقیمت همواره وجود داشته است زیرا خسارت های جزئی به این خودروها موجب می شود که فرد مجبور به پرداخت خسارت های چند ده میلیونی به صاحبان آن شود، مبالغی که تعهدات بیمه گر نیز پاسخگوی آن نیست.
با این حال در قانون جدید بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که خردادماه ۱۳۹۵ اجرای آن آغاز شد؛ راهکارهایی برای پایان دادن به این مشکل پیش بینی شده است که از جمله می توان به تبصره های سه و چهار ماده ۸ این قانون اشاره کرد.
در تبصره سه ماده هشت این قانون آمده است: خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی فقط تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
همچنین در تبصره چهار، منظور از خودروی متعارف چنین تعریف شده است: خودرویی که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی باشد که در ابتدای هر سال مشخص می شود.

ماده۸ ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت  بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه  موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (۵ /۲%) تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.

تبصره۱ـ در صورتی که بیمه گذار در خصوص خسارت های مالی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار می باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می شود، توسط بیمه گر تعیین می گردد.

تبصره۲ـ در صورت بروز حادثه، بیمه گر مکلف است کلیه خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد (۱۲) و (۱۳) قانون بیمه مصوب ۷ /۲ /۱۳۱۶ در این مورد اعمال نمی شود.

تبصره۳ـ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

تبصره۴ـ منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد.

تبصره۵ ـ ارزیابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند.

سقف تعهدات بدنی را همه ساله قوه قضاییه اعلام می کند که براساس آن، امسال سقف دیه کامل مرد در ماه حرام ۲۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
با این اوصاف حتی اگر خودرویی که فرد مقصر با آن تصادف کرده باشد چند میلیاردی باشد، طبق قانون جدید قیمت واقعی خودرو حدود ۱۲۶ میلیون تومان فرض و خسارت پرداختی نیز متناسب با آن تعیین می شود. همین مبلغ باید در تعیین خسارت خودروهای گران قیمت ملاک قرار گیرد .

بنابراین تصویب قانون جدید در خصوص خسارت خودروهای گران قیمت به این مفهوم نیست که افراد تنها تا سقف تعهدات بیمه ای خود ملزم به پرداخت هستند بلکه به این معناست که خودرو هر چه که باشد ، قیمت آن حدود ۱۲۶ میلیون باید فرض شود و بر اساس آن میزان خسارت وارده محاسبه و تعیین گردد . در تبصره ۵ ماده ۸ قانون برای ارزیابان خسارتی که تعیین خسارت خودروهای گران قیمت بر عهده آنان است ، نیز تکلیف تعیین شده است که محاسبه کلیه خسارتها را نیز مطابق این ماده انجام دهند .

تکلیف مالکین خودروهای گران قیمت

«احمد سازگار» مدیر خودروهای بیمه ملت و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه درخصوص تعیین خسارت خودروهای گران قیمت به خبرنگار ایرنا گفت: از آنجا که قانون بیمه شخص ثالث با رویکرد حمایتی تهیه و تصویب شده، به نظر می رسد قانونگذار تلاش کرده است تا در مواد آن، چتر حمایتی خود را گسترده و بر جنبه های اجتماعی ناشی از اجرای قانون تاکید داشته باشد.
وی افزود: شاید از نگاه کلی به عنوان شهروند، فرد باید در برابر همه خسارتی که به یک خودروی گرانقیمت وارد کرده، پاسخگو باشد و زیان وارده را جبران کند اما با قانون جدید فرد تا سقف تعیین شده موظف به جبران خسارت است.
این کارشناس صنعت بیمه تاکید کرد: هرچند نگاه حمایتی در قانون بیمه شخص ثالث خوب است اما توجه به ارزیابی ریسک و حق بیمه نیز اجتناب ناپذیر است.
سازگار افزود: روح قانون می گوید که افرادی که تمکن مالی داشته و خودرویی با قیمت بیش از ۱۳۰ میلیون تومان استفاده می کنند، باید در برابر مابه التفاوت خسارت وارده به خودروی خود پاسخگو باشند و این کار را از طریق بیمه بدنه پیگیری کنند.
وی تاکید کرد که در مدت سه دهه فعالیت در صنعت بیمه، نمونه مشابه این قانون را در سایر کشورها مشاهده نکرده است.
این کارشناس صنعت بیمه در پاسخ به اینکه آیا این محدودیت قانونی، مانع از پیگیری فرد خسارت دیده در محاکم قضایی برای دریافت خسارت ناشی از افت قیمت خودرو می شود، اظهار داشت: قانون چنین محدودیتی ایجاد نکرده اما از این نظر که طبق این قانون همه تعهداد حداکثر تا ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی سالانه است، تصور نمی کنم که خسارت دیده بتواند خسارت بیشتری به دست آورد.
در این پیوند، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی نیز در گفت وگوی تلویزیونی تاکید کرد: طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، حداکثر مسئولیت مردم در قبال تصادف با خودروهای گران قیمت معادل ۵۰ درصد تعهدات بدنی بیمه در ماه های حرام است که امسال حدود ۲۵۳٫۳ میلیون تومان تعیین شده است.
رییس کل بیمه مرکزی در مورد تعیین خسارت خودروهای گران قیمت افزود: اگر خودرویی ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد و در تصادف به آن ۴۰ میلیون تومان خسارت واقع شود از نظر این قانون چون حدود ۱۲۶ میلیون تومان(یک چهارم ۵۰۰ میلیون تومان) محاسبه می شود، بنابراین تعهد و مسئولیت مقصر در قبال این خسارت فقط ۱۰ میلیون یعنی یک چهارم ۴۰ میلیون تومان است.
وی به دارندگان خودرو توصیه کرد که از بیمه بدنه برای پوشش بیمه ای بیشتر استفاده کنند تا بتوانند بقیه خسارت وارده به خودروی خود را در زمان بروز تصادف دریافت کنند.

* متن کامل قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

شما عزیزان می توانید سوالهای خود را در این خصوص از وکلای موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل در بخش مشاور حقوقی آنلاین بپرسید و در اسرع وقت پاسخ مستدل و مفصل دریافت کنید .

2
نظر بدهید

avatar
0 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
جدید ترین قدیمی ترین بیشترین رای