تزریق آرامش به موکل

زمانی که موکل شما ، با مسئله بزرگی مواجه است که بیشتر از اینکه قانونی باشد جنبه احساسی و هیجانی آن غلبه دارد، سعی کنید در صحبت هایتان با او از عبارت ” حل و فصل این پرونده کار بسیار مشکلی است ” استفاده کنید. به عنوان مثال زمانی که موکل بسیار نگران نتایج عدم انجام تعهد طرف مقابل است ( تشویش روانی) یا اینکه طرف دعوا چه صحبت هایی پشت سر او بر زبان می آورد (بحث آبرو) ، استفاده از این عبارت سبب میشود تا او هم همانند شما به جنبه قانونی و حقوقی ماجرا توجه بیشتری مبذول دارد و در نتیجه از دلمشغولی های روانی و حاشیه ای به دور بماند و بگذارد که شما به کارتان برسید . تجربه بارها و بارها ثابت کرده است که این عبارت معجزه می کند البته اگر در جای خود استفاده گردد.

0

نظر بدهید

avatar