رانندگی در مه غلیظ

زندگی کردن بدون هدف شبیه رانندگی در مه غلیظ است . موتور اتومبیلتان هر قدر قوی و قدرتمند باشد ، شما به آرامی رانندگی میکنید ، مردد هستید و حتی روی جاده صاف حرکت به جلو اندک دارید .


نظر بدهید

avatar